Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải Đức Giáo Hoàng, hay Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, là người chống Chúa Giê-su?

Có rất nhiều suy đoán về danh tính của kẻ chống Chúa Giê-su. Một trong những "nạn nhân" thường gặp nhất của sự suy đoán là Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã. Trong thời kỳ Cải Cách Tin Lành, Martin Luther và một số các nhà cải cách khác đã bị thuyết phục rằng Đức Giáo Hoàng thời bấy giờ là kẻ chống Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng John Paul II và Đức Cha Benedict XVI đã thường được xác định là kẻ chống Chúa Giê-su. Đức Giáo Hoàng hiện tại, Francis I, rất có thể sẽ là một mục tiêu phổ biến không kém. Tại sao vậy? Có bất cứ điều gì trong Kinh Thánh đã chỉ ra rằng Đức Giáo Hoàng là kẻ chống Chúa Giêsu.
Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
Những suy đoán về Đức Giáo Hoàng có thể là kẻ chống Chúa Giêsu xoay quanh chủ yếu trong Khải Huyền 17:9. Mô tả hệ thống cái ác trong thời kỳ cuối được biểu tượng bởi một người phụ nữ cưỡi một con thú, Khải Huyền 17:9 tuyên bố: "Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên". Trong thời cổ đại, thành phố Roma được gọi là "thành phố trên bảy hòn núi" bởi vì có bảy hòn núi nổi tiếng bao quanh thành phố. Vì vậy, theo suy nghĩ, chúng ta có thể biết rằng bằng cách nào đó nó đã được liên hệ với Rome. Do đó, nếu thế lực (hệ thống) cái ác ở những ngày sau cùng vì một lý do gì đó đã được liên hệ đến Rome – sẽ không mất nhiều suy nghĩ cho thấy một khả năng nó được liên hệ với Giáo hội Công giáo La Mã, trong đó tập trung ở Rome. Nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh mô tả "kẻ chống Chúa Giêsu" là kẻ lãnh đạo phong trào chống Chúa Giê-Su trong những ngày sau cùng (Đa-ni-ên 9:27; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4; Khải Huyền 13:5-8). Vì vậy, nếu hệ thống cái ác ở thế gian trong những ngày sau cùng tập trung ở Rome và bởi một cá nhân lãnh đạo – thì Đức Giáo Hoàng khả năng sẽ là một ứng cử viên.
Tuy nhiên, nhiều nhà giải Kinh cho rằng người phụ nữ không thể là Giáo Hội Công Giáo và bảy ngọn đồi không thể liên quan đến Rome. Họ dẫn chứng thực tế ra rằng Khải huyền 17-18 xác định rõ ràng người phụ nữ cưỡi con thú là thành phố Babylon. (Thành phố cổ Babylon nằm gần Baghdad ngày nay). Ngoài ra, câu 10 đã chỉ rõ ra rằng bảy hòn núi tượng trưng cho bảy vị vua, năm trong số đó "đã bị đổ, một vua đang trị vì và một vua chưa xuất hiện". Rõ ràng, đây không thể liên hệ đến bảy hòn núi của Rome. Thay vào đó, đây là một ám chỉ nói đến bảy đế quốc trên thế gian được cai trị bởi bảy vị vua. Tại thời điểm của Khải Huyền, năm đế quốc thế giới đã đến và đi là - Ai Cập, Assyria, Babylon, Medo-Ba Tư và Hy Lạp - một tồn tại (Rome), và một (đế chế thế giới của những kẻ chống Chúa Giê-su) chưa xuất hiện.
Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;
I Giăng 4:2
Bất kể kẻ chống Chúa Giê-su xuất hiện là ai, điều quan trọng là cần phải cảnh báo về sự đến của hắn và tìm hiểu để nhận biết hắn và tất cả những ai bị tà linh của hắn chiếm hữu. 1 Giăng 4:2-3 cho chúng ta biết làm thế nào để nhận biết tà linh của kẻ chống Chúa Giê-su: "Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus lấy xác thịt mà ra đời thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. "(NKJV). Đức Giáo Hoàng hiện tại, Francis I, công nhận Chúa Giêsu từ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đến trong xác thịt (xem 1 Giăng 4:2). Mặc dù chúng ta không đồng ý với Đức Giáo Hoàng Francis I trên nhiều lĩnh vực của giáo lý Công giáo, quan điểm của ông trong Ngôi Vị của Chúa Giêsu Christ là Thánh Kinh. Vì vậy, thật khó để tin rằng Giáo hoàng Francis I là kẻ chống Chúa Giê-su. Mặc dù chúng ta tin rằng nó có thể do một vị giáo hoàng là kẻ chống Chúa Giê-su, Kinh Thánh không cung cấp thông tin đủ cụ thể để trở thành giáo điều. Giáo hoàng tương lai rất có thể là kẻ chống Chúa Giê-su, hoặc có lẽ là tiên tri giả của kẻ chống Chúa Giê-su (Khải Huyền 13:11-17). Nếu vậy, Đức Giáo Hoàng tương lai này sẽ được xác định rõ ràng qua việc từ chối Chúa Giêsu đã đến trong xác thịt.
Có phải Đức Giáo Hoàng, hay Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, là người chống Chúa Giê-su?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 - Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,
I Giăng 4:2 - Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.