Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Bảng Dòng Dõi các dân tộc là gì?

Sáng Thế Ký chương 10, thường được gọi là Bảng Dòng Dõi các dân tộc, là một danh sách với các tộc trưởng của bảy mươi dân tộc mà nó có nguồn gốc từ Nô-ê qua ba người con trai của ông: Sem, Cham và Gia-phết. Hai mươi sáu trong số bảy mươi có nguồn gốc từ Sem, ba mươi từ Cham và mười bốn từ Gia-phết. Sáng thế ký 10:32 tóm tắt chương này một cách cô đọng: "Ấy là các họ hàng của ba con trai Nô-ê tùy theo đời và dân tộc của họ; lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt." Chương 11 kể lại sự phân chia của họ tại Ba-bên.
Văn bản dường như là gợi ý gián tiếp, mặc dù nó không bao giờ tuyên bố rõ ràng, rằng danh sách này được dự tính là một bản kê khai đầy đủ. Từ xa xưa, nó đã được giải thích như vậy. Tuy nhiên, giải thích này mang tính chất suy đoán.
Tất cả các phả hệ trong Kinh thánh đều được rút ngắn. Các nhân vật lịch sử quan trọng được đưa vào, trong khi "rất ít" hoặc ít những người liên quan đến phương diện văn hoá, anh chị em ruột thịt thì bị loại ra. Có thể đó là trường hợp xảy ra cho Bảng Dòng Dõi các dân tộc. Những người biên soạn Bảng Dòng Dõi có thể đã tập trung nghiên cứu về các dân tộc có ý nghĩa nhất đối với dân tộc của mình tại thời điểm biên soạn Bảng Dòng Dõi, trong khi bỏ qua những tổ tiên các dân tộc xa xôi, thậm chí họ có thể bị lãng quên từ lâu. Trong khi mọi dân tộc cuối cùng đều có liên hệ đến các dân tộc khác thông qua Nô-ê, sự ràng buộc tổ tiên này không tồn tại mãi mãi về ý nghĩa văn hóa giữa các hậu duệ của ông.
Trong khi một số dân tộc được liệt kê dễ dàng xác định, số còn lại thì mơ hồ. Nhiều học giả đã cố gắng xác định các dân tộc chưa biết này với mức độ thành công khác nhau. Do tính chất cổ xưa của tài liệu nguồn, nên vẫn còn đó sự mơ hồ đáng kể.
Độ chính xác của Bảng Dòng Dõi đã bị nghi ngờ, bởi thực tế, một số mối quan hệ được mô tả không phù hợp với ngôn ngữ học so sánh hiện đại. Ví dụ, người Elamite được cho là có nguồn gốc từ Sem, tuy nhiên ngôn ngữ của họ không phải là tiếng Semitic. Người Ca-na-an được cho là hậu duệ của Chem, nhưng ngôn ngữ của họ là Semitic.
Sự đối nghịch này đã thừa nhận những ngôn ngữ này không bao giờ trải qua bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào. Lịch sử của vùng miền (khu vực) dường như cho thấy rằng đây là một giả định đáng ngờ. Các nền văn hóa của vùng miền liên tục chịu sự di cư và xâm chiếm của các thế lực nước ngoài. Các đế quốc chinh phạt thường áp đặt ngôn ngữ và văn hóa của họ lên kẻ bại trận.
Việc Hy Lạp hoá đế chế Ba Tư sau cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế là một ví dụ điển hình. Hoặc hãy xem người Y-sơ-ra-ên, những người chủ yếu nói tiếng Do Thái cổ cho đến khi bị lưu đày qua Babylon và cuộc chinh phạt của người Ba Tư. Sau đó, họ tiếp nhận ngôn ngữ Aramaic (tiếng Ả rập), là ngôn ngữ chính thức của Đế chế Ba Tư. Các sách Huấn giáo Do Thái được viết bằng tiếng Aramaic, cũng như phần lớn các sách của Đa-ni-ên và Ê-xơ-ra. Aramaic được cho là ngôn ngữ mẹ đẻ của Chúa Jesus. Sau cuộc chinh phạt Ba Tư của Alexander, người Do Thái đã tiếp nhận tiếng Hy Lạp như một ngôn ngữ thứ hai. Kết quả là, tất cả Kinh Thánh Tân Ước đều được viết bằng tiếng Hy Lạp. Các ngôn ngữ của vùng miền đã có thay đổi.
Người Do Thái xâm chiếm và chinh phục xứ Ca-na-an từ rất lâu trước người Hy Lạp, Ba Tư và Babylon. Có đáng ngạc nhiên không khi người Ca-na-an trong vùng đã sử dụng ngôn ngữ Semitic gần giống với tiếng Do Thái cổ đại? Đối với ngôn ngữ Elamite, nếu như chúng ta muốn tạo ra một trường hợp từ ngôn ngữ Elamite, thì chúng ta phải bắt đầu với ngôn ngữ proto-Elamite (ngôn ngữ Elamite nguyên thuỷ). Ngôn ngữ proto-Elamite vẫn chưa được giải mã, vì vậy nó không thể cấu thành cơ sở cho một cuộc bút chiến chống lại Bảng Dòng Dõi các dân tộc. Không có bằng chứng cho thấy sau này, ngôn ngữ phi-Elamite Semitic là cơ sở cho ngôn ngữ proto-Elamite và chúng ta không biết những ảnh hưởng nào có thể đã làm thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào.
Một sự đối nghịch khác đối với Bảng Dòng Dõi là một số dân tộc được liệt kê không xuất hiện trong hồ sơ lịch sử (như chúng ta có ngày nay) cho đến tận thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Điều này đã khiến một số học giả phê bình xác định Bảng Dòng Dõi không có sớm hơn thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.
Đây là một sự chỉ trích định kỳ về Kinh Thánh. Thay vì còn nghi ngờ nên không buộc tội cho Kinh Thánh bất cứ khi nào nó đề cập đến một thành phố hoặc nền văn hóa không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trong các ghi chép lịch sử, hoặc bất cứ khi nào có một nền văn hoá ở kỷ nguyên sớm hơn mà các dữ liệu chúng ta có từ các nguồn hạn chế khác, thì các nhà phê bình thường cho rằng các tác giả Kinh Thánh không trung thực hoặc không biết gì. Đó là trường hợp của thành cổ Nineveh và nền văn minh Hittite cổ đại của Levant, cả hai đều được tái phát hiện ở thời hiện đại, vào thế kỷ 19 và 20, trong một minh chứng đáng chú ý về nhân chứng lịch sử của Kinh Thánh. Thực tế của vấn đề là kiến thức của chúng ta về các nền văn hóa cổ đại vô cùng rời rạc và thường phụ thuộc vào các giả định là chính. Do đó, có sự suy đoán đầy tranh cãi cho rằng Bảng Dòng Dõi các dân tộc được viết rất trễ từ việc chỉ dựa trên thực tế là một số chủng tộc được đề cập không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài các ghi chép lịch sử sau này.
Một sự phản đối cuối cùng liên quan đến việc Nim-rốt được cho là con trai của Cúc (Genesis 10: 8), người được cho là đã sơ lập thành Nubia ngay phía nam Ai Cập. Tuy nhiên, Nim-rốt đã lập một số thành tại khu vực Lưỡng Hà mà không có dấu hiệu nguồn gốc người Nubia (Sáng thế 10: 8-12). Điều này có nghĩa, như một số nhà phê bình tuyên bố, do đó, Bảng Dòng Dõi rõ ràng là sai, về dòng dõi của Nim-rốt hoặc vai trò của ông trong việc thành lập các thành phố tại Lưỡng Hà?
Những người hoài nghi đưa ra lập luận này mà bỏ qua thực tế rằng Cúc cũng là cha đẻ của ít nhất sáu quốc gia Ả Rập (Sáng thế 10:7), không ai trong số họ có dấu hiệu nguồn gốc người Nubia. Điều này là do người Nubia mở mang phát triển văn hoá theo đường lối riêng của họ qua nhiều thế hệ. Nim-rốt là con trai kế tự của Cúc. Chúng ta không có lý do gì để mong đợi ông hoặc các thành phố mà ông đã giúp thiết lập để chứng minh bất kỳ dấu hiệu nào về nguồn gốc người Nubia.
Tóm lại, Bảng Dòng Dõi các dân tộc trình bày quan điểm Kinh Thánh, dân tộc học rằng tất cả các dân tộc đều có nguồn gốc từ Nô-ê qua ba người con trai của ông là Sem, Cham và Gia-phết. Người ta không biết liệu danh sách bảy mươi dòng tộc có đầy đủ hay nếu có một số dòng tộc bị bỏ quên, cố ý hay vô tình. Độ chính xác của những gì chúng ta biết về Bảng Dòng Dõi đã bị nghi ngờ bởi những người hoài nghi có xu hướng khiêu khích chống lại sự khiếm khuyết và không đáng kể. Do tính chất cổ xưa của tài liệu nguồn, tính chính xác của Bảng Dòng Dõi rốt cuộc vẫn không thể xác định được. Cuối cùng, những người chấp nhận nó làm như vậy bởi đức tin, xem đó là một phần của một viễn cảnh chính đáng lớn hơn. Những người từ chối nó về cơ bản làm như vậy vì những lý do tương tự.
Bảng Dòng Dõi các dân tộc là gì?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.