Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thế giới một tôn giáo vào những ngày cuối sẽ như thế nào?

Thế giới một tôn giáo miêu tả trong Khải Huyền 17:1-18 như "con đại dâm phụ" sẽ là một phần viễn cảnh của thời kì cuối. Từ dâm phụ được sử dụng xuyên suốt trong Cựu ước như một phép ẩn dụ về tà giáo. Danh tính thật sự và bản chất của tôn giáo bị đem ra tranh cãi hàng thế kỉ qua, và kết quả rất nhiều quan điểm đã được các nhà bình luận kinh thánh và các nhà thần học đưa ra. Có nhiều tranh luận khá thuyết phục về một thế giới hợp nhất về một tôn giáo như Công giáo, Hồi giáo, phong trào thời đại mới, hay một hình thức tôn giáo nào đó mà thậm chí chưa được phát minh, và chỉ cần một cú nhấp tìm kiếm trên Internet sẽ mang lại nhiều hơn nữa những khả năng và giả thuyết. Không nghi ngờ gì nữa về một vài loại thế-giới-một-tôn-giáo nào đó, dưới sự tiên tri giả mạo, sẽ là một phần của thời kì cuối, có lẽ nó sẽ được tạo thành từ một vài tôn giáo, giáo phái hoặc tư tưởng đang hiện hành nào đó.
Khải Huyền 17:1-18 đưa ra cho chúng ta nhiều đặc điểm về thế giới một tôn giáo. Tà giáo sẽ thống trị tất cả "các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng" trên thế giới (câu 15), nghĩa là nó sẽ có quyền hạn trên toàn cầu, và không nghi ngờ gì có được là do ma quỷ — giống loài thống trị thế giới lúc đó — ban cho. Câu 2-3 miêu tả người đàn bà dâm dục như người phạm tội tà dâm với "các vua trong thiên hạ," là nói tới sự ảnh hưởng của tà giáo đến cả những người cai trị thế giới và những người có tầm ảnh hưởng lớn. Kẻ "say sưa vì tội tà dâm" có thể là đang đề cập đến những người chìm đắm trong thứ quyền lực có được nhờ thờ lạy chúa giả của tôn giáo này, vì Satan luôn luôn rình rập gài bây những kẻ thèm muốn sức mạnh. Hợp chủng quốc giả tạo của tà giáo sẽ được hợp nhất và khẳng định hơn bao giờ trước đó.
Câu 6 miêu tả người dâm phụ như "say huyết các thánh đồ" và huyết những kẻ chết vì Chúa Giê-su. Việc giết hại những người tin Chúa trong kì Đại Nạn sẽ là một phần kế hoạch của ma quỷ (Khải Huyên 6:9). Những người phản đối thế giới một tôn giáo sẽ bị chết chém (Khải Huyền 20:4), và những người từ chối thờ cúng tà quỷ, chẳng chịu nhận dấu của nó cũng không thể mua bán gì, điều đó sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên vô cùng khó khăn (Khải Huyền 13:16-17).
Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
Ma-thi-ơ 24:24
Nhưng cuối cùng, dâm phụ rồi sẽ mất đi sự ân sủng của những kẻ chống lại Đấng Christ, là những kẻ chỉ muốn nhận lấy sự thờ lạy của thế giới cho riêng mình. Nó sẽ không chia sẻ sự ái mộ của thế giới với những kẻ tiên tri và người truyền đạo của tà giáo đó, bất kể những người này có ngoan đạo đến đâu. Một khi kẻ chống Đấng Christ chiếm được sự chú ý của thế giới bằng tà thuật trở về từ cõi chết của nó (Khải Huyền 13:3, 12, 14), nó sẽ phản bội hệ thống tôn giáo giả tạo và hủy diệt tà giáo đó, thiết lập chính nó như Đức Chúa Trời. Sự lừa gạt, Chúa Jê-su đã phán với chúng ta, sẽ vô cùng hoàn hảo, đến mức nếu có thể được thì thậm chí những người được chọn cũng sẽ bị gục ngã (Ma-thi-ơ 24:24).
Thế giới một tôn giáo vào những ngày cuối sẽ như thế nào?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:24 - Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.