Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bảy hội thánh trong Khải Huyền đại diện cho điều gì?

bảy hội thánh được mô tả trong Khải Huyền 2-3 là bảy hội thánh theo nghĩa đen tại thời điểm mà sứ đồ Giăng viết sách Khải huyền. Mặc dù họ chính là những hội thánh theo nghĩa đen tại thời điểm đó, nhưng vẫn mang tầm quan trong thuộc linh cho hội thánh và những tín đồ ngày nay. Mục đích đầu tiên của những bức thư ấy là để nói chuyện với những hội thánh được đề cập đến và cũng để đáp ứng những nhu cầu cho họ tại thời điểm đó. Mục đích thứ hai là để tiết lộ bảy kiểu cá nhân/ hội thánh trong suốt lịch sử và hướng dẫn họ về lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Mục đích thứ ba có thể là dùng bảy hội thánh làm hình bóng cho bảy thời kì trong lịch sử của Hội thánh. Tuy nhiên, vấn đề của mục đích này mắc phải, chính là việc mỗi vấn đề trong mỗi hội thánh đều phù hợp với Hội thánh tại bất kì thời kì nào trong lịch sử. Vì thế, mặc dù có thể có một vài chân lý về bảy hội thánh đại diện cho thời kì khác nhau, nhưng quan điểm này mang quá nhiều suy đoán. Chúng ta nên tập trung vào thông điệp mà Đức Chúa Trời gửi đến cho chúng ta qua bảy hội thánh. Bảy hội thánh đó là:
(1) Ê-phê-sô (Khải Huyền 2:1-7) – hội thánh đánh mất tình yêu ban đầu (2:4)
(2) Si-miệc-nơ (Khải Huyền 2:8-11) – Hội thánh sẽ phải chịu khổ (2:10)
(3) Bẹt-găm (Khải Huyền 2:12-17) Hội thánh cần phải ăn năn (2:16)
(4) Thi-a-ti-rơ (Khải huyền 2:12-17) Hội thánh còn dung cho tiên tri giả (2:20)
(5) Sạt-đe (Khải Huyền 3:1-6) – Hội thánh còn mê ngủ (3:2)
(6) Phi-la-đen-phi-a (Khải Huyền 3:7-13) – Hội thánh bền lòng nhịn nhục (3:10)
(7) Lao-đi-xê (Khải Huyền 3:14-22) – Hội thánh với niềm tin hâm hẩm
Bảy hội thánh trong Khải Huyền đại diện cho điều gì?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.