Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sẽ có một đền thờ ở Jerusalem trong thời kỳ cuối?

tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4
Kinh Thánh đề cập đến một số sự kiện thời kỳ cuối sẽ xảy ra trong một đền thờ ở Jerusalem (Đa-ni-ên 9:27; Ma-thi-ơ 24:15). 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, nói về Antichrist (kẻ chống đối Chúa Jesus), cho chúng ta biết, "hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phượng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời". Trườc khi một số sự kiện thời kỳ cuối xảy ra, một ngôi đền phải hiện diện ở Jerusalem. Đây sẽ là đền thờ thứ ba, đền thờ đầu tiên là đền thờ Sô-lô-môn; và cái thứ hai là Giê-ru-ba-bên, sau đó được Hê-rốt mở rộng.
Vẫn còn có vấn đề "nhỏ" về khu đền thờ Hồi giáo nằm trên khu vực nơi có ngôi đền của người Do Thái. Người Hồi giáo tin rằng đây là nơi Mohammed lên thiên đàng, khiến nơi đây trở thành ngôi đền linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo. Với không khí chính trị ngày nay, không thể tưởng tượng được rằng người Do Thái sẽ chiếm lấy nơi này và xây dựng một ngôi đền ở đó. Nhưng, trước hoặc trong cơn hoạn nạn, đền thờ sẽ được xây dựng, có khả năng là kết quả của giao ước giữa Antichrist với người Do Thái (Daniel 9: 24-27).
Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
Việc xây dựng đền thờ Do Thái sẽ là một dấu hiệu chắc chắn rằng những lời tiên tri về thời kỳ đang được hiện thực. Đây sẽ là ngôi đền trong thời kỳ đại nạn mà Antichrist sẽ mạo phạm với "sự tàn nát gớm ghiếc" của hắn, đã được Đấng Christ đề cập đến trong Mác 13:14. Sự cất lên của Hội Thánh có thể xảy ra bất cứ lúc nào (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17), việc xây dựng lại ngôi đền không nhất thiết phải xảy ra trước hết vì vậy điều quan trọng là phải sẳn sàng.
Sẽ có một đền thờ ở Jerusalem trong thời kỳ cuối?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 - tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 - Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.