Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Các vị thánh hoạn nạn là gì?

Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9
Các vị thánh hoạn nạn, khá đơn giản, là những vị thánh sống trong cơn đại nạn. Chúng ta tin rằng Hội Thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; Khải Huyền 3:10), nhưng Kinh Thánh chỉ ra rằng một số lượng lớn người trong cơn đại nạn sẽ đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Trong khải tượng về thiên đàng, Giăng thấy một số lượng lớn các vị thánh hoạn nạn đã bị tử vì đạo bởi Kẻ chống lại Đấng Christ: "Có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè" (Khải Huyền 7:9). Khi Giăng hỏi họ là ai, ông được bảo, "Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con" (câu 14).
cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.
Đa-ni-ên 7:22
Cơn đại nạn sẽ là thời gian rắc rối lớn cho những kẻ độc ác, vì những phán xét của Đức Chúa Trời. Đây cũng sẽ là thời kỳ bắt bớ lớn đối với các tín đồ hay các thánh vì sự bắt bớ của Kẻ chống lại Đấng Christ (Khải Huyền 13:7). Đa-ni-ên nhìn thấy Kẻ chống lại Đấng Christ "cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và chiến thắng" (Đa-ni-ên 7:21). Dĩ nhiên, sự cứu rỗi đời đời của các vị thánh vẫn được bảo đảm (Giăng 10:28-29). Đa-ni-ên cũng thấy rằng "khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của Đấng Chí Cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc" (Đa-ni-ên 7:22; xem Khải Huyền 20:6; 22:5).
Các vị thánh hoạn nạn sẽ nghe Tin Lành từ một số nguồn có thể. Đầu tiên là Kinh Thánh; sẽ có nhiều bản sao Kinh Thánh còn sót lại trên thế giới, và khi những sự phán xét của Đức Chúa Trời bắt đầu đổ xuống, nhiều người có thể sẽ phản ứng bằng cách tìm một cuốn Kinh Thánh để xem liệu các lời tiên tri có được thực hiện hay không. Nhiều vị thánh hoạn nạn cũng sẽ được nghe Tin Lành từ hai nhân chứng (Khải Huyền 11:1-13). Kinh Thánh nói rằng hai cá nhân này "nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày [ba năm rưỡi]" (câu 3) và thực hành những phép lạ lớn lao (câu 6). Và sau đó, có 144.000 nhà truyền giáo Do Thái được Chúa cứu chuộc và phong ấn trong cơn đại nạn (Khải Huyền 7:1-8). Ngay theo sau sự mô tả về việc phong ấn của họ trong Khải Huyền 7, chúng ta đọc về vô số các vị thánh hoạn nạn được cứu khỏi mọi nơi trên thế giới (câu 9-17). Cuối cùng, sau khi hai nhân chứng bị giết (Khải Huyền 11:7) và các vị thánh hoạn nạn bị nghiền nát (Khải Huyền 13:7), Đức Chúa Trời sẽ phái một thiên sứ đi vòng quanh thế giới tuyên bố "Tin Lành đời đời" (14:6).
Các vị thánh hoạn nạn sẽ phục vụ Chúa Giê-xu Christ của họ giữa môi trường tuyệt vọng. Trung thành đến cuối cùng, nhiều tín đồ sẽ chết vì đức tin của họ. Nhưng trong sự chết của họ, họ chiến thắng; "Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết" (Khải Huyền 12:11). Và Chúa sẽ ban thưởng cho họ: "Vì vậy, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ" (Khải Huyền 7:15-17).
Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!
II Cô-rinh-tô 6:2
Chúng ta ngợi khen Chúa rằng ngày rắc rối lớn cũng sẽ là một ngày tuyệt vời của ân điển. Ngay cả khi Chúa đang tiến hành hình phạt công bình của Ngài đối với một thế giới không tin, thì Ngài sẽ khôi phục Y-sơ-ra-ên cho đức tin và mở rộng ân điển cho tất cả những ai tin, cả người Do Thái và Dân ngoại. Đức Chúa Trời luôn ở trong công việc cứu người (Ê-sai 45:22), và sự cứu rỗi đó vẫn sẽ có sẵn trong cơn đại nạn. Tuy nhiên, đừng chờ đợi đến lúc đó, hãy đón nhận Chúa Giê-xu ngay bây giờ (Giăng 1:12; II Cô-rinh-tô 6:2).
Các vị thánh hoạn nạn là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 - Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
Đa-ni-ên 7:22 - cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.
II Cô-rinh-tô 6:2 - Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.