Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ai là kẻ chống Đấng Christ?

Có nhiều sự suy đoán về danh tính của kẻ chống Đấng Christ. Một số đối tượng phổ biến là Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad, và Giáo Hoàng Benedict XVI. Tại nước Mỹ, cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, và tổng thống hiện tại Barack Obama là những ứng viên thường xuyên nhất. Vậy, ai là kẻ chống Đấng Christ, làm thế nào để chúng ta nhận ra người đó?
Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,
II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3
Kinh Thánh thực sự không nói cụ thể nơi mà kẻ chống Đấng Christ sẽ đến . Nhiều học giả Kinh Thánh suy đoán rằng người đó sẽ đến từ một liên minh của mười quốc gia và/hoặc một đế chế Rô-ma tái sinh (Đa-ni-ên 7:24-25; Khải Huyền 17:7). Người khác cho rằng người đó là một người Do Thái để tuyên bố “chính mình” là Đấng Mê-si. Đó tất cả chỉ là suy đoán khi Kinh Thánh không nói cụ thể nơi kẻ chống Đấng Christ sẽ đến hay người đó sẽ “thuộc” dân tộc nào. Đến một ngày, kẻ chống Đấng Christ sẽ được tiết lộ. II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3-4 nói cách chúng ta sẽ nhận ra kẻ chống Đấng Christ: “Bằng bất cứ giá nào, đừng để ai lừa gạt anh chị em, vì ngày ấy sẽ chưa đến cho đến khi có sự bội đạo đến trước, và kẻ gian ác, tức con của sự hủy diệt, xuất hiện trước đã. Kẻ ấy sẽ chống nghịch và tự tôn nó lên trên tất cả những gì được người ta cho là thần thánh hoặc đối tượng để thờ, thậm chí nó còn vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, và tự xưng là Đức Chúa Trời!” (BD 2011)
Có lẽ hầu hết những người còn sống khi kẻ chống Đấng Christ được tiết lộ thì sẽ vô cùng ngạc nhiên về danh tính của người đó. Kẻ chống Đấng Christ có thể sống hoặc không sống vào ngày hôm nay. Martin Luther tin chắc rằng giáo hoàng vào thời kỳ của ông là kẻ chống Đấng Christ. Trong suốt thập niên 1940, nhiều người tin rằng Adolph Hitler là kẻ chống Đấng Christ. Người khác sống trong vài trăm năm trở lại đây cũng đã nói chắc chắn về danh tính của kẻ chống Đấng Christ. Cho đến nay, họ đã không chính xác. Chúng ta nên đặt những sự suy đoán về phía sau và tập trung vào những điều mà Kinh Thánh thực sự muốn nói về kẻ chống Đấng Christ. Khải Huyền 13:5-8 khẳng định: “Con Thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn và phạm thượng, và được ban cho quyền để hành động trong bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đến nơi thờ phượng Ngài, và đến những đấng ở trên trời. Nó cũng được ban cho phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ; và nó được ban cho quyền trên bộ lạc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, và mọi quốc gia. Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế”.
Ai là kẻ chống Đấng Christ?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3 - Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.