Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Liệu hội thánh có thể chỉ cất lên một phần nào đó không?

Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9
Có một vài tín đồ những người tin rằng chỉ có những Cơ Đốc nhân trung tín sẽ cất lên trong khi đó những Cơ Đốc nhân bất trung sẽ bị bỏ lại trên đất để chịu hoạn nạn. Vấn đề ở đây là Kinh Thánh đã hề không hỗ trợ cho khái niệm này. Phân đoạn Kinh Thánh mô tả sự cất lên (I Cô-rinh-tô 15:50-57; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18) áp dụng chung cho tất cả Cơ Đốc nhân, người trường thành hoặc chưa, trung tín hay bất trung. Những câu Kinh Thánh như trong Rô-ma 8:1 và I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không đổ cơn thịnh nộ xuống cho Cơ Đốc nhân. Không có bất cứ bằng chứng Kinh Thánh nào về việc hội thánh chỉ một phần nào đó được cất lên. Mọi Cơ Đốc nhân sẽ được cất lên đem về thiên đàng.
Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
Ma-thi-ơ 25:1
Ví dụ của Chúa Giê-xu về mười người nữ đồng trinh trong Ma-thi-ơ 25:1-13 đưa ra một vài "chứng cứ" về việc hội thánh được cất lên một phần. Tuy nhiên, năm người nữu đồng trinh không có dầu trong đèn không dùng để tượng trưng cho những người tin bị bỏ lại, thay vào đó, lại là bức tranh về những người vô tín bị bỏ lại. Mấu chốt của ví dụ nằm ở câu 12 khi chú rể nói với những người bị bỏ lại rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu". Những người Chúa Giê-xu nhận biết là những tin Ngài, dù họ có cảnh giác hay không. Yếu tố quan trọng trong ví dụ này là dầu trong đèn – dầu biểu trưng cho Đức Thánh Linh. Những ai có Đức Thánh Linh sống trong lòng sẽ được được cất lên vì họ là những Cơ Đốc nhân thật sự. Những người tuyên xưng có đức tin trong Đấng Christ nhưng không có Đức Thánh Linh của Ngài ở trong lòng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!
II Cô-rinh-tô 6:2
Bài học cho chúng ta đó là phải sẵn sàng vì Ngài sẽ trở lại vì những người thuộc về Ngài, nhưng Ngài sẽ trở lại như một "kẻ trộm" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4) thình lình, bất ngờ, và không báo trước. Chỉ những ai có đèn (tấm lòng) chứa dầu (Đức Thánh Linh) sẽ được rước đi. Những người còn lại, bất kể là ai, sẽ bị bỏ lại. Chúa Giê-xu biết những người thuộc về Ngài, và khi Ngài gọi chúng ta, chúng ta sẽ đáp ứng trở lại. Những kẻ còn lại Ngài sẽ phán rằng "Ta không biết ngươi". Ngày nay là ngày cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:2) và những ai không tin vào Đấng Christ càng không thể trì hoãn thêm phút giây nào nữa.
Liệu hội thánh có thể chỉ cất lên một phần nào đó không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 - Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
Ma-thi-ơ 25:1 - Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
II Cô-rinh-tô 6:2 - Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.