Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ai là hai mươi bốn (24) trưởng lão trong Khải Huyền?

để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
Lu-ca 22:30
Khải Huyền 4:4 truyền rằng, “Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai ấy có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng.”. Không nơi nào trong sách Khải Huyền xác định cụ thể hai mươi bốn trưởng lão là ai. Tuy nhiên, họ rất có thể là đại diện của Hội thánh. Họ không nhiều khả năng là những thiên sứ, như một số người gợi ý. Việc họ ngồi trên ngai vàng chỉ ra rằng họ cùng cai trị với Đấng Christ. Không nơi nào trong Kinh thánh viết rằng các thiên sứ sẽ trị vì hay ngồi trên ngai vàng. Trong khi đó, Hội thánh lại được nói đi nói lại rằng sẽ trị vì và cùng cai trị với Đấng Christ (Khải Huyền 2:26-27; 5:10; 20:4; Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30)
Thêm vào đó, từ Hy Lạp được dịch ở đây là “trưởng lão” chưa bao giờ được dùng để nói về các thiên sứ, mà chỉ nói về con người, đặc biệt là những người nam ở một độ tuổi nhất định đã trưởng thành và có khả năng trị vì Hội thánh. Từ trưởng lão dùng để nói đến các thiên sứ sẽ không phù hợp, vì các thiên sứ không có tuổi. Phục trangcủa họ cũng cho thấy đây là người. Tuy các thiên sứ có lúc xuất hiện với trang phục màu trắng, áo trắng thường được dùng với các tín hữu, tượng trưng cho sự công chính của Đấng Christ đã quy gán cho chúng ta qua sự cứu rỗi (Khải Huyền 3:5; 18; 19:8).
Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Gia-cơ 1:12
Mão triều thiên vàng mà các trưởng lão đội cũng cho thấy đây là con người, không phải thiên sứ. Mão triều thiên chưa bao giờ được hứa cho các thiên sứ, cũng chưa bao giờ thiên sứ được thấy đội mão triều thiên. Từ được dịch ra “mão triều thiên” ở đây nói đến vương miện của người chiến thắng, được đội bởi những người đã thi đấu thành công và dành chiến thắng, như Đấng Christ đã hứa (Khải Huyền 2:10; 2 Ti-mô-thê 4:8; Gia-cơ 1:12).
Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.
Hê-bơ-rơ 11:10
Một số người tin rằng hai mươi bốn trưởng lão này đại diện cho Y-sơ-ra-ên, nhưng tại thời điểm của khải tượng này, cả dân tộc Y-sơ-ra-ên vẫn chưa được cứu chuộc. Các trưởng lão không thể đại diện cho các thánh trải qua hoạn nạn cùng vì một lý do – không phải tất cả đã được chuyển đổi (sang Tin lành) tại thời điểm khải tượng của Giăng. Phương án nhiều khả năng nhất là các trưởng lão đại diện cho Hội thánh đã được hoan hỉ (cất lên, rapture, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17), hát mừng sự cứu chuộc (Khải Huyền 5:8-10). Họ đội mão triều thiên chiến thắng và đã đến nơi mà Đấng Cứu chuộc họ chuẩn bị trước cho họ (Giăng 14:1-4; Hê-bơ-rơ 11:10,16).
Ai là hai mươi bốn (24) trưởng lão trong Khải Huyền?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 22:30 - để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
Gia-cơ 1:12 - Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Hê-bơ-rơ 11:10 - Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.