Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúa Giê-xu sẽ trở lại như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm có nghĩa là gì?

Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.
Ma-thi-ơ 24:43
Việc Chúa Giê-xu quay trở lại được ví giống như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm. Hai đoạn văn sử dụng cụm từ “kẻ trộm đến viếng trong ban đêm”: Ma-thi-ơ 24:43, “Nhưng hãy hiểu điều nầy, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, chủ nhà ắt sẽ thức canh và không để cho kẻ trộm khoét vách vào nhà,” và 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:2 “vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm.”
Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
Ma-thi-ơ 24:29
Trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Giê-xu nói về Sự Tái Lâm của Ngài ở giai đoạn cuối của Thời Kỳ Hoạn Nạn. Phao lô gọi đó là “Ngày của Chúa Tái Lâm” trong 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5. Đây là ngày mà sẽ có sự trừng phạt của Thiên Chúa với sự biến động thiên văn và "dấu hiệu của Con Người" hiển hiện rõ từ trên trời (Ma-thi-ơ 24:29-30). Chúa Giê-xu nói việc đó sẽ xảy ra “sau những ngày hoạn nạn ấy” (câu 29, DNB), cách miêu tả nhằm phân biệt giưã sự kiện này và Sự Cất Lên, việc mà xảy ra trước Thời Kỳ Hoạn Nạn.
Như thế nào mà Sự Tái Lâm của Chúa lại giống như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm? Yếu tố quan trọng trong cách so sánh của Chúa Giê-xu là việc không ai sẽ biết khi nào Chúa sẽ đến. Giống như kẻ trộm đến nhà bất thình lình, Chúa Giê-xu cũng sẽ đến hoàn toàn bất ngờ với thế giới của những người không tin khi Ngài quay trở lại cho sự phán xét. Người ta sẽ “ăn, uống, cưới, gả” (câu 38), như thể là họ có tất cả quỹ thời gian trên thế giới này. Nhưng mà, trước khi họ biết đến điều đó, Ngày Phán Xét đã xaỷ đến với họ rồi (câu 40-41). Phao lô viết như sau: “Khi người ta nói, “Hòa Bình và An Ninh,” thì tai họa sẽ thình lình xảy đến, như cơn đau quặn thắt của người phụ nữ sắp sinh, và người ta sẽ không tránh được” (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:3).
Người tin Chúa không cần phải sợ sự phán xử chớp nhoáng và đột ngột; “kẻ trộm đến viếng trong ban đêm” sẽ không làm chúng ta bất ngờ. Những tín đồ Tin Lành ở trong một nhóm loại riêng: “Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối, đến nỗi ngày ấy xảy đến thình lình với anh chị em như kẻ trộm ra tay“ (1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:4). Chỉ có những người trong bóng tối sẽ bị bất chợt, còn chúng ta “tất cả anh chị em là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải là con của ban đêm hoặc của bóng tối” (câu 5). Hãy ca tụng Chúa, “9 Vì Ðức Chúa Trời đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ơn cứu rỗi, qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” (câu 9).
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Những người vẫn chưa được cứu rỗi nên lưu ý đến lời khuyên cáo của Chúa Giê-xu: “Vậy các ngươi phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”( Ma-thi-ơ 24:44). Làm thế nào để bạn có thể sẵn sàng? Thiên Chúa đã cho bạn một con đường để thoát khỏi sự phán xét đó. Con đường đó là qua Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6). Bằng cách chấp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi, bạn được tha tội, thương xót, và cứu rỗi với lời hứa về sự sống đời đời (Giăng 3:16, Ê-phê-phô 2:8-9). "Tên trộm" đang đến, nhưng bạn có thể được làm một đứa trẻ trong ngày. Đừng bỏ quên điều đó; đây là "năm của sự ưu ái của Chúa" (Luca 4:19).
Chúa Giê-xu sẽ trở lại như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm có nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:43 - Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.
Ma-thi-ơ 24:29 - Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.