Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mục đích của con người là gì, theo như Kinh Thánh?

tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.
Ê-sai 43:7
Kinh Thánh nói rất rõ rằng Chúa tạo ra con người và rằng Ngài tạo ra con người cho sự vinh quang của Ngài (Ê-sai 43:7). Do đó, mục đích tối hậu của con người, theo như Kinh Thánh, đơn giản là để làm vinh hiển Chúa.
Một câu hỏi khó hơn để trả lời, có lẽ, như thế nào là làm vinh hiển Chúa? Trong Thi Thiên 100:2-3, chúng ta được kêu gọi tôn vinh Chúa với sự vui vẻ và "Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài." Một phần của việc tôn vinh Chúa là nhìn nhận được Chúa là ai (trước hết là Đấng Tạo Hoá) và ca ngợi và suy tôn Ngài như vậy.
Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.
Giăng 17:4
Chúng ta làm thành mục đích của mình tôn vinh Chúa cũng bằng cách sống đời sống chúng ta trong mối liên hệ với Ngài và trung tín phục vụ Ngài (1 Sa-mu-ên 12:24; Giăng 17:4). Ngay từ khi Chúa tạo dựng con người theo như ảnh tượng của Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-27), mục đích của con người không thể được trọn vẹn nếu tách rời khỏi Ngài. Vua Sô-lô-môn cố gắng sống cho lạc thú của riêng ông, nhưng vào cuối đời ông kết luận rằng một đời sống chỉ xứng đáng nếu là đời sống tôn vinh và vâng theo Chúa (Truyền Đạo 12:13-14).
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Rô-ma 3:23
Trong trạng thái sa ngã, tội lỗi tách rời (phân cách) chúng ta khỏi Chúa và khiến chúng ta không thể tự làm vinh hiển Ngài bằng sức chúng ta. Nhưng thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-su Christ, mối liên hệ của chúng ta với Chúa được phục hồi – tội lỗi chúng ta được tha và tội lỗi không còn tạo ra hàng rào ngăn cách giữa Chúa và chúng ta (Rô-ma 3:23-24).
Một điều thú vị là, chúng ta có thể làm vinh hiển cho Chúa bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta vinh hiển lúc ban đầu. Đa-vít viết trong Thi Thiên 8:4-6, "Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa dựng nên loài người kém thiên sứ (Heb. "elohim", vị thần) một chút, Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa; Khiến muôn vật phục dưới chân người," (Điều này cũng được lặp lại ở Hê-bơ-rơ 2:6-8.) Câu Kinh Thánh này cho thấy một mục đích khác mà Chúa kêu gọi con người: cai quản trái đất (Sáng Thế Ký 1:28-29). Dù vậy, một lần nữa, mục đích này chỉ có thể được làm trọn vẹn thông qua mối liên hệ đúng đắn với Chúa.
Khi chúng ta càng biết hơn về Đấng Tạo Hoá của chúng ta và chúng ta yêu Ngài hơn (Ma-thi-ơ 22:37-38), thì chúng ta sẽ hiểu hơn chúng ta là ai và mục đích của chúng ta là gì. Chúng ta được tạo ra để mang vinh hiển cho Ngài. Chúa có những kế hoạch và mục đích độc nhất cho mỗi người (Thi Thiên 139:13-16), nhưng chúng ta có thể biết rằng, dù những kế hoạch này là gì, chúng cuối cùng cũng sẽ kết quả trong vinh hiển cho Ngài (Châm Ngôn 3:6; 1 Cô-rinh-tô 10:31).
Mục đích của con người là gì, theo như Kinh Thánh?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 43:7 - tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.
Giăng 17:4 - Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.
Rô-ma 3:23 - vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Hê-bơ-rơ 2:6 - Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến?
I Cô-rinh-tô 10:31 - Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.