Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự khác biệt giữa hồn và linh con người là gì?

Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Giăng 4:24
Hồn và Linh là hai khía cạnh chính vô cùng quan hệ mà Kinh Thánh gán cho con người. Chúng ta có thể nhầm lẫn nếu cố gắng phân biệt chính xác sự khác nhau giữa cả hai. Từ "Linh" chỉ xem như khía cạnh phi vật chất của con người. Con người có linh, nhưng chúng ta không phải là những linh. Tuy nhiên trong Kinh Thánh, chỉ có tín hữu được gọi là linh sống ( I Cô-rinh-tô 2:11; Hê-bơ-rơ 4:12; Gia cơ 2:26), trong khi người không tin Chúa là linh chết (Ê-phê-sô 2:1-5; Cô-lô-se 2:13). Trong các thư tín của Phao lô, linh là quan trọng đến đời sống của những tín hữu ( I Cô-rinh-tô 2:14, 3:1; Ê-phê-sô 1:3; 5:19; Cô-lô-se 1:9; 3:16). Linh là yếu tố Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Bất cứ khi nào từ "Linh" được sử dụng, nó dùng để chỉ một phần phi vật chất của con người "kết nối" với Thiên Chúa, vì chính Ngài là linh. (Giăng 4:24).
Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.
Giê-rê-mi 13:17
Từ "Hồn" có thể xem như hai mặt phi vật chất và vật chất của loài người. Không giống như con người có một linh, con người là những hồn. Trong ý nghĩa cơ bản nhất của nó, thuật ngữ "hồn" có nghĩa là "sự sống". Tuy nhiên ngoài ý nghĩa thiết yếu, Kinh Thánh nói đến hồn trong nhiều chỗ. Một trong những chỗ này là sự háo hức phạm tội của nhân loại (Lu-ca 12:26). Nhân loại tự nhiên ác, và linh hồn của chúng ta nhận hậu quả hư hoại. Qui luật sống của linh hồn bị chuyển ra khỏi thân thể lúc chết (Sáng thế ký 35:18; Giê rê mi 15:2). Hồn cũng như linh, là trung tâm của những từng trãi tinh thần và cảm xúc (Gióp 30:25; Thi Thiên 43:5; Giê-rê-mi 13:17). Bất cứ khi nào từ "Hồn" được sử dụng, nó có thể xem như là người đang sống hay ở thế giới bên kia.
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Hê-bơ-rơ 4:12
Hồn và linh được kết nối, nhưng có thể chia ra (Hê-bơ-rơ 4:12). Hồn là thực chất của con người nó xác quyết chúng ta là ai. Linh là khía cạnh của con người kết nối với Đức Chúa Trời.
Sự khác biệt giữa hồn và linh con người là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 4:24 - Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Giê-rê-mi 13:17 - Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.
Hê-bơ-rơ 4:12 - Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.