Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự cất lên của hội thánh là gì?

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
Từ "cất lên" không xuất hiện trong Kinh Thánh. Nhưng khái niệm về sự cất lên được dạy rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Hội Thánh cất lên là sự kiện mà Đức Chúa Trời đem tất cả các tín hữu rời khỏi đất để mở đường cho sự phán xét công bình của Ngài đổ ra trên trái đất trong thời kỳ đại nạn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải huyền 3:10). Sự cất lên này được mô tả chủ yếu trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 và I Cô-rinh-tô 15:50-54. Đức Chúa Trời sẽ hồi sinh tất cả các tín hữu đã qua đời, ban cho họ những thân thể vinh hiển và đưa họ rời khỏi đất, cùng với các tín hữu là những người vẫn còn sống và vào thời điểm đó cũng được nhận thân thể vinh hiển. "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn" (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.
Xa-cha-ri 14:3
Sự cất lên sẽ diễn ra đồng thời với sự nhận lấy thân thế vinh hiển phù hợp với cõi đời đời. "Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy" (1 Giăng 3:2). Chúng ta cần phân biệt sự cất lên với sự tái lâm. Tại thời điểm sứ cất lên, Chúa sẽ hiện ra "trong đám mây" và chúng ta gặp Chúa "tại không trung" (1 Thê-sa-lô-ni-ca 4:17). Tại thời điểm tái lâm, Chúa sẽ quay trở lại trái đất này, Ngài sẽ đặt chân trên núi Ô-li-ve, nó sẽ gây nên cơn địa chấn, và sau đó Ngài sẽ đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời (Xa-cha-ri 14:3-4).
Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,
I Cô-rinh-tô 15:51
Giáo lý về sự cất lên không được dạy trong Cưu Ước, đó là lí do mà Phao-lô nói nó là "sự mầu nhiệm" mà giờ mới được bày tỏ: "Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa"(I Cô-rinh-tô 15:51-52).
Cất lên là sự kiện vinh quang mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Chúng ta cuối cùng sẽ được tự do khỏi tội lỗi. Chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi. Có quá nhiều tranh luận về ý nghĩa và phạm vi của sự cất lên. Đây không phải là ý định của Thiên Chúa. Nhưng đây là giáo lý mang đến niềm an ủi và đầy hy vọng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta "khuyến khích nhau với những từ này" (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).
Sự cất lên của hội thánh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 - Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
Xa-cha-ri 14:3 - Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.
I Cô-rinh-tô 15:51 - Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18 - Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.