Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Charles Haddon Spurgeon là ai?

Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) là một nhà truyền đạo Baptist có ảnh hưởng ở Anh. Ông là nhà thuyết giáo nổi tiếng nhất trong thời đại của mình và vẫn được gọi là "Hoàng tử của những nhà thuyết giáo."
Spurgeon là con trai và cháu trai của các bộ trưởng Giáo đoàn . Ông đến với đức tin vào năm 1850 khi đang nghe một Nhà giảng thuyết Giám lý Nguyên thủy. Từ chối sự dạy dỗ của Giáo đoàn, Spurgeon được làm báp têm như một tín đồ và bắt đầu phục vụ trong một nhà thờ Baptist. Năm 1854, trước khi 20 tuổi, ông trở thành mục sư của Nhà nguyện New Park Street, một nhà thờ Baptist ở London.
Trong vòng một vài tuần, nhiều cuộc cải đạo là kết quả của sự rao giảng của Spurgeon, và tòa nhà của nhà thờ không thể chứa được đám đông. Hội thánh cũng phát triển nhanh hơn một số địa điểm khác cho đến khi cuối cùng là Metropolitan Tabernacle, có sức chứa 6.000 người, được xây dựng đặc biệt cho mục đích này. Spurgeon đã thuyết giảng ở đó từ năm 1861 đến năm 1891, một thời gian ngắn trước khi qua đời. Các bài giảng của ông đã được in trên các tờ báo ở London hàng tuần. Ngoài việc chăn dắt nhà thờ, Spurgeon còn thành lập một trường cao đẳng mục sư và một trại trẻ mồ côi, cả hai đều vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Spurgeon cũng viết rất nhiều (các bài giảng được sưu tầm của ông gồm 63 tập, bộ sách lớn nhất của một tác giả trong lịch sử Tin Lành).Các cuốn sách Bài giảng cho học sinh của tôi và Bình luận và Bình luận của ông là kết quả của công việc của ông với các sinh viên và cả hai vẫn nằm trong danh sách đọc trong các chủng viện hiện đại. Spurgeon cũng xuất bản tạp chí Sword and Trowel.
Spurgeon’s sermons were powerful and direct, but also contain elements of humor. Spurgeon was a pastor, evangelist, and careful expositor of Scripture. His sermons are still popular today and are noted for their combination of eloquence and down-to-earth applications. His Treasury of David (an exposition of Psalms) is one of his most popular works, as is his devotional Morning and Evening. Most of Spurgeon’s material is still in print and highly recommended.
Charles Spurgeon was unashamedly a Calvinist and a Baptist. He did not shrink from controversy and was outspoken against false teaching and hypocrisy. He attacked both hyper-Calvinism and Arminian theology. He accused evangelical Anglicans of hypocrisy for continuing to use the Anglican baptismal service found in the Book of Prayer, even though they did not believe in baptismal regeneration. During the “Downgrade Controversy,” Spurgeon accused fellow Baptists of teaching modernist theology, and he eventually withdrew from the Baptist Union over this issue.
Spurgeon qua đời vào năm 1892. Trong gần 40 năm làm công việc chăn dắt của mình, người ta ước tính rằng ông đã thuyết giảng 3.500 bài giảng cho khoảng 10 triệu người. Thông qua các tác phẩm bằng văn bản của mình, Spurgeon đã để lại một di sản liên tục về tình yêu đối với Đấng Christ và Lời của Ngài vẫn còn ảnh hưởng đến các mục sư và giáo dân ngày nay.
“Chúa Kitô trong chúng ta niềm hy vọng của vinh quang. Chúa Kitô cho chúng ta sự cứu chuộc hoàn toàn của chúng ta. Chúa Kitô với chúng tôi hướng dẫn của chúng tôi, và niềm an ủi của chúng tôi; và Đấng Christ ở trên chúng ta khẩn cầu và chuẩn bị vị trí của chúng ta trên thiên đàng. Chính Chúa Giê Su Christ là Đội Trưởng, là áo giáp, sức mạnh và chiến thắng của chúng ta! Chúng tôi khắc tên của Ngài trên biểu ngữ của chúng tôi, vì đó là nỗi khiếp sợ của địa ngục, niềm vui của thiên đàng và niềm hy vọng của trái đất. Chúng tôi chịu đựng điều này trong trái tim của chúng tôi trong sức nóng của cuộc xung đột, vì đây là tấm lót ngực và áo choàng thư của chúng tôi ”(Charles Spurgeon, Bài giảng # 1388, giảng ngày 9 tháng 12 năm 1877).

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.