Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kế cách cứu rỗi là gì?

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
Giăng 6:35
Bạn có khát không? Không phải cái khát của cơ thể đâu, nhưng khát về điều gì đó vượt trên đời sống này? Có phải nhiều điều sâu kín trong lòng bạn dường như chưa bao giờ được thỏa mãn? Nếu vậy, Chúa Giê-xu chính là đường đi! Ngài nói: “Ta là bánh của sự sống. Người nào đến cùng Ta sẽ chẳng bao giờ đói, hể ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát.” (Giăng 6:35)
Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Giăng 8:12
Bạn có phải đang bối rối? Hình như bạn chưa bao giờ tìm được đường lối hay mục đích của cuộc sống? Tình trạng như thể một ai đó tắt ánh sáng và bạn không thể tìm ra công tắc? Nếu thế Chúa Giê-xu là đường đi! Ngài công bố: “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)
Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.
Giăng 10:9
Bạn có từng cảm thấy như thể cánh cửa cuộc sống khóa bạn đứng bên ngoài? Bạn cố gắng thử mở nhiều cánh cửa nhưng rồi chỉ thấy sự trống rỗng và vô nghĩa đằng sau những nó? Có phải bạn đang tìm lối vào một cuộc sống viên mãn? Nếu vậy Chúa Giê-xu là chính là đường đi! Chúa Giê-xu loan báo: “Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” (Giăng 10:9).
Có phải con người luôn luôn khiến bạn thất vọng? Những mối quan hệ của bạn hời hợt và trống rỗng? Hình như mọi người cố gắng lợi dụng bạn? Nếu vậy Chúa Giê-xu là đường đi! Ngài phán: “Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành phó sự sống vì bầy chiên…Ta là người chăn hiền lành, Ta quen chiên Ta và chiên Ta quen Ta.” (Giăng 10:11,14).
Bạn có từng nghĩ điều gì xảy ra sau đời sống này? Bạn có mệt mỏi vì sống một cuộc đời vì những điều luôn hao mòn và hư hoại? Có lúc bạn nghi ngờ không biết liệu cuộc sống có ý nghĩa gì đó hay không? Bạn có muốn được sống lại sau khi chết không? Nếu thế thì Chúa Giê-xu là chính là đường đi. Chúa Giê-xu tuyên phán: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào Tin Ta sẽ sống mặc dầu đã chết. Còn bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26).
Đường lối là gì? Chân lý là gì? Sự sống là gì? Chúa Giê-xu đã trả lời: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).
Sự kháo khát mà bạn cảm thấy là khao khát về tâm linh, chỉ có Chúa Giê-xu mới khiến bạn đầy tràn. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng cất đi bóng tối. Chúa Giê-xu là cái cửa dẫn tới cuộc sống sung mãn. Chúa Giê-xu là người bạn và người chăn mà bạn tìm kiếm. Chúa Giê-xu là sự sống trong đời này và đời sau. Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi.
Lý do bạn thấy khát, lý do bạn thấy dường như lạc mất trong tăm tối, lý do bạn không tìm được ý nghĩa trong đời sống là vì bạn xa cách Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho chúng ta biết hết thảy đều đã phạm tội, do đó chúng ta bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời. (Truyền đạo 7:20; Rô-ma 3;23) Khoảng trống trong tâm hồn mà bạn cảm thấy chính là sự thiếu vắng Thượng Đế. Chúng ta được tạo nên để tương giao với Ngài. Bởi vì tội lỗi nên chúng ta bị phân rẽ khỏi mối tương giao đó. Tệ hơn nữa tội lỗi là nguyên nhân phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời cho đến đời đời, trong cuộc sống này và cõi đời sau. (Rô-ma 6:23; Giăng 3:36)
Làm thế nào giải quyết vấn đề này? Chúa Giê-xu chính là đường đi! Chúa Giê-xu gánh lấy tội lỗi của chúng ta chất lên Ngài. (II Cô-rinh-tô 5:21) Chúa Giê-xu đã chết thế chúng ta, gánh lấy hình phạt mà chúng ta đáng nhận. (Rô-ma 5:8) Ba ngày sau, Chúa đã sống lại từ cõi chết chứng minh Ngài chiến thắng trên tội lỗi và sự chết (Rô-ma 6:4-5). Tại sao Ngài làm điều đó. Chính Chúa đã trả lời cho chúng ta: “Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình.” (Giăng 15:13). Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta được sống. Nếu chúng ta đặt đức tin mình vào Chúa Giê-xu, tin rằng vì sự chết của Ngài đã trả thay tội lỗi của chúng ta, tất cả tội lỗi của chúng ta được tha thứ và rửa sạch. Rồi chúng ta sẽ thấy tâm linh đang khát của mình được thỏa mãn. Ánh sáng sẽ được bật lên. Chúng ta sẽ tiến hành một đời sống sung mãn. Chúng ta sẽ biết người bạn tốt thật sự và người chăn nhân lành. Chúng ta sẽ biết mình có sự sống sau khi chúng ta qua đời này đi. Một đời sống phục sinh trong Thiên đàng vĩnh cửu với Chúa Giê-xu.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Kế cách cứu rỗi là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 6:35 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
Giăng 8:12 - Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Giăng 10:9 - Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.
Giăng 10:11 - Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.
Giăng 11:25 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Giăng 3:36 - Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Giăng 15:13 - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.