Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao những người trong Sáng thế ký sống lâu như vậy?

Có phần lạ lùng tại sao loài người trong chương đầu của sách Sáng thế ký sống lâu như vậy. Có nhiều lý thuyết đưa ra bởi các học giả của Kinh Thánh. Phả hệ trong sách Sáng thế ký đoạn 5 ghi lại dòng dõi con cháu kính sợ Đức Chúa Trời của A-Đam -Dòng dõi mà đến cuối cùng sẽ sinh ra Đấng Mê Si. Đức Chúa Trời ban phước cho dòng dõi này sự sống lâu đặc biệt như là kết quả của người tin kính và vâng lời. Trong khi đây là một lời giải thích có thể chấp nhận, không có chỗ nào trong Kinh Thánh đặc biệt giới hạn thời gian sống lâu cho những cá nhân được ghi lại trong Sáng thế ký chương 5. Hơn nữa khác với Hê nóc, Sáng thế ký chương 5 không xác định bất kỳ cá nhân nào có sự kính sợ Đức Chúa Trời đặc biệt. Có lẽ rằng tất cả mọi người ở khoảng thời gian đó sống vài trăm năm. Một số nhân tố có lẻ đã đóng góp cho điều này.
Sáng thế ký 1:6-7 đề cập đến nước trên khoảng không trải rộng ra, một mái vòm của nước bao quanh trái đất. Như vậy nước đã tán rộng ra tạo nên một hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn phần lớn các bức xạ xâm nhập vào trái đất lúc ấy. Kết quả của điều này là điều kiện sống lý tưởng. Sáng thế ký 7:11 cho thấy rằng tại thời điểm lũ lụt những vòm nước đã đổ xuống trên trái đất, kết thúc những điều kiện sống lý tưởng. So sánh thời gian sống trước khi lũ lụt (Sáng thế ký 5:1-32) với những người sau khi lũ lụt (Sáng thế ký 11:10-32). Ngay lập tức sau khi lũ lụt độ tuổi giảm xuống đột ngột.
Một cách xem xét khác là trong vài thế hệ đầu tiên sau khi sáng tạo, mã di truyền của con người đã phát triển một vài khuyết điểm. A-đam và Ê-va được tạo ra hoàn hảo. Chắc chắn họ đã có sức đề kháng cao với đau ốm và bệnh tật. Con cháu của họ được thừa hưởng những lợi ích này, mặc dù mức độ thấp hơn. Qua thời gian, như là kết quả của tội lỗi, mã di truyền của con người ngày càng trở nên hư hỏng, con người càng dễ bị tử vong và mắc phải bệnh tật. Điều này gây nên kết quả thời gian sống giảm xuống trầm trọng.
Tại sao những người trong Sáng thế ký sống lâu như vậy?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.