Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải lời tiên tri trong Kinh Thánh dự đoán rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 trước khi tận thế?

Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
Ma-thi-ơ 24:6
Không có nghi ngờ rằng chiến tranh thế giới sẽ là một phần trong tương lai. Ê-xê-chi-ên báo trước về trận chiến của Gót và Ma-gốc, sẽ diễn ra trước khi hoạn nạn hoặc là ở đâu đó gần giữa (Ê-xê-chi–ên 38-39). Chúa Giê-xu cũng đã dạy rõ rằng sẽ có chiến tranh trước khi Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 24:4-31). Một số người cho rằng Chúa Giê-xu nói chung về thời kỳ của hội thánh trong câu 4-14 và của thời kỳ đại nạn (khởi đầu từ giai đoạn giữa) trong câu 15-31. Những người khác tin rằng Chúa chỉ nói về thời kỳ bảy năm đại nạn trong đoạn kinh thánh này. Mặc dù câu 4-14 dường như mô tả rất nhiều chi tiết, chúng tương đồng với mô tả được nêu ra sớm trong Khải Huyền 6:1-8, trong đó ghi lại các chi tiết liên quan đến sự khởi đầu của thời kỳ đại nạn. Ma-thi-ơ 24:6-7 chép rằng sẽ có "giặc (chiến tranh) và tiếng đồn về giặc… dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia".
Tương lai sẽ phải có ít nhất một cuộc chiến tranh thế giới nữa. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh không có nói đến sẽ chỉ có một số cuộc chiến tranh thế giới nhất định. Thế chiến I và II không được nhắc đến rõ ràng trong Kinh Thánh, cũng không phải là có thể xảy ra thế chiến thứ ba. Chỉ là cuộc chiến cuối cùng được đề cập một cách chi tiết, cho phép bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy ra trước đó.
Mở đầu Khải Huyền đoạn 6, sứ đồ Giăng ghi lại những gì ông thấy trong tương lai. Chiến tranh được tìm thấy trong phân đoạn này và tiếp tục là một phần của những sự việc đang diễn ra cho tới khi Chúa trở lại trong chương 19 (Khải Huyền 6:2, 4; 11:7; 12:7; 13:4, 7; 16:14; 17:14; 19:11, 19).
Khải Huyền 19:11 chép: "… Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu." Khải Huyền 19:19 ghi lại Giăng "thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài." Điều đó mô tả rõ ràng về một chiến tranh thế giới. Đấng Christ là Người chiến thắng, Người bắt con thú/ kẻ chống nghịch lại Đấng Christ và tiên tri giả, Ngài ném chúng vào hồ lửa và diệt những kẻ theo chúng (Khải Huyền 19:20-21). Không có nghi ngờ gì về kết quả cả — sự công chính sẽ thắng thế bởi vì Đấng Christ – là Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, Ngài sẽ đánh bại những kẻ nào chống nghịch Ngài.
Sau đó Đấng Christ sẽ tể trị thế gian 1000 năm, lúc đó sẽ có một cuộc nổi dậy khác có thể có phạm vi của một cuộc chiến tranh thế giới. Trước một nghìn năm trị vì của Đấng Christ, Satan sẽ bị giam giữ, sau đó, khi hạn ngàn năm kết thúc, nó sẽ được thả ra. Nó sẽ ngay lập tức cầm đầu một cuộc nổi loạn giữa con người trên đất. Đấng Christ sẽ dập tắt cuộc nổi dậy đó và hình phạt Satan đời đời, Ngài sẽ quăng nó xuống hồ lửa cũng như Ngài đã làm với con thú/ kẻ chống nghịch lại Đấng Christ và tiên tri giả (Khải Huyền 20:7-10)
Có phải lời tiên tri trong Kinh Thánh dự đoán rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 trước khi tận thế?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24:6 - Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.