Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bảy ấn và bảy kèn trong sách Khải Huyền là gì?

Bẩy ấn (Khải Huyền 6:1-17, 8:1-5), bảy kèn (Khải Huyền 8:6-21, 11:15-19), và bảy bát (Khải Huyền 16:1-21) là ba chuỗi sự kiện nối tiếp nhau nói về sự xét đoán của Chúa trong thời kỳ cuối. Những sự xét đoán này càng lúc trở nên tồi tệ hơn và thảm họa hơn khi thời kỳ cuối tiến triển. Bảy ấn, kèn và bát được liên kết với nhau. Ấn thứ bảy mở đầu cho bảy kèn (Khải Huyền 8:1-5), và kèn thứ bảy mở đầu cho bảy bát (Khải Huyền 11:15-19, 15:1-8).
Bốn cái ấn đầu tiên được biết đến là bốn kị sĩ của Khải Huyền. Ấn đầu tiên mở ra kẻ chống Đấng Christ (Khải Huyền 6:1-2). Ấn thứ hai gây ra chiến tranh lớn (Khải Huyền 6:3-4). Dấu thứ ba của bảy dấu gây ra nạn đói (Khải Huyền 6:5-6). Dấu thứ tư mang đến bệnh dịch và thêm nạn đói và thêm chiến tranh (Khải Huyền 6:7-8)
Dấu thứ năm cho chúng ta biết những người mà sẽ chịu chết vì đức tin nơi Đấng Christ trong thời kỳ cuối cùng (Khải Huyền 6:9-11). Chúa nghe tiếng cầu xin công lý của họ và sẽ thực hiện điều đó trong thời điểm của Ngài – qua hình thức của ấn thứ sáu, cùng với những xét đoán qua bảy kèn và bảy bát. Khi ấn thứ sáu trong bảy ấn được mở, một trận động đất lớn xảy ra, gây ra một sự tàn phá kinh khủng và một chấn động lớn – cùng với những hiện tượng thiên văn lạ thường (Khải Huyền 6:12-14). Những người sống sót đúng là phải kêu lên “Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?” (Khải Huyền 6:16-17)
Bảy kèn được miêu tả trong Khải Huyền 8:6-21. Bảy kèn là những gì được giấu trong ấn thứ bảy ( Khải Huyền 8:1-5). Kèn thứ nhất gây ra một trận mưa đá và lửa, gây ra sự hủy hoại nhiều cây cối trên trái đất ( Khải Huyền 8:7). Kèn thứ hai mang đến một thiên thạch rơi xuống đại dương và làm cho rất nhiều sinh vật biển chết (Khải Huyền 8:8-9). Kèn thứ ba giống như kèn thứ hai, chỉ có khác là nó làm ảnh hưởng tới các hồ và song thay vì vào đại dương ( Khải Huyền 8:10-11)
Kèn thứ tư của bảy kèn làm cho mặt trời và mặt trăng bị tối (Khải Huyền 8:12). Kèn thứ năm gây ra một dịch “châu chấu ma quỷ” tấn công và hành hạ loài người ( Khải Huyền 9:1-11). Kèn thứ sáu thả ra một đội binh ma quỷ giết một phần ba dân số loài người (Khải Huyền 9:12-21). Kèn thứ bảy mở ra bảy thiên sứ cùng với bảy bát thịnh nộ của Chúa ( Khải Huyền 11:15-19, 15:1-8).
Bảy bát xét đoán được miêu tả trong Khải Huyền 16:1-21. Bảy bát xét đoán được mở ra từ kèn thứ bảy. Bát đầu tiên gây ra những ung nhọt độc trên loài người ( Khải Huyền 16:2). Bát thứ hai gây ra sự chết chóc trong muôn loài sống trong biển ( Khải Huyền 16:3). Bát thứ ba làm cho những dòng sông biến thành máu (Khải Huyền 16:8-9). Bát thứ tư làm cho sức nóng mặt trời tăng thêm và gây ra sự đau đớn lớn (Khải Huyền 16:8-9). Bát thứ năm mang tới một sự tối tăm và tang thêm sự đau đớn của ung nhọt đến từ bát đầu tiên (Khải Huyền 16:10-11). Bát thứ sáu làm cho dòng sông Ơ-phơ-rát bị cạn khô và đội quân của kẻ chống Đấng Christ sẽ được tụ họp lại để đánh trận Ha-ma-ghê-đôn (Khải Huyền 16:12-14). Bát thứ bảy gây ra một trận động đất thảm hại tiếp theo sau là những trận mưa đá khổng lồ (Khải Huyền 16:15-21).
Khải Huyền 16:5-7 tuyên bố về Chúa rằng, “Hỡi Đấng Hiện Có, Đã Có, tức là Đấng Thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể nầy; bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết: thật là đáng lắm. … Phải, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình.”
Bảy ấn và bảy kèn trong sách Khải Huyền là gì?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.