Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về tình dục trước hôn nhân?

Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
I Cô-rinh-tô 7:2
Không có từ Hê-bơ-rơ hay Hi Lạp trong Kinh Thánh mô tả về tình dục trước hôn nhân. Nhưng Kinh Thánh rõ ràng lên án các hình thức tình dục trái đạo đức và ngoại tình. Nhưng quan hệ tình dục trước hôn nhân có trái đạo đức? Theo 1 Cô-rinh-tô 7:2, thì câu trả lời rõ ràng là “có”: “Nhưng để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng.” Trong câu này, Phao-lô cho rằng hôn nhân chính là “phương thuốc” cho vấn đề tình dục trái đạo đức. 1 Cô-rinh-tô 7:2 nói rằng, về cơ bản, bởi vì con người không thể tự kiểm soát mình và quá nhiều người đang sa vào tình dục trái đạo đức bên ngoài hôn nhân, nên cần phải kết hôn, để có thể thỏa mãn ham muốn của mình một cách đạo đức.
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13:4
Vì 1 Cô-rinh-tô 7:2 bao gồm quan hệ tình dục trước hôm nhân là một hành vi quan hệ tình dục trái đạo đức, thì tất cả những câu Kinh Thánh khác lên án tình dục trái đạo đức là tội lỗi, cũng sẽ lên án tình dục trước hôn nhân là tội lỗi. Tình dục trước hôn nhân được bao gồm trong định nghĩa tình dục trái đạo đức. Có rất nhiều câu Kinh Thánh tuyên bố tình dục trước hôn nhân là tội lỗi (Công Vụ 15:20; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Kinh Thánh khuyến khích việc kiêng cử trước hôn nhân. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận việc tình dục trong mối quan hệ vợ chồng (Hê-bơ-rơ 13:4).
Thông thường người ta tập trung vào khía cạnh thỏa mãn của tình dục mà không đề cập tới khía cạnh sinh sản. Tình dục mang lại niềm vui thích, Đức Chúa Trời đã tạo ra như vậy. Ngài muốn giữa đàn ông và đàn bà được hưởng sự vui thích về hoạt động tình dục trong sự ràng buộc của hôn nhân. Nhã Ca và một vài phân đoạn Kinh Thánh khác (như là Châm Ngôn 5:19) rõ ràng diễn tả về sự vui thích của tình dục. Tuy nhiên, hai người phải ý thức được ý định của Chúa dành cho tình dục bao gồm việc sinh con. Do đó, khi hai người quan hệ tình dục trước hôn nhân là sai gấp đôi – Họ hưởng sự vui thích không dành cho họ, và họ đã tạo cơ hội sinh ra em bé bên ngoài cấu trúc của gia đình mà Chúa muốn cho tất cả các em.
Trên thực tế, thì đây là điều không thể thực hiện, nhưng nếu như thông điệp của Kinh Thánh được vâng theo, bệnh tật qua đường tình dục sẽ suy giảm, những bà mẹ đơn thân và việc mang thai không mong muốn cũng sẽ giảm, và sẽ càng ít em bé sinh ra và lớn lên mà không có đủ cha hoặc mẹ. Kiêng cử là chính sách duy nhất của Đức Chúa Trời đối với tình dục trước hôn nhân. Kiêng cử giải cứu đời sống, bảo vệ trẻ em, đem đến giá trị chân thực cho việc quan hệ tình dục và quan trọng nhất là tôn cao danh Chúa.
Kinh Thánh nói gì về tình dục trước hôn nhân?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:2 - Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.