Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc kiểm soát dân số?

Kinh Thánh không nói gì tới việc kiểm soát dân số. Thay vào đó, con người được phán bảo ""Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội"" ( Sáng Thế Ký 1:22, 28). Thi Thiên 127:3-5 cho chúng ta biết là con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho và bông trái của tử cung là phần thưởng từ Ngài.
Vào lúc chúng tôi viết ra những điều này, có xấp xỉ 7.1 tỉ người trên trái đất. Chỉ ở Texas, Hoa Kỳ đã có khoảng 696 tỉ mét vuông đất ở Texas. Điều này nghĩa là, trên lý thuyết, mọi người trên trái đất có thể sống đủ ở bang Texas, và mỗi người sẽ có 98 mét vuông để — 396 mét vuông cho một gia đình bốn người! Có người có thể nói rằng vấn đề không phải số lượng người nhưng là ở việc thiếu tài nguyên (thức ăn, nước, vân vân) và khả năng để phân phối chúng.
Nếu mọi người trên Trái Đất có thể sống ở Texas, thử tưởng tượng không gian mọi người sẽ có nếu họ dàn trải trên toàn bộ Hoa Kỳ. Điều này sẽ mang lại nhiều không gian sống cùng với việc được tiếp cận với các nguồn nước, đất trồng trọt và đường xá cũng như các cơ sở hạ tầng khác.
Tất nhiên, có một vài nơi ở Hoa Kỳ không thể sống được. Tuy nhiên, có rất nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều đất trồng trọt và nước sạch. Trên thực thế, dân số thế giới không cần phải được "kiểm soát".
Những người cổ suý việc kiểm soát dân số thường cũng ủng hộ các phương pháp kiểm soát vô thần, chẳng hạn như phá thai, cái chết tự nguyện (trợ tử) và các biện pháp triệt sản. Các đề án như phá thai tự ý mâu thuẫn trực tiếp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng đời sống con người cần được thánh hoá. Những người ủng hộ sự kiểm soát dân số thúc đẩy các chính sách với giả định rằng vấn đề nằm ở việc có quá nhiều người, trong khi các vấn đề thực sự khác thì bị phớt lờ.
Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.
I Cô-rinh-tô 4:2
Vấn đề không nằm ở dân số hay tài nguyên sẵn có. Vấn đề nằm ở tội lỗi. Những con người ích kỷ, tội lỗi, và đói khát quyền lực đã lạm dụng các tạo vật của Chúa. Chúa dự định cho con người quản trị các tạo vật (Sáng Thế Ký 1:26). Con người được giao cho làm người quản trị trái đất, và 1 Cô-rinh-tô 4:2 nói thêm là "Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy." Đáng buồn thay, những chính quyền tham nhũng, thay vì đóng vai trò như những người quản trị trung tín cho tài nguyên đất nước, thường tích trữ riêng thức ăn, quản lý tài nguyên tệ hại, và lãng phí tiền bạc thay vì xem xét để bảo đảm người dân của họ được có cái ăn. Các tập đoàn lớn, cũng như vậy, cố gắng quản lý hơn nữa các nguồn cung ứng thực phẩm và dường như sẵn sàng tiến tới những hợp đồng lợi nhuận hơn là làm ích cho xã hội.
Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.
Mác 12:31
Câu trả lời Thánh Kinh cho việc "quá tải dân số" không phải yêu cầu giảm số người. Mà nó nằm ở chỗ tôn trọng con người đủ để cung cấp những nhu cầu cho họ (xem Mác 12:31). Sự tham lam, đam mê quyền lực, và ngu dốt dẫn tới việc quản lý tồi tài nguyên, và nó sẽ khiến hàng triệu người phải chịu khó khăn.
Kinh Thánh nói gì về việc kiểm soát dân số?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 4:2 - Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.
Mác 12:31 - Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.