Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mạc Khải là gì? Mạc Khải là một sự kiện cụ thể, hay nó mô tả thời cuối cùng nói chung?

Từ " mạc khải " (“apocalypse”) xuất xứ từ từ Hy Lạp "apocalupsis" có nghĩa là "tiết lộ, phơi bày, dỡ bỏ lớp che đậy". Sách Khải Huyền (Revelation) đôi khi được nhắc đến như "Mạc Khải của Giăng" bởi vì nó chính là sự tiết lộ của Đức Chúa Trời về thời cuối cùng cho Giăng. Hơn nữa, từ Hy Lạp cho "mạc khải " (“apocalypse”) là từ đầu tiên nhất trong văn bản Hy Lạp của sách Khải Huyền (Revelation). Cụm từ "văn chương mạc khải " (“apocalyptic literature”) được sử dụng để mô tả sự sử dụng các biểu tượng, hình ảnh, và con số để miêu tả các sự kiện tương lai. Ngoài sách Khải Huyền, các ví dụ về văn chương mạc khải trong Kinh Thánh là Đa-ni-ên các chương 7–12, Ê-sai các chương 24–27, Ê-xê-ki-ên các chương 37–41, và Xa-cha-ri các chương 9–12.
Tại sao văn chương mạc khải đã được viết với phong cách tượng trưng và đầy hình ảnh như thế ? Các sách mạc khải đã được viết ra khi người ta thận trọng hơn để che giấu thông điệp trong những hình ảnh và phong cách tượng trưng hơn là đưa ra thông điệp bằng ngôn ngữ rõ ràng. Hơn nữa, phong cách tượng trưng đã tạo ra một thành tố huyền bí về các chi tiết của thời gian và nơi chốn. Tuy vậy, mục đích của phong cách tượng trưng như thế đã không phải để gây ra sự rối rắm mơ hồ, nhưng đúng hơn là để hướng dẫn và khích lệ những người tin theo Đức Chúa Trời trong những thời kỳ khó khăn.
rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;
Hê-bơ-rơ 1:2
Ngoài nghĩa Kinh Thánh cụ thể đó, thuật ngữ "mạc khải" (“apocalypse”) thường được dùng để chỉ thời kỳ cuối cùng nói chung, hay những sự kiện ở thời kỳ cuối cùng một cách cụ thể. Những sự kiện thời cuối cùng như sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc và trận chiến Ha-ma-ghê-đôn thỉnh thoảng được nhắc đến như là Mạc Khải (the Apocalypse). Mạc Khải sẽ là sự bày tỏ cao nhất của Đức Chúa Trời, cơn thạnh nộ của Ngài, công lý của Ngài, và, cao nhất là, tình yêu thương của Ngài. Chúa Giê-xu Cơ Đốc là "mạc khải" cao nhất của Đức Chúa Trời, khi Ngài đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta ( Giăng 14:9, Hê-bơ-rơ 1:2).
Mạc Khải là gì? Mạc Khải là một sự kiện cụ thể, hay nó mô tả thời cuối cùng nói chung?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 1:2 - rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.