Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một nhà tiên tri trong Cựu ước là gì?

Bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an,
Các Quan Xét 6: 7
Một nhà tiên tri trong Cựu Ước là người được Đức Chúa Trời sử dụng để truyền đạt thông điệp của Ngài cho thế giới. Các nhà tiên tri cũng được gọi là “ người tiên kiến ” vì họ có thể “nhìn thấy”, nói theo cách thuộc linh, như Đức Chúa Trời ban cho họ sự sáng suốt (1 Sa-mu-ên 9: 9). Các nhà tiên tri có thể được chia thành “các nhà tiên tri viết” như Ê-sai, Đa-ni-ên, A-mốt và Ma-la-chi; và “các nhà tiên tri không biết viết” như Ahijah (1 Các Vua 11:29), Mi-chê (2 Sử ký 18: 7), và Elisha (1 Các Vua 19:16). Cũng có một số nhà tiên tri vô danh trong Cựu Ước, chẳng hạn như nhà tiên tri vô danh trong Các Quan Xét 6: 7–10.
Vậy, thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Aïc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tiếc-va, cháu của Hạt-ha; người ở tại Giê-ru-sa-lem, trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng,
II Các Vua 22:14
Các nhà tiên tri đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau, sở hữu phong cách độc đáo và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Hầu hết các sứ điệp của các nhà tiên tri trong Cựu Ước liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên; nếu các quốc gia khác được đề cập đến trong các bài kinh thánh , thì điều đó thường liên quan đến giao dịch của các quốc gia đó với Y-sơ-ra-ên. Hầu hết các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là nam giới, nhưng Cựu Ước cũng đề cập đến các nữ tiên tri như Miriam (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20, ESV), Deborah (Các Quan Xét 4: 4, ESV) và Huldah (2 Các Vua 22:14, ESV). Tất cả các nhà tiên tri đều có chung một số đặc điểm khiến các chức vụ của họ là “tiên tri”.
Nầy là gánh nặng mà đấng tiên tri Ha-ba-cúc đã xem thấy.
Ha-ba-cúc 1: 1
Một nhà tiên tri đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để trở thành một nhà tiên tri. Ê-sai và Ê-xê-chi-ên được ban cho những khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Ê-sai 6; Ê-xê-chi-ên 1). Đức Chúa Trời nói với Giê-rê-mi rằng ông đã được chọn ra trước khi sinh ra: “Trước khi hình thành con trong bụng mẹ, ta đã biết con, / trước khi con được sinh ra, ta đã đặt con ra xa nhau; / Ta đã chỉ định ngươi làm tiên tri cho các nước ”(Giê-rê-mi 1: 5). Một mô tả chung về nguồn gốc của thông điệp là “lời của Chúa đã đến” cho nhà tiên tri (Giê-rê-mi 1: 2; Ê-xê-chi-ên 1: 3; Ô-sê 1: 1; Giô-ên 1: 1; Giô-na 1: 1; Mi-chê 1 : 1; Xa-cha-ri 1: 1; Ha-ma 1: 1; Xa-cha-ri 1: 1). Một mô tả khác là nhà tiên tri đã nhận được một “lời tiên tri”, tức là một sự mặc khải đặc biệt từ Đức Chúa Trời (Ê-sai 13: 1; Ha-ba-cúc 1: 1; Dân số ký 24:16, ESV).
Cần phải có một nhà tiên tri để đưa ra thông điệp của Đức Chúa Trời một cách chính xác. Nhà tiên tri Mi-chê đã nói rất hay: “Chắc chắn như Chúa hằng sống, tôi chỉ có thể nói với [vua] những gì Chúa nói với tôi” (1 Các Vua 22:14). Những người, giống như Giê-rê-mi, cố gắng giữ im lặng nhận thấy rằng họ không thể (Giê-rê-mi 20: 9). Những ai, giống như Giô-na, cố gắng trốn tránh trách nhiệm của họ đã được sửa chữa (Giô-na 1: 3–4). Những người khác, như nhà tiên tri giấu tên từ xứ Giu-đa, người trực tiếp không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, đã mất mạng (1 Các Vua 13: 15–24).
Một nhà tiên tri đôi khi có một vẻ ngoài độc nhất vô nhị. Ê-li được biết đến với việc mặc “một bộ tóc và có thắt lưng da quanh thắt lưng” (2 Các Vua 1: 8). Tấm áo choàng của Ê-li mà ông để lại cho Ê-li-sê cũng được coi là biểu tượng của chức vụ tiên tri (2 Các Vua 2: 13–14). Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chi-ên cạo đầu và để râu (Ê-xê-chi-ên 5: 1). Các nhà tiên tri khác được phân biệt theo những cách khác: chẳng hạn như Giê-rê-mi, được cho biết rằng ông không thể kết hôn (Giê-rê-mi 16: 2); Ô-sê được cho là kết hôn với một gái điếm (Ô-sê 1: 2). Tất cả các nhà tiên tri đều được công nhận là những người mà qua đó Đức Chúa Trời đã phán (ngay cả khi thông điệp của họ không được hoan nghênh).
Một nhà tiên tri thường sống một cuộc đời khó khăn. Ê-sai được gửi đến một dân tộc “đã từng nghe, nhưng không bao giờ hiểu” (Ê-sai 6: 9), và (theo truyền thống) cuối cùng ông đã bị sát hại vì những nỗ lực của mình. Ê-xê-chi-ên phục vụ “dân phản loạn” (Ê-xê-chi-ên 12: 2). Nữ hoàng Y-sơ-ra-ên tìm cách lấy mạng Ê-li (I Các Vua 19: 2). Giê-rê-mi bị ném vào một bể chứa nước, nơi ông “chìm xuống bùn” (Giê-rê-mi 38: 6). Chúa Giê-su nói về Giê-ru-sa-lem như những kẻ “giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến” (Lu-ca 13:34), và khi nói với các nhà lãnh đạo Do Thái vào thời của ngài, Ê-tiên đã hỏi câu hỏi đáng lên án này: “Có bao giờ có một nhà tiên tri là tổ tiên của ngài không đã không bức hại? " (Công vụ 7:52).
Often, a prophet in the Old Testament predicted the future. Sometimes, the prophecies concerned events that were soon to happen; for example, Joseph predicted seven years of plenty followed by seven years of famine in Egypt, events that occurred within the next fourteen years (Genesis 41:25–36). Many other prophets foresaw things in the distant future; for example, many of Daniel’s and Zechariah’s prophecies concern the second coming of Christ and other end-times events (Daniel 12:1; Zechariah 12:10).
Cựu ước cũng đề cập đến các tiên tri giả. Đây là những kẻ nói dối, những người tuyên bố nói thay cho Đức Chúa Trời nhưng có ý định lừa dối dân chúng hoặc phục vụ lợi ích của họ. A-háp có gần bốn trăm tiên tri giả như vậy trong đội ngũ của ông (1 Các Vua 22: 6, 23). Công việc của Nê-hê-mi đã bị một số tiên tri giả và một nữ tiên tri giả phản đối (Nê-hê-mi 6:14). Thử nghiệm của một nhà tiên tri là những gì ông ta nói chính xác 100 phần trăm (Phục truyền luật lệ ký 18:22). Nếu những lời tiên đoán của một nhà tiên tri không thành hiện thực, thì người đó không thể nói thay cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối (Dân số ký 23:19).
Vai trò của nhà tiên tri trong Cựu Ước đạt đến đỉnh cao trong con người của Giăng Báp-tít, người đã được tiên đoán trong Ma-la-chi 4: 5 (xem Lu-ca 7: 26–27); và trong Chúa Giê-xu Christ, Đấng là Tiên tri “giống như Môi-se” đã được tiên đoán trong Phục truyền luật lệ ký 18:15 (xem Công vụ 3:22).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Các Quan Xét 6: 7 - Bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an,
II Các Vua 22:14 - Vậy, thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Aïc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tiếc-va, cháu của Hạt-ha; người ở tại Giê-ru-sa-lem, trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng,
Ha-ba-cúc 1: 1 - Nầy là gánh nặng mà đấng tiên tri Ha-ba-cúc đã xem thấy.
I Các Vua 13: 15 - Tiên tri già tiếp rằng: Hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa.
Ô-sê 1: 2 - Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình; vì đất nầy chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va.
Lu-ca 13:34 - Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn!
Nê-hê-mi 6:14 - Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi!
Lu-ca 7: 26 - Song, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.