Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu có cơ hội cứu rỗi lần thứ hai sau sự cất lên của Hội Thánh không?

Một số nhà giải Kinh tin rằng hoàn toàn không hề có cơ hội cứu rỗi sau sự cất lên của Hội Thánh. Tuy nhiên, không có chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập hay gợi ý về điều này. Sẽ có nhiều người đến với Đấng Christ trong suốt thời kì Đại nạn. Con số 144,000 người Do Thái làm chứng chính là những người tin Chúa. Nếu không có ai đến với Chúa trong suốt thời kì Đại nạn, thì tại sao lại có những người chết do bị chém đầu vì niềm tin của mình được (Khải Huyền 20:4)? Không có một phân đoạn nào trong Kinh Thánh chống lại quan điểm về việc con người có một cơ hội được cứu sau sự cất lên của Hội Thánh. Nhưng có nhiều đoạn cho thấy điều ngược lại.
Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
Ma-thi-ơ 24:5
Một quan điểm khác cho rằng, những ai nghe về Tin lành nhưng không chịu tin nhận trước sự cất lên của Hội Thánh sẽ không được cứu. Những ai được cứu trong thời kì Đại nạn là những người chưa từng được nghe về Phúc âm trước sự cất lên. Câu Kinh thánh bổ trợ cho quan điểm này nằm ở II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-11, phân đoạn này nói rằng An-ti Christ sẽ làm những dấu lạ để phỉnh dối “những ai hư mất” và chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ “mắc phải sự lầm lạc” để khiến họ tin điều giả dỗi. Lý do được đưa ra chính là “vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi” (câu 10). Suy ra, những ai cứng lòng đối với Phúc âm trước sự cất lên dường như vẫn sẽ cứng lòng như vậy. Và An-ti Christ sẽ phỉnh dỗ nhiều người (Ma-thi-ơ 24:5). Nhưng những người “không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật” không hẳn bao gồm tất cả những người đã nghe về phúc âm trước sự cất lên. Đó có thể là bất cứ ai toàn toàn khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời tại bất kì thời điểm nào. Vì thế, không có một bằng chứng Thánh Kinh thực sự rõ ràng để ủng hộ cho quan điểm trên.
Khải huyền 6-9-11 nói về những người tử đạo trong thời kì Đại nạn “vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm”. Những người tử vì đạo này sẽ giải thích một cách đúng đán những gì họ thấy trong suốt thời kì Đại nạn và chính họ sẽ nhận tin Phúc âm cũng như kêu gọi người khác ăn năn và tin như họ. An-ti Christ và những kẻ theo hắn sẽ không tha thứ cho sự tin đạo của họ và giết họ đi. Những người tử đạo này là những người còn sống trước sự cất lên, nhưng lại không phải là người tin cho đến sau đấy. Vì thế, có thể sẽ có một cơ hội khác để họ nhận tin Đấng Christ sau Sự Cất lên.
Liệu có cơ hội cứu rỗi lần thứ hai sau sự cất lên của Hội Thánh không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:5 - Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.