Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?

Với tình trạng căng thẳng gia tăng tại Trung Đông trong những năm gần đây, và đặc biệt là những lời tuyên bố của những người Hồi-giáo Shi-ai quá khích về Imam thứ mười hai, nhiều người đã bắt đầu thắc mắc điều này có liên quan đến những lời tiên tri trong Kinh Thánh như thế nào. Để trả lời, trước hết chúng ta phải tìm hiểu Imam thứ mười hai là ai, và người ta trông mong ông sẽ làm gì cho người Hồi-giáo. Thứ hai, chúng ta phải xem xét những lời tuyên bố của những người Hồi-giáo dòng Shi-ai có liên quan gì đến sự hy vọng của họ, và thứ ba, chúng ta cần tra xét Kinh Thánh để làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề.
Trong dòng Hồi-giáo Shi-ai, có mười hai Imam, hay là những người lãnh đạo đã được thánh A-la chọn. Bắt đầu là Imam A-li, em họ của Mô-ha-mét, người quả quyết mình là tiên tri kế vị sau khi Mô-ha-mét qua đời. Khoảng 868 SC, Imam thứ mười hai là Abu al-Qasim Mô-ha-mét (hay Mô-ha-mét Al Ma-đi) được sanh bởi Imam thứ mười một. Vì cha của ông bị bắt bớ dữ dội, nên Ma-đi đã được đem đi trốn để bảo vệ ông. Khoảng 6 tuổi, ông ra khỏi nơi ẩn nấp một thời gian ngắn khi cha ông bị giết, rồi trở lại nơi ẩn náu. Người ta nói rằng ông đang ẩn náu trong các hang động, và sẽ trở lại một cách siêu nhiên ngay trước ngày phán xét để diệt trừ tất cả mọi thế lực độc tài và áp bức, đem lại sự hòa hợp và hòa bình cho thế giới. Theo thần học Shi-ai, ông ta sẽ là vị cứu tinh của thế giới. Theo một nhà văn, Ma-đi sẽ là sự kết hợp những phẩm giá của Môi-se, ân điển của Đức Chúa Giê-xu và sự kiên nhẫn của Gióp trong một con người hoàn hảo.
Những lời báo trước về Imam thứ mười hai có một sự tương đồng đáng kể với những lời tiên tri trong Kinh Thánh về kỳ sau rốt. Sự trở lại của Ma-đi sẽ được báo trước bởi một số sự kiện trong suốt ba năm thế giới bị hỗn loạn khủng khiếp, và ông ta sẽ cai trị khối Á-rập và thế giới trong bảy năm. Cùng với sự xuất hiện của ông ta là hai sự sống lại, một là sự sống lại của những kẻ gian ác và hai là sự sống lại của những người công bình. Theo sự dạy dỗ của người Shi-ai, Đức Chúa Giê-xu sẽ chấp nhận quyền lãnh đạo của Ma-đi, và hai dòng chính của gia đình Áp-ra-ham sẽ hiệp một đời đời.
Những lời tuyên bố của những người Hồi Giáo Shi-ai, chẳng hạn như Tổng thống I-ran, Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), gắn chặt với điều này như thế nào? Ahmadinejad là một người Shi-ai tận tụy và tuyên bố rằng, cá nhân ông là người chuẩn bị thế giới cho sự đến của Ma-đi. Để cho toàn thế giới được giải cứu, thì nó phải ở trong sự hỗn loạn và sự khuất phục, và Ahmadinejad cảm thấy ông ta được dẫn dắt bởi thánh A-la để chuẩn bị con đường cho việc đó. Ahmadinejah đã nhiều lần đưa ra những lời tuyên bố về sự hủy diệt những kẻ thù của người Hồi-giáo. Tổng thống I-ran và nội các của ông ta được cho là đã ký hợp đồng với Ma-đi, trong đó họ cam kết công việc của ông ta. Tháng 9 năm 2009, khi trả lời trực tiếp cuộc phỏng vấn của Ann Curry, phóng viên đài ABC về những lời tuyên bố về ngày tận thế của mình, Ahmadinejad nói, “Imam... sẽ đến với lô-gích, với văn hóa, với khoa học. Ngài sẽ đến để rồi sẽ không còn chiến tranh. Không còn thù địch, hận thù, không còn xung đột. Ngài sẽ kêu gọi tất cả mọi người cùng chung một tình yêu thương anh em. Dĩ nhiên, ngài sẽ trở lại với Đức Chúa Giê-xu Christ. Hai vị này sẽ cùng trở lại, và cùng nhau hành động, họ sẽ phủ đầy thế giới này với tình yêu thương.
Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Đa-ni-ên 9:27
Hết thảy những điều này có liên quan gì đến kẻ địch lại Đấng Christ? Theo 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3-4, sẽ “có người tội ác” hiện ra trong ngày sau rốt, người ấy là kẻ đối địch, tự xưng mình cao hơn tất cả mọi người, và tự gọi mình là Đức Chúa Trời. Trong Đa-ni-ên 7, chúng ta thấy trong khải tượng của Đa-ni-ên về bốn con thú, đại diện cho những vương quốc nắm giữ những vai trò chính trong kế hoạch tiên tri của Đức Chúa Trời. Con thú thứ tư ( câu 7-8) được mô tả là dữ tợn, rất mạnh, và có sức lắm, khác với những con thú đã có trước nó. Nó cũng được mô tả là có một cái “sừng nhỏ” sẽ nhổ bỏ những cái sừng khác. Cái sừng nhỏ này thường được xác định là kẻ nghịch lại Đấng Christ. Trong câu 25, hắn được mô tả là nói “những lời phạm đến Đấng rất cao, có ý thay đổi thời gian và luật pháp: và người ta sẽ bị phó vào tay của nó cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ (3 năm rưỡi). Trong Đa-ni-ên 8, khải tượng về con dê đực và con chiên đực xác định một vua sẽ dấy lên trong những ngày sau rốt (câu 23-25), hủy diệt nhiều người, và chống lại Đấng Christ, nhưng vua này sẽ bị bẻ gãy. Trong Đa-ni-ên 9:27, tiên tri rằng “vua hầu đến” sẽ lập giao ước 7 năm với nhiều người, và rồi sẽ gây ra nhiều sự đổ nát. Ai sẽ là kẻ địch lại Đấng Christ? Không một ai biết chắc, nhưng nhiều học thuyết đã được đưa ra, bao gồm cả khả năng hắn ta sẽ là một người Á-rập.
Không quan tâm đến nhiều học thuyết khác nhau, có một vài điểm tương đồng giữa thần học Kinh Thánh và thần học Shi-ai mà chúng ta nên lưu ý. Thứ nhất, Kinh Thánh dạy rằng, vương quốc của kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ cai trị thế giới trong vòng bảy năm, và người Hồi giáo công bố rằng Imam thứ mười hai sẽ cai trị thế giới bảy năm. Thứ hai, người Hồi giáo dự kiến sẽ có ba năm hỗn loạn trước sự xuất hiện của Imam thứ mười hai, và Kinh Thánh nói về 3 năm rưỡi của Kỳ Đại Nạn trước khi kẻ nghịch Đấng Christ tự thể hiện mình qua việc xúc phạm đền thờ của người Do-Thái. Thứ ba, kẻ nghịch lại Đấng Christ được mô tả như là kẻ nói dối, hắn công bố sẽ đem lại hòa bình, nhưng ai là kẻ thực sự mang lại một cuộc chiến tranh toàn diện, và sự trông đợi của Imam thứ mười hai là ông ta sẽ đem lại hòa bình bằng cuộc chiến tranh toàn diện với phần còn lại thế giới.
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
I Giăng 4:1
Liệu kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi Giáo chăng? Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết. Có mối liên hệ nào giữa tận thế luận của người Hồi Giáo và mạt thế luận của Cơ-đốc-giáo hay không? Hình như có nhiều mối tương quan trực tiếp, mặc dù giống như việc đọc về sự mô tả một trận chiến lớn, trước hết từ quan điểm của kẻ chiến bại cố gắng để giữ thể diện, và rồi từ quan điểm của người chiến thắng. Cho đến khi nhìn thấy sự ứng nghiệm của tất cả những việc này, chúng ta cần phải chú ý đến những lời trong 1 Giăng 4:1-4, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng. Vì có nhiều tiên tri giả sẽ hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh linh của Đức Chúa Trời: Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, nhưng thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian”.
Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Đa-ni-ên 9:27 - Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
I Giăng 4:1 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.