Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng?

Trận chiến thiên thần vĩ đại cuối cùng và sự trục xuất cuối cùng của Sa-tan khỏi thiên đàng được mô tả trong Khải Huyền 12:7-12. Trong phân đoạn này, Giăng thấy một cuộc chiến vĩ đại khiến Mi-chen và các thiên thần của Chúa phải đối đầu với con rồng (Sa-tan) và các thiên thần hay ác quỷ sa ngã của nó. Điều này sẽ diễn ra trong thời kỳ cuối cùng, trong cơn đại nạn. Sa-tan, trong niềm kiêu hãnh và ảo tưởng lớn lao rằng mình có thể giống Chúa, sẽ lãnh đạo một cuộc nổi loạn cuối cùng chống lại Chúa. Nó sẽ là một sự ghép đôi không xứng trong vũ trụ. Con rồng và ác quỷ của nó sẽ thua trận chiến và bị ném khỏi thiên đàng mãi mãi.
Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Đa-ni-ên 9:27
Chúng ta biết trận chiến này còn ở tương lai vì bối cảnh Khải Huyền 12. Câu 6 nói rằng người phụ nữ (Y-sơ-ra-ên) chạy trốn khỏi con rồng (Sa-tan) "vào hoang mạc; tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày". Câu 7 bắt đầu bằng các từ Và sau đó. Khi Y-sơ-ra-ên chạy trốn, chiến tranh nổ ra trong vương quốc thiên đàng. Sự chạy trốn của người phụ nữ trong Khải Huyền 12:6 tương ứng với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu đối với người Do Thái sống ở Giu-đê để "chạy trốn lên núi" khi họ thấy sự ghê gớm của sự hoang tàn (Ma-thi-ơ 24:16). Ở điểm giữa của cơn đại nạn, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ bộc lộ sắc thái thực sự của mình, Sa-tan sẽ bị giam cầm trên trái đất và Y-sơ-ra-ên sẽ được bảo vệ thiêng liêng trong 1.260 ngày (ba năm rưỡi (Khải Huyền 11:2-3), hoặc nửa sau của cơn đại nạn (Đa-ni-ên 9:27).
Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.
Gióp 1:1
Một quan niệm sai lầm phổ biến là Sa-tan và ác quỷ của nó đã bị nhốt trong địa ngục sau sự sa ngã của Sa-tan. Rõ ràng từ nhiều đoạn Kinh Thánh cho thấy Sa-tan không bị cấm khỏi thiên đàng sau cuộc nổi loạn đầu tiên của nó. Trong Gióp 1:1-2:8, nó xuất hiện trước mặt Chúa để buộc tội Gióp có những động cơ thầm kín trong sự thờ phượng Chúa. Trong Xa-cha-ri đoạn 3, Sa-tan một lần nữa xuất hiện trước mặt Chúa để buộc tội thầy tế lễ cả Giô-suê. Ngoài ra, tiên tri Mi-chê kể lại một khải tượng về những linh hồn xấu đang đứng trước sự hiện diện của Chúa trong I Các vua 22:19-22. Vì vậy, ngay cả sau khi sa ngã, Sa-tan vẫn có đường vào thiên đàng.
Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất.
Đa-ni-ên 10:10
Trong thời đại này, Sa-tan và các thiên thần của nó vẫn bị hạn chế bước vào thiên đàng và chống lại các thiên thần của Chúa (Đa-ni-ên 10:10-14). Nhưng, trong trận chiến được ghi lại trong Khải Huyền 12, Sa-tan và các tay sai của nó sẽ mất mọi lối vào thiên đàng (câu 8) và bị giam cầm trong hành tinh này (câu 9). Sự tự do của nó bị kìm hãm, Sa-tan sẽ "giận hoảng, vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu" (câu 12).
Sẽ có niềm vui lớn trên thiên đàng, vì người tố cáo lâu đời sẽ mãi mãi bị cấm vu cáo người được Chúa chọn. Tuy nhiên, cư dân trên trái đất sẽ phải đau khổ khủng khiếp sau sự kiện này, vì cơn giận dữ của Sa-tan và sự phán xét của Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại trên đất (Khải huyền 15-16).
Trận chiến giữa Mi-chen và Sa-tan sẽ là mấu chốt. Khi các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời đánh bại lũ quỷ, một giọng nói lớn trên thiên đàng nói, "Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng. Vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta. Và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến" (Khải huyền 12:10). Các vị thánh của Chúa cũng sẽ chia sẻ trong chiến thắng này: "Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ" (câu 11).
Chiến tranh trên thiên đàng trong Khải Huyền 12 miêu tả sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan hay là trận chiến thiên thần thời kỳ cuối cùng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Đa-ni-ên 9:27 - Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.
Gióp 1:1 - Tại trong xứ Uùt-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.
Đa-ni-ên 10:10 - Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.