Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ý nghĩa của số 666 là gì?

Ờ phần cuối của Khải huyền 13, có đề cập đến con thú (kẻ chống Đấng Christ [Anti-Christ]) và tiên tri giả của nó, "Đây tỏ sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là sáu trăm sáu mươi sáu" (Câu 18). Bằng một cách nào đó, số 666 là cách để chúng ta nhận ra con thú. Kinh thánh Khải huyền 13 đề cập đến "dấu của con thú" (câu 16-17), và với suy nghĩ thông thường thì số 666 liên quan đến dấu chỉ; tuy nhiên dấu của con thú và 666 là hai điều khác nhau. Dấu của con thú là một cái gì đó mà người ta sẽ nhận được để có thể mua bán hàng hóa. Số 666 bằng cách nào đó được liên kết với quái thú/Antichrist (kẻ chống Đấng Christ) như số của "nó". Và tất nhiên, con số đó cũng có thể là một phần của dấu chỉ, nhưng Kinh thánh không hề cung cấp một liên kết chắc chắn nào.
Ý nghĩa của số 666 là một điều huyền bí, và nó xuất hiện với sứ đồ Giăng, được viết lại dưới sự chỉ dẫn của Thánh linh, nó đã được dự liệu là như vậy. Sau khi tính toán nó, Giăng nói rằng, cần phải có "sự khôn ngoan". Một số khác sử dụng phương thức "gematia" (gán một giá trị số cho mỗi chữ cái của một tên hoặc một từ và sau đó cộng các số lại để đưa ra tổng số) đã chỉ ra các rất nhiều Antichrist trong lịch sử thế giới. Một số mục tiêu nổi tiếng như "Caesar Nero," "Ronald Wilson Reagan," "Mikhail Gorbachev," và rất nhiều giáo hoàng trong lịch sử Công giáo La Mã. Thật lạ lùng khi có rất nhiều người muốn tên của mình đạt đến số 666 theo như phương cách "gematria". Hầu hết những cái tên được thêm vào 666 nếu có đủ khả năng tính toán thì đều sẽ có việc làm.
Điều thú vị là, trong một số bản thảo Hy Lạp cổ đại của sách Khải Huyền, con số được đưa ra là 616 thay vì 666. Bằng chứng của bản thảo ủng hộ số 666 một cách mạnh mẻ, nhưng thay vào đó việc đọc 616 sẽ khiến chúng ta tạm dừng trước khi thực hiện phép tính trên máy.
tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4
Bằng một cách nào đó 666 có thể là ấn chỉ về con thú, nhưng chính xác cách 666 được liên kết với con thú không phải là trọng điểm của Khải Huyền 13:18. Kinh thánh thường sử dụng số 7 để nói đến Đức Chúa Trời và sự hoàn hảo của Ngài. Số 6 được cho là số chỉ về con người, được tạo ra vào ngày thứ sáu và luôn luôn thiếu mất sự vinh hiển của Chúa (Rô-ma 3:23). Con thú/Anti Christ luôn phấn đấu để trở nên giống Chúa. Thậm chí nó còn tự xưng mình là Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Nhưng, cũng giống như con số 6 luôn bị hạ gục bởi số 7, vì thế con thú/An-ti Christ cùng "ba ngôi" của những con số 6 cuối cùng mọi nỗ lực của chúng để đánh bại Đức Chúa Trời sẽ thất bại.
Ý nghĩa của số 666 là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 - tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.