Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa là gì?

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.
Rô-ma 8:14
Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Cha là Một (Giăng 1:1-4; 10:30), và Ngài là con trai một yêu dấu của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:17; 17:5; Hê-bơ-rơ 1:1-4). Thuật ngữ thuộc gia đình chỉ ra rằng Đức Chúa Trời xem Chúa Giê-xu là một thành viên trong gia đình. Những tín hữu được tái sinh cũng được gọi là như vậy, tức là những thành viên trong gia đình này (Rô-ma 9:8, I Giăng 3:1-2). Vậy làm thế nào để trở nên một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời? Khi chúng ta nghe lời Chúa, xưng nhận tội lỗi của chúng ta, đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, thì thời điểm đó chúng ta đã được nhận vào vương quốc Đức Chúa Trời, như con của Ngài và trở nên kẻ kế tự với Đấng Christ mãi mãi (Rô-ma 8:14-17)
bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
Ê-phê-sô 1:5
Trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi là con trai một yêu dấu của Đức Chúa Trời, những người tin Chúa được gọi là những đứa con sinh ra trong gia đình Đức Chúa Trời , là những người cần được lớn lên và tăng trưởng trong đức tin (Ê-phê-sô 4:11-16), và là những con trai và những kẻ kế tự được nhận nuôi vào gia đình Ngài (Ga-la-ti 4:4-7). Ân điển và lòng thương xót vô hạn của Chúa được bày tỏ trong Ê-phê-sô 1:5-6, rằng Ngài đã cứu những kẻ có tội, là Đấng "định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!"
Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay.
Hê-bơ-rơ 7:24
Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa kế điều gì? Không gì ít hơn vương quốc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:34, I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12, Hê-bơ-rơ 12:28)! Ê-phê-sô 1:3 nói rằng những kẻ tin Ngài được ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đấng Christ. Những phước hạnh thiêng liêng ấy là vô tận, không hư mất, mà ở trong Đấng Christ và bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được ban cho những thứ phước ấy như con của Ngài. Như những đứa con thuộc thể, chúng ta thậm chí còn được thừa hưởng những gì ba mẹ để lại sau khi qua đời. Riêng đối với Chúa, những người tin Ngài đã được hưởng những phần thưởng từ gia tài của chúng ta đó là có được sự bình an với Chúa qua sự hy sinh của Con Ngài trên thập tự giá. Những phần thưởng khác trong gia tài của chúng ta bao gồm món quà của Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta ngay thời điểm chúng ta tin nhận Chúa (Ê-phê-sô 1:13-14), đó là quyền sống cho Ngài ở hiện tại và sự hiểu biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta được an toàn vĩnh cửu (Hê-bơ-rơ 7:24-25).
Là thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời là phước hạnh lớn nhất ban cho những tín hữu và một điều đó sẽ khiến chúng ta phải quỳ gối trong sự thờ lạy khiêm nhường. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để xứng đáng vì đó là món quà tình yêu, lòng thương xót, và ân điển của Chúa dành cho chúng ta, tuy nhiên, chúng ta được gọi để trở nên con trai và con gái của Đức Chúa Trời hằng sống (Rô-ma 9:25-26). Tất cả chúng ta có thể đáp lại bằng đức tin với lời mời của Chúa!
Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 8:14 - Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 1:5 - bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
Hê-bơ-rơ 7:24 - Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay.
Rô-ma 9:25 - Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.