Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào chúng ta tin chắc rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh thật sự báo trước tương lai?

Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
Ê-sai 46:10
Nguyên do chính để chúng ta có thể tin vào lời tiên tri là vì nó giống như phần còn lại của Kinh Thánh cũng đã được Đấng Sáng tạo nên toàn cõi vũ trụ này ban cho chúng ta. Nó chính là cảm hứng thiêng liêng, tuyệt đối, hoàn hảo và chân thật. Chúa không thể nói dối (Tít 1:2), cũng như tính đáng tin cậy của lời tiên tri trong Kinh Thánh được đâm rễ trong tính cách và sự hiểu biết Đức Chúa Trời: "Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, Và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: 'Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, Và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn.' " (Ê-sai 46:10).
Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.
Ê-sai 14:24
Lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước tương lai, và nó giải thích kết quả tích cực hoặc tiêu cực của những sự kiện trong tương lai nghĩa là gì. Lời tiên tri có thể thông báo những sự kiện mang đến niềm vui và điều thú vị hoặc nỗi sợ và điềm gở. Vì một hoặc một vài lý do nào đó mà những người nghe không thích những gì họ được nghe, nên cũng có khi lời tiên tri của Chúa bị phớt lờ. Lời tiên tri trong Kinh Thánh thường đặc biệt chỉ về mức độ ảnh hưởng của nó đối với một ai hay một điều gì đó. Và nó luôn luôn đáng tin cậy và xứng đáng với niềm tin tuyệt đối của chúng ta. Chúng ta có thể cho phép một lời tiên tri giúp định hình cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta lời chỉ dẫn trong sự hầu việc Chúa. Lời tiên tri có thể trở nên một nguồn sức mạnh và chỉ dẫn cho chúng ta. Không giống như những gì chúng ta nghe về cái gọi là "tiên tri" trong hiện tại, cả bên trong lẫn bên ngoài Hội thánh, lời tiên tri chân thật từ Kinh Thánh luôn chính xác và rõ ràng. Những gì Chúa báo trước luôn luôn xảy ra (Ê-sai 14:24).
Lời tiên tri về trận lũ lụt lớn trong Sáng thế ký 6 là một ví dụ. Chúa giải thích lý do Ngài gây nên trận lũ, Ngài ban cho Nô-ê những chỉ dẫn cụ thể để đóng tàu bảo vệ sự sống, và sau đó đem cơn tai họa đến thế giới này. Giấc mơ của Giô-sép trong Sáng thế ký 37:5-10 chứa đựng lời tiên tri nói về những sự kiện xảy ra sau này trong cuộc đời ông. Phục truyền luật lệ ký 18:18 nói rằng, "Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con [Môi-se]. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn." Lời tiên tri này chỉ về Đấng Mê-si-a, là Chúa Giê-xu của chúng ta, và được trích dẫn trong Công vụ các sứ đồ 3:22. Ê-sai 53 chứa đựng lời tiên tri đầy thuyết phục về Đức Chúa Giê-xu Christ: thời niên thiếu của Ngài, mục vụ của Ngài, Ngài gánh thay tội lỗi và chịu khổ, và Ngài dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Thi thiên 22 cho chúng ta một lời tiên tri khác về sự thương khó của Chúa, được ẩn ý trong lời miêu tả về vua Đa-vít.
Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13
Trong những lời tiên tri của Chúa Giê-xu như Ma-thi-ơ 24, Ngài nói về chiến tranh, nạn đói, động đất, bức hại, bội đạo và sự phản bội, và cuối cùng là sự trở lại của Ngài (24:6-8). Những điều này và những lời tiên tri về thời kỳ cuối đều đáng tin như lời cảnh báo của Chúa về trận lũ lụt. Những dự đoán tương tự về các tai họa vẫn tiếp tục xảy ra được tìm thấy trong II Phi-e-rơ 3:3-7 và Khải Huyền 6 – 16. Và trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, các Cơ đốc nhân nhận được lời hứa giải cứu khỏi những ngày tai họa này (so sánh Khải Huyền 3:10). Lời tiên tri trong Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một bản đồ đường đi của tương lai. Thất bại trong việc hiểu biết lời tiên tri về sự cất lên của Hội Thánh (1 Thess 4:16-17) là bỏ lỡ một trong những món quà tuyệt vời của Chúa.
Chúng ta có thể tin rằng Chúa yêu chúng ta và ban cho chúng ta Con của Ngài (Giăng 3:16). Chắc rằng chúng ta có thể nương cậy vào Ngài, là tác giả của lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chúa của chúng ta phán rằng: "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ" (Giăng 14:2). Kế đến, Ngài ban cho chúng ta lời đảm bảo phước hạnh, "Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (câu 3). Đây là lời khích lệ cho tất cả Cơ đốc nhân (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18).
Hãy đặt đức tin của bạn vào những lời tiên tri của Chúa, cũng như bạn đã đặt lòng tin cậy vào Con của Ngài. "Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chú Trời đều là "Có" (II Cô-rinh-tô 1:20).
Làm thế nào chúng ta tin chắc rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh thật sự báo trước tương lai?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 46:10 - Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
Ê-sai 14:24 - Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 - Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18 - Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.
II Cô-rinh-tô 1:20 - Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.