Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu chúng ta có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại không?

Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Ma-thi-ơ 24:36
Ma-thi-ơ 24:36-44 nói rằng, “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi … Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến … Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” Thoạt nhìn, những câu Kinh thánh này dường như không cho chúng ta một câu trả lời trực tiếp, rõ ràng cho câu hỏi của chúng ta. Không, không ai có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại. Tuy nhiên, những câu Kinh Thánh này không nói rằng không có ai sẽ có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại. Phần lớn học giả Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su, giờ đây khi đang được vinh hiển trên thiên đàng, biết thời gian mà Ngài sẽ trở lại, cụm từ “hay là Con” chỉ về thời điểm khi câu Kinh Thánh được nói, không hàm nghĩa rằng Chúa Giê-su sẽ không bao giờ biết được khi nào Ngài trở lại. Tương tự, mặc dù Ma-thi-ơ 24:36-44 nói rằng tại thời điểm nói đó không ai có thể biết được thời giờ Chúa Giê-su trở lại, Chúa vẫn có thể bày tỏ thời giờ Chúa Giê-su trở lại cho một ai đó trong tương lai.
Thêm nữa, Công vụ 1:7 có nói, “Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng cần biết.” Đây là điều mà Chúa Giê-su nói khi các sứ đồ hỏi Ngài về liệu Ngài có khôi phục lại vương quốc I-sơ-ra-ên hay không. Điều này cũng củng cố thông điệp trong Ma-thi-ơ 24. Chúng ta không được cho biết thời giờ Chúa Giê-su quay lại. Nhưng có một câu hỏi nữa về việc quay trở lại mà đoạn Kinh Thánh này nói tới. Liệu những câu này nói về sự Cất lên hay sự Quay lại lần 2 của Chúa? Sự quay lại nào là không thể biết được-sự Cất lên, sự Quay lại lần 2, hay cả hai? Trong khi sự Cất lên được miêu tả là gần đến và bí ẩn, thời gian về sự Quay lại lần 2 có thể được biết dựa trên tiên tri về thời kỳ cuối.
Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Ma-thi-ơ 24:36
Với điều đó, hãy cùng nhau rõ ràng hơn về vấn đề này: chúng ta không tin rằng Chúa khải thị cho bất kỳ ai khi nào Chúa Giê-su trở lại, và chúng ta cũng không thấy trong Kinh Thánh nói về việc Chúa sẽ khải thị cho bất kỳ ai về việc Chúa Giê-su trở lại. Ma-thi-ơ 24:36-44 , trong khi nói trực tiếp đến những người ở thời của Chúa Giê-su, cũng chứa đựng một nguyên tắc chung. Thời giờ Chúa Giê-su quay lại và thời kỳ cuối không dành cho chúng ta biết. Không ở đâu trong Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cố gắng xác định về ngày đó. Hơn thế, chúng ta cần “tỉnh thức luôn, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (câu 42). Chúng ta cần “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (câu 44). Uy quyền của lời Chúa Giê-su sẽ giảm đi nếu tới một ngày trong tương lai, một ai đó có thể xác định được khi nào Ngài quay lại. Nếu ngày đó được tìm ra, chúng ta không còn cần “tỉnh thức luôn” và “chực cho sẵn”. Vậy, với nguyên tắc trong Ma-thi-ơ 24:36-44, điều đó là không thể cho ai biết được ngày Chúa Giê-su quay lại.
Mặc dù có những nguyên tắc Thánh Kinh rất rõ ràng, xuyên suốt lịch sử có khá nhiều Cơ đốc nhân cố gắng tiên đoán về ngày Chúa Giê-su quay lại. Nhiều mốc thời gian được đề xuất, và tất cả đều sai.Có 2 thời điểm nổi trội gần đây được đề ra: ngày 21 tháng 5 năm 2011 và ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày liên qua tới lịch của người May-a, không có một dữ liệu Thánh Kinh nào có thể dùng để xác minh. Ngày 21 tháng 5 năm 2011, “Ngày Đoán Phạt” được đề xuất bởi Harold Camping của đài Phát Thanh Gia đình. Chúng ta nên lưu ý rằng Harold Camping trước đó đã dự đoán Chúa Giê-su quay lại và năm 1994. Rõ rằng, Harold Camping đã sai. Harold Camping tuyên bố có chứng cứ về ngày 21 tháng 5 năm 2011 trong Kinh Thánh. Bằng cách vận dụng thời điểm ước tính 4990 trước Công Nguyên của Trận Đại Hồng Thuỷ, rồi áp dụng “với Chúa một năm dài như 1 ngàn năm” như trong Phi-e-rơ nhì 3:8 cho bảy ngày trong Sáng Thế Ký 7:4, rồi đếm ngược 7000 năm từ năm 4990, sẽ cho ra năm 2011. Sau nữa, họ dựa vào “ngày mười bảy tháng thứ 2” trong Sáng Thế Ký 7:11 và dùng lịch của người Hê-bơ-rơ, ngày 21 tháng 5 được tính ra. Vậy, có sự xác thực trong phương pháp của Harold Camping chăng?
Trước hết, Harold Camping bỏ qua nửa sau của Phi-e-rơ nhì 3:8, “và một ngàn năm như một ngày.” Và hơn nữa, Phi-e-rơ nhì 3:8 không đưa ra phương pháp nào để tính ngày tận thế. Phi-e-rơ nhì 3:8 chỉ đơn thuần nói rằng Chúa vượt trên thời gian. Chúa là vô tận, vô cùng, và vĩnh hằng. Thứ nhì, không có gì trong ngữ cảnh của Sáng Thế Ký 7:4-11 ám chỉ rằng “7 ngày” và “ngày thứ 17 của tháng thứ hai” có thể được coi như áp dụng cho tất cả mọi thứ khác ngoài điều mà Chúa muốn nói đặc biệt với Nô-ê. Thứ ba, năm 4990 trước Công Nguyên của Trận Đại Hồng Thuỷ là một giả định, không có 1 chứng cứ Thánh Kinh trực tiếp nào xác minh. Tính toán của Camping vào ngày 21 thang 5 năm 2011, đi ra ngoài khỏi ngay cả những khảo cứu Thánh Kinh cơ bản nhất. Giờ, liệu có khả năng nào Chúa Giê-su sẽ quay lại vào ngày 21 tháng 5 năm 2011? Có, nhưng khả năng này chỉ ngang bằng khả năng Ngày sẽ quay lại vào bất cứ một ngày nào khác. Vậy phương pháp xác định ngày của Harold Camping có một tính xác thực Thánh Kinh nào không? Không, nó không có. Đáng buồn thay, Harold Camping và những người khác sẽ vẫn tiếp tục tính toán đề ra những ngày khác và cố gắng giải thích những sai sót bằng “lý do sai sót trong tính toán” hay một yếu tố nào khác.
Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
Ma-thi-ơ 24:42
Như vậy, chúng ta có các điểm chính là (1) Không ở đâu trong Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cố gắng tìm ra ngày mà Chúa Giê-su sẽ trở lại và (2) Kinh Thánh không đưa ra một dữ liệu trực tiếp vào để thời điểm Chúa Giê-su quay lại có thể được xác định. Thay vì phát triển những lý thuyết tính toán ước lượng về thời điểm Chúa Giê-su trở lại, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta “luôn tỉnh thức” và “sẵn sàng” (Ma-thi-ơ 24:42-44). Việc ngày của Chúa Giê-su trở lại là một ẩn số sẽ thúc đẩy chúng ta sống mỗi ngày trong ý thức rằng việc Chúa là rất gần.
Liệu chúng ta có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:36 - Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Ma-thi-ơ 24:36 - Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Ma-thi-ơ 24:42 - Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.