Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Con người có thực sự có quyền tự do quyết định không?

Nếu “quyền tự do quyết định” có nghĩa là Chúa cho con người cơ hôị được lưạ chọn mà có ảnh hưởng đích thực đến số mệnh của họ, thì đúng thật, con người có quyền tự do quyết định. Tình trạng đầy rẫy tội lỗi của thế gian ngày nay có nguyên do trực tiếp tới quyết định mà chính Adam và Eve đã tự ý lựa chọn. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, và đó bao gồm cả khả năng được lựa chọn.
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Rô-ma 3:23
Tuy vậy, tự do quyết định không có nghĩa con người có thể làm bất cứ thứ gì mà họ muốn. Những lựa chọn của chúng ta được giới hạn trong những gì thuộc về bản năng của chúng ta. Ví dụ như, một người có thể chọn đi qua cầu hay không đi qua cầu; cái mà anh ta không thể tự ý chọn là bay qua cầu – vì bản năng của con người không thể nào bay được. Tương tự như vậy, con người không thể chọn cách tự làm mình công chính – bản chất tội lỗi của con người ngăn cản việc họ có thể xóa bỏ đi tội lỗi của mình (Rô-ma 3:23). Vì thế, quyền tự do quyết định được giới hạn trong bản năng.
Sự giới hạn này không làm giảm bớt trách nhiệm của chúng ta. Kinh Thánh nói rõ rằng không những chúng ta có khả năng được lựa chọn, chúng ta cũng phải có trách nhiệm phải lựa chọn khôn ngoan. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc (I-sơ-ra-ên), nhưng những cá nhân trong quốc gia đó vẫn phải có bổn phận chọn lựa tuân phục theo ý Chúa. Và các cá nhân khác ngoại quốc I-sơ-ra-ên cũng vẫn có thể chọn tin vào Chúa và làm theo lời Chúa (giống như, Ru-tơ và Ra-háp).
Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
I Giăng 3:23
Trong Tân Ước, người có tội được răn dạy lặp đi lặp lại hãy “ăn năn” và “có niềm tin” (Ma-thi-ơ 3:2; 4:17; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19; 1 Giăng 3:23). Mỗi lần có ân kêu gọi để ăn năn là một lần kêu gọi để lựa chọn. Điều răn cho người nghe phải có niềm tin gỉa định rằng người nghe có quyền lựa chọn vâng theo chỉ định đó.
bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
Rô-ma 1:20
Chúa Giê-xu nhận thấy vấn đề của những người ngoại đạo khi Chúa nói với họ, “Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống” (Giăng 5:40). Rõ ràng, họ hoàn toàn có thể đến với Chúa nếu họ muốn; vấn đề của họ là họ chọn cách không làm như vậy. “Ai gieo gì thì gặt nấy” (Ga-la-ti 6:7), và những người không được cưú rỗi “không còn lý do để bào chữa” (Rô-ma 1:20-21).
Nhưng như vậy làm sao mà con người, giới hạn bởi bản năng, có thể có khi nào lựa chọn điều gì tốt chăng? Chỉ bằng cách nhờ vào ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời mà quyền tự do quyết định sẽ trở thành “tự do” đích thực theo nghĩa họ có khă năng lựa chọn sự cứu rỗi (Giăng 15:16). Chính Đức Thánh Linh làm việc ở trong và qua ý chí của mỗi người để họ được sinh ra lại (Giăng 1:12-13) và cho anh/chị đó một con người mới “được tạo dựng giống như hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết thật” (Ê-phê-sô 4:24). Sự cứu rỗi là công việc của Chúa. Đồng thời, những động cơ, mong ước, hành động của chúng ta mang tính tự nguyện, và chúng ta hoàn toàn phải có trách nhiệm vì những việc đó.
Con người có thực sự có quyền tự do quyết định không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 3:23 - vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
I Giăng 3:23 - Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
Rô-ma 1:20 - bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
Ê-phê-sô 4:24 - và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.