Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về các tiên tri giả?

Tiên tri giả là người truyền bá những lời dạy hoặc thông điệp sai lầm trong khi tuyên bố nói Lời của Đức Chúa Trời. Trong Kinh thánh, các tiên tri giả cũng nói thay cho các thần giả. Các tiên tri giả thực hiện vai trò tiên tri của họ một cách bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích lừa dối. Kinh thánh tố cáo những tiên tri giả đã dẫn dắt mọi người đi lạc đường.
Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn.
Xa-cha-ri 10: 2
Trong Cựu Ước, thuật ngữ tiên tri giả thực tế không xuất hiện, nhưng các đề cập đến các tiên tri giả là hiển nhiên và phong phú. Trong sách Giê-rê-mi, chúng ta gặp sự mô tả rõ ràng về các tiên tri giả: “Bấy giờ, ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng: Các nhà tiên tri nhân danh tôi mà nói tiên tri. Tôi đã không gửi họ hoặc bổ nhiệm họ hoặc nói chuyện với họ. Họ đang nói tiên tri cho bạn những khải tượng sai lầm, những lời bói toán, những sự thờ hình tượng và những ảo tưởng của tâm trí họ \'”(Giê-rê-mi 14:14; xin xem thêm 23: 21–33; Xa-cha-ri 10: 2).
Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri.
Giê-rê-mi 23:21
Sự khác biệt cơ bản giữa những người như Giê-rê-mi — một nhà tiên tri thật của Đức Chúa Trời — và những nhà tiên tri giả là nguồn thông tin của họ. Thay vì nói Lời của Chúa, các tiên tri giả đã đưa ra những sứ điệp bắt nguồn từ chính trái tim và tâm trí của họ: “Đây là điều CHÚA toàn năng phán: \'Đừng nghe những gì các đấng tiên tri đang nói với các ngươi; họ lấp đầy bạn với những hy vọng hão huyền. Họ nói những sự hiện thấy từ chính tâm trí họ, không phải từ miệng CHÚA \'”(Giê-rê-mi 23:16; xin xem thêm 14:14; 23: 25–32; Ê-xê-chi-ên 13: 1–7). Đức Chúa Trời ngăn cách chính Ngài với tất cả các tiên tri giả: “Ta đã không sai các tiên tri này đi, nhưng họ đã chạy theo sứ điệp của mình; Ta không nói với họ, nhưng họ đã nói tiên tri ”(Giê-rê-mi 23:21).
nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi!
Ê-sai 30:10
Một điểm khác biệt khác giữa tiên tri thật và tiên tri giả trong Kinh thánh là động cơ. Các tiên tri thật được thúc đẩy bởi lòng trung thành với Đức Chúa Trời hơn tất cả, trong khi các tiên tri giả được thúc đẩy bởi tư lợi và mong muốn được phổ biến trong dân chúng (1 Các Vua 22: 13–14). Trong khi Giê-rê-mi báo trước sự thật nghiệt ngã về sự hoang tàn sắp đến trên Giê-ru-sa-lem (Giê-rê-mi 4), thì các tiên tri giả lại hứa hòa bình (Giê-rê-mi 6:14; 8:11). Đương nhiên, dân Giu-đa ưa thích những thông điệp dễ chịu của các tiên tri giả: “Đừng nói cho chúng tôi biết điều gì là đúng. Hãy cho chúng tôi biết những điều tốt đẹp. Hãy nói cho chúng tôi những điều dối trá ”(Ê-sai 30:10, NLT).
Thông thường, các nhà tiên tri giả được thuê để thanh toán hoặc nói ra thông điệp của họ để thu lợi về tài chính: “Các nhà lãnh đạo của cô ấy phán xét hối lộ, các thầy tế lễ của cô ấy dạy dỗ để trả giá, và các nhà tiên tri của cô ấy nói vận may về tiền bạc. Tuy nhiên, họ tìm kiếm sự hỗ trợ của CHÚA và nói, \'CHÚA không ở giữa chúng ta sao? Sẽ không có tai họa nào giáng xuống chúng ta \'”(Mi-chê 3:11; xin xem thêm Nê-hê-mi 6: 12–13; Giê-rê-mi 6: 13–14; Ê-xê-chi-ên 13:19; 2 Phi-e-rơ 2: 1–3).
Không phải lúc nào Y-sơ-ra-ên cũng phân biệt được sự khác biệt giữa tiên tri thật và tiên tri giả. Trong 1 Các Vua 22, Vua Jehoshaphat của Giu-đa tìm kiếm lời khuyên từ Chúa trước khi ông và Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên bắt tay vào sứ mệnh chiếm lại thành phố Ramoth ở Gilead. Jehoshaphat đã nghe 400 người cố vấn của A-háp tiên đoán về chiến thắng nhưng nghi ngờ rằng những người này là tiên tri giả, những người không có tâm trí của Chúa. Sự nghi ngờ của Giô-sa-phát là đúng: họ là những người “vâng” của A-háp, những tiên tri giả không quan tâm đến việc liên hệ Lời thật của Đức Chúa Trời. Họ chỉ nói những gì nhà vua muốn nghe và thu tiền lương của họ từ ngân khố hoàng gia.
Jehoshaphat hỏi liệu có nhà tiên tri nào khác có thể đưa ra ý kiến ​​thứ hai không. A-háp kêu gọi nhà tiên tri Mi-chê , dù miễn cưỡng: “Tôi ghét ông ta,” A-háp phàn nàn, “vì ông ta không bao giờ tiên tri điều gì tốt về tôi, mà luôn luôn xấu” (1 Các Vua 22: 8). Đúng như hình thức, Mi-chê đã tiên tri rằng A-háp sẽ bị giết trong trận chiến và dân Y-sơ-ra-ên sẽ “sống rải rác trên đồi như bầy cừu không người chăn dắt” (câu 17). Mi-chê, người đã ứng nghiệm lời nói của mình, đã được chứng minh là nhà tiên tri thực sự của Đức Chúa Trời. Không ai trong số các tiên tri giả trong triều đình A-háp có thể giữ cho nhà vua sống sót.
Hình phạt dành cho các tiên tri giả trong Cựu Ước rất nghiêm khắc: “Nếu có tiên tri nào dám nhân danh Ta mà nói một sứ điệp mà Ta không truyền cho người ấy nói, hoặc nhân danh các thần khác, thì tiên tri đó phải bị xử trảm. sự chết ”(Phục truyền luật lệ ký 18:20).
Trong Tân Ước, Chúa Giê-su đã dạy về các tiên tri giả trong Bài Giảng Trên Núi của Ngài : “Hãy coi chừng những tiên tri giả. Chúng đến với bạn trong lốt cừu, nhưng bên trong chúng là những con sói hung dữ. Nhờ những trái nó mà nhận biết được. Người ta hái nho từ bụi gai, hay sung từ cây tật lê? Cũng vậy, cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt ”(Ma-thi-ơ 7: 15–18).
Chúa Giê-su tiếp tục giải thích hậu quả nghiêm trọng của việc làm tiên tri giả: “Mọi cây không sinh trái tốt đều bị chặt và ném vào lửa. Vì vậy, bằng quả của họ, bạn sẽ nhận ra họ. Không phải ai nói với tôi: \'Lạy Chúa, lạy Chúa\', sẽ được vào nước thiên đàng, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha tôi ở trên trời. Vào ngày đó, nhiều người sẽ thưa với tôi rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri và nhân danh Chúa mà xua đuổi ma quỷ và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” Sau đó, tôi sẽ nói với họ một cách rõ ràng, \'Tôi chưa bao giờ biết bạn. Hỡi những kẻ bất lương, hãy tránh xa ta! \'”(Ma-thi-ơ 7: 19–23).
Kinh thánh mô tả các tiên tri giả là những kẻ ngoại tình (Giê-rê-mi 23:14), bội bạc (Ê-sai 3: 4), say xỉn (Ê-sai 28: 7), gian ác (Giê-rê-mi 23:11), kẻ dối trá (Giê-rê-mi 14:14; 23:14), và gắn liền với bói toán và phù thủy (Giê-rê-mi 14:14; Ê-xê-chi-ên 22:28; Công vụ 13: 6). Kinh thánh dạy các tín đồ phải siêng năng trong đức tin và sùng mộ sự dạy dỗ của Đấng Christ để có thể nhanh chóng phát hiện ra các tiên tri giả và giáo sư giả (2 Phi-e-rơ 1:10; 1: 19—2: 1; 1 Giăng 4: 1). Rất may, Kinh Thánh vạch ra những thử nghiệm đáng kinh ngạc để nhận ra một nhà tiên tri giả . Điều quan trọng là phải biết một nhà tiên tri chân chính là như thế nào:
• Lời của một nhà tiên tri chân chính sẽ được ứng nghiệm (Phục truyền luật lệ ký 18: 21–22; Giê-rê-mi 28: 8–9).
• Những lời dạy của nhà tiên tri chân chính phù hợp với Kinh Thánh (2 Phi-e-rơ 1: 20–21; Khải Huyền 22: 18–19).
• Những lời dạy của nhà tiên tri chân chính sẽ khuyến khích hành vi ngay thẳng và mang lại lợi ích về mặt thiêng liêng (Phục truyền luật lệ ký 13: 1–4; Giê-rê-mi 23: 13–14, 32; Ê-xê-chi-ên 13: 17–23; 14: 4–8; Than thở 2:14).
• Cuộc đời của một nhà tiên tri chân chính sẽ phản ánh sự kêu gọi của Đức Chúa Trời (Ê-sai 28: 7; Giê-rê-mi 23: 10–11, 14; 29: 9; Zephaniah 3: 4; Ma-thi-ơ 7: 15–20).
• Một nhà tiên tri chân chính sẽ thừa nhận Chúa Giê Su Christ là thần thánh (1 Giăng 4: 1–6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Xa-cha-ri 10: 2 - Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn.
Giê-rê-mi 23:21 - Ta chẳng sai những tiên tri nầy, mà chúng nó đã chạy; ta chẳng phán với, mà đã nói tiên tri.
Ê-sai 30:10 - nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi!
II Phi-e-rơ 2: 1 - Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.
I Các Vua 22: 8 - Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát rằng: Còn có một người, tên là Mi-chê, con trai của Giêm-la; nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va; nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là dữ đó thôi. Giô-sa-phát nói rằng: Xin vua chớ nói như vậy.
Ma-thi-ơ 7: 15 - Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.
Ma-thi-ơ 7: 19 - Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.
I Giăng 4: 1 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
Giê-rê-mi 28: 8 - Các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi, từ xưa đã nói tiên tri về giặc giã, tai vạ, và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn.
II Phi-e-rơ 1: 20 - Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.