Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tam phân pháp chống lại nhị phân pháp của con người — quan điểm nào đúng?

Kinh Thánh dạy rằng loài người sở hữu một thể xác, một linh hồn và một tinh thần. Liên quan đến cách các khía cạnh của bản chất con người kết nối và liên quan với nhau, có bốn lý thuyết chính. Hai trong số các quan điểm, thuyết nhất nguyên nhân loại học và khái niệm triết học nhân loại học, đối phó chủ yếu với cách ba khía cạnh của nhân loại kết hợp với nhau để tạo thành bản chất con người. Hai mô hình khác, nhị phân pháp (nhị nguyên nhân học) và tam phân pháp, đối phó với sự phân biệt giữa linh hồn con người và tinh thần con người. Sự phân biệt giữa các khía cạnh vật chất (vật chất) và phi vật chất (tinh thần) của bản chất con người là đơn giản. Sự phân biệt giữa hai khía cạnh phi vật chất của bản chất con người là khó khăn hơn.
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Hê-bơ-rơ 4:12
Mặc dù có những câu Kinh Thánh sử dụng các thuật ngữ linh hồn và tinh thần thay thế cho nhau (Ma-thi-ơ 10:28; Lu-ca 1:46-47; I Cô-rinh-tô 5:3; 7:34), các đoạn Kinh Thánh khác không thể hiện chính xác linh hồn và tinh thần giống nhau. Cũng có những đoạn gợi ý về sự tách biệt giữa linh hồn và tinh thần (Rô-ma 8:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23; Hê-bơ-rơ 4:12). Hê-bơ-rơ 4:12 tuyên bố, "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng". Câu này cho chúng ta biết hai điều: (1) có một điểm phân chia giữa linh hồn và tinh thần, và (2) điểm phân chia này chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phân biệt được. Với tất cả những câu này trong tâm trí, không thể giải thích rõ ràng sự phân đôi hoặc sự phân ba. Liệu khía cạnh phi vật chất của bản chất con người liên quan đến linh hồn và tinh thần? Vâng. Linh hồn và tinh thần hoàn toàn hợp nhất và thống nhất (phân đôi) hoặc liên quan chặt chẽ nhưng riêng biệt (phân ba)? Không rõ.
Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
Cô-lô-se 2:13
Những người tin rằng bản chất con người là sự phân ba điển hình tin vào những điều sau đây: cơ thể vật chất là thứ kết nối chúng ta với thế giới vật chất xung quanh chúng ta, linh hồn là bản chất của con người chúng ta và tinh thần là thứ kết nối chúng ta với Chúa. Đây là lý do tại sao những người chưa được cứu có thể được cho là đã chết về mặt tâm linh (Ê-phê-sô 2:1; Cô-lô-se 2:13), mặc dù họ sống rất khỏe mạnh về thể xác và "tâm hồn". Những người tin rằng bản chất con người là một sự phân đôi sẽ có cùng sự hiểu biết về cơ thể nhưng sẽ xem tinh thần là một phần của linh hồn kết nối với Chúa. Vì vậy, câu hỏi về sự phân đôi chống lại sự phân ba thực chất là liệu linh hồn và tinh thần là những khía cạnh khác nhau của bản chất con người phi vật chất, hay nếu tinh thần chỉ là một phần của linh hồn, với linh hồn là toàn bộ phần phi vật chất của bản chất con người.
Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.
Giăng 4:23
Sự phân ba chống lại sự phân đôi của con người — quan điểm nào là đúng? Có vẻ như là không khôn ngoan để giáo điều. Cả hai lý thuyết đều hợp lý. Sự giải thích cũng không phải là dị giáo. Đây có lẽ là một vấn đề chúng ta không thể nắm bắt hoàn toàn với tâm trí con người hữu hạn của chúng ta. Những gì chúng ta có thể chắc chắn là bản chất con người bao gồm một cơ thể, linh hồn và tinh thần. Cho dù linh hồn và tinh thần là một, hay bằng cách nào đó khác biệt, không phải là vấn đề Chúa chọn để làm cho rõ ràng trong Lời của Ngài. Cho dù bạn tin vào sự phân đôi hay phân ba, thì hãy dâng thân thể bạn như một của lễ sống (Rô-ma 12:1), cảm ơn Chúa vì đã cứu rỗi linh hồn của bạn (I Phi-e-rơ 1:9), và thờ phượng Chúa bằng tinh thần và lẽ thật (Giăng 4:23-24).
Tam phân pháp chống lại nhị phân pháp của con người — quan điểm nào đúng?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 4:12 - Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Cô-lô-se 2:13 - Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
Giăng 4:23 - Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.