Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

A-ba-đôn/ A-bô-ly-ôn là ai hay là gì?

Cái tên A-ba-đôn/A-bô-ly-ôn xuất hiện trong Khải Huyền 9:11: "Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc là A-bô-ly-ôn." Trong tiếng Hê-bơ-rơ, A–ba-đôn nghĩa là "nơi hủy diệt"; còn trong tiếng Gờ-réc A-bô-ly-ôn theo nghĩa đen là "Kẻ hủy diệt."
Trong Khải Huyền đoạn 8-9, sứ đồ Giăng miêu tả về một khoảng thời gian của thời kỳ cuối cùng khi mà các thiên sứ thổi bảy ống loa, báo hiệu về bảy cơn đại nạn sẽ xảy đến cho con người trên mặt đất. Khi vị thiên sứ thứ năm thổi loa, vực sâu, hố sâu với một luồng khói lớn, sẽ mở ra và những con châu chấu sẽ bay ra rải trên mặt đất (Khải Huyền 9:1-3). Những sinh vật này được quyền làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán (câu 4). Nỗi đau này sẽ rất kinh khủng đến nỗi họ sẽ ước ao chết đi nhưng sự chết lại tránh xa họ (câu 6). A-ba-đôn/A-bô-ly-ôn là người cai trị vực sâu và là vua của những con châu chấu quỷ này.
Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Ê-phê-sô 6:12
A-ba-đôn/ A-bô-ly-ôn thường được sử dụng làm tên gọi khác của Satan. Tuy nhiên, Kinh Thánh lại phân biệt giữa Satan và A-ba-đôn. Chúng ta sẽ thấy Satan được nhắc đến sau trong Khải Huyền, khi mà nó bị giam dưới vực sâu trong 1000 năm (Khải Huyền 20:1-3). Và sau đó quỉ Sa tan sẽ được thả ra đặng gây thiệt hại cho trái đất (câu 7-8) và cuối cùng nó sẽ nhận lấy hình phạt đời đời (câu 10). A-ba-đôn/A-bô-ly-ôn có thể là một trong những thuộc hạ của Satan, một con quỷ hủy diệt và là một trong những "vua chúa", "chủ quyền" và "thế lực" được nhắc đến trong Ê-phê-sô 6:12.
Câu chuyện ngụ ngôn kinh điển của John Bunyan, Chuyến đi của người hành hương có một cảnh đáng nhớ, trong đó Christian chiến đấu với một con quái vật quỷ tên là A-bô-by-lôn. Đúng với cái tên của nó, A-bô-by-lôn gần như hủy hoại Christian. Người hành hương trong bộ áo giáp của mình đã chống được cuộc tấn công và sử dụng thanh kiếm của mình để đẩy lùi kẻ thù. Hình ảnh A-bô-by-lôn mà Bunyan đề cập là một đại diện mang tính biểu tượng của kẻ thù tâm linh của chúng ta, nhưng nguồn cảm hứng cho nhân vật là theo nghĩa đen. A-ba-đôn/A-bô-ly-ôn trong Khải Huyền là một thực thể mà một ngày nào đó sẽ gây đau đớn cho mọi người trong sự phán xét của Chúa.
A-ba-đôn/ A-bô-ly-ôn là ai hay là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:12 - Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.