Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của tôi về những ngày sau rốt?

Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.
Lu-ca 21:26
Chúa Giêsu phán rằng thời kỳ cuối cùng sẽ có một số sự kiện đáng sợ; thật ra, "Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía" (Lu-ca 21:26, TT). Một số người ngày nay tràn ngập nỗi sợ hãi chỉ nghĩ về những gì sẽ xảy ra. Nhưng Chúa không muốn chúng ta sợ hãi: "Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng"
Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Phi-líp 4:7
Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi về ngày sau cùng là chuẩn bị tâm linh cho điều đó. Trước hết, bạn phải có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ để có được sự sống đời đời (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10). Chỉ nhờ Ngài, bạn mới có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và có được sự vĩnh cửu với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời là Cha của bạn và Chúa Giêsu là Chúa của bạn, thực sự không có gì phải lo lắng (Phi-líp 4:7).
Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,
Ê-phê-sô 4:1
Thứ hai, mỗi Cơ Đốc Nhân nên sống một cuộc đời xứng đáng với tiếng gọi chúng ta có trong Đấng Christ. Ê-phê-sô 4:1-3, đã dạy "Phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh." Hãy nhận biết Đấng Christ và bước đi lâu dài trong ý muốn của Ngài để giảm bớt nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào.
Thứ ba, các Cơ Đốc Nhân được hứa ban cho sự giải cứu của Đức Chúa Trời, và điều đó rất đáng khích lệ. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, viết rằng: "Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau."
Khác xa với nỗi sợ tương lai, chúng ta sẽ liệu trước điều đó với niềm vui. Những ai ở trong Đấng Christ sẽ "cất lên" để gặp được Ngài và chúng ta "sẽ ở bên Chúa luôn luôn".
Hơn nữa, Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta không cần phải lo sợ ngày phán xét: "Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương" (1 Giăng 4: 17-18, so sánh với 1 Tê-sê-lô-ni-ca 1:9-10; 5:9).
Những ai không nhận biết Đấng Christ thì không có lời hứa bình an cho tương lai. Đối với những ai không tin, có sự lo lắng thật sự bởi vì họ chưa giải quyết được vấn đề họ sẽ ở đâu đời đời. Những người không tin sẽ không được cất lên vui sướng và sẽ trải qua cơn đại nạn; họ thật sự có một cái gì đó để sợ hãi. Các tín hữu không lo sợ ngày tận thế. Thay vào đó, chúng ta cố gắng sống một cuộc đời xứng đáng với sự kêu gọi chúng ta, việc liệu trước sự trở lại của Chúa Jesus và nghỉ ngơi trong sự hiểu biết rằng kỳ mạng của chúng ta nằm trong tay của Ngài (Thi thiên 31:15).
Làm thế nào tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của tôi về những ngày sau rốt?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 21:26 - Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.
Phi-líp 4:7 - Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Ê-phê-sô 4:1 - Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 - Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
I Giăng 4: 17 - Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.
Thi-thiên 31:15 - K" mạng tôi ở nơi tay Chúa; Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.