Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Rudolf Bultmann là ai?

Rudolf Bultmann (1884–1976) là một trong những học giả và nhà thần học có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông là con trai của một mục sư Lutheran, và ông trở thành giáo sư Tân Ước tại Đại học Marburg (Đức). Bultmann được biết đến nhiều nhất với khái niệm “ giải thần thoại hóa ” Tân Ước.
Bultmann đã dạy rằng Tân Ước là sản phẩm của thế giới quan thế kỷ thứ nhất, thế giới quan này sẵn sàng chấp nhận những câu chuyện về sự can thiệp của thần thánh mà ông gọi là “thần thoại”. Trong thời hiện đại, bây giờ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không can thiệp bằng những cách kỳ diệu, vì vậy, để hiểu được ý nghĩa thực sự của văn bản, Tân Ước phải được “phi thần thoại hóa” – nghĩa là các yếu tố kỳ diệu phải được loại bỏ để đạt được mục tiêu. điều gì là quan trọng nhất. Đối với Bultmann, điều quan trọng là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã làm một số điều tốt lành cho nhân loại. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó, nhưng không quá quan trọng để ghi lại chính xác những gì Ngài đã làm hoặc bất kỳ chi tiết nào về cuộc đời của “Chúa Giê-xu lịch sử ”.
Đối với Bultmann, đức tin là một trải nghiệm hiện sinh ở hiện tại, không phải là thứ dựa trên các sự kiện trong quá khứ. Kinh thánh ghi lại kinh nghiệm của những người trong quá khứ. Thực tế mà những trải nghiệm đã xảy ra mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải nội dung lịch sử hay giáo lý của những trải nghiệm đó. Cơ đốc nhân ngày nay cũng cần phải có những kinh nghiệm hiện sinh. Đức tin là một hành động của ý chí, không phải là sự chấp nhận các sự kiện cổ xưa.
Bultmann là một học giả nữa trong hàng dài các học giả (chủ yếu là người Đức) đã tìm cách trình bày Tin Lành theo cách khiến nó dễ chấp nhận hơn đối với tâm trí “hiện đại” bác bỏ ý tưởng về sự can thiệp của siêu nhiên.
Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
I Cô-rinh-tô 15:17
Bultmann đã đúng khi dạy rằng đức tin phải là một thực tế hiện tại chứ không chỉ đơn giản là sự chấp nhận trong đầu về một danh sách các sự kiện đã xảy ra cách đây hai nghìn năm, nhưng ông đã sai khi dạy rằng các sự kiện lịch sử không quan trọng. Đức tin dựa trên một Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài và đã hành động trong lịch sử. Nếu sự sống lại chỉ là một huyền thoại, thì đức tin của chúng ta là vô giá trị: “Và nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì đức tin của anh em là hư không; bạn vẫn còn trong tội lỗi của bạn. Sau đó, những người đã ngủ trong Chúa Kitô cũng bị hư mất. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đấng Christ chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những người đáng thương hơn hết thảy” (1 Cô-rinh-tô 15:17–19).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 15:17 - Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.