Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?

Chủ nghĩa Cộng sản, một nhánh của chủ nghĩa xã hội, là một hệ thống xã hội thực nghiệm dựa vào một tập hợp của những lý tưởng cho rằng, theo cách nhìn sơ lược, dường như đồng ý với những nguyên tắc Thánh Kinh. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, rất ít bằng chứng có thể được tìm thấy để nó rằng Kinh Thánh thực sự ủng hộ hoặc chứng thực chủ nghĩa cộng sản. Ở đây có sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản trong lý thuyết và chủ nghĩa cộng sản trong thực tiễn, và các câu trong Kinh Thánh mà dường như đi theo với lý tưởng cộng sản thực ra bị mâu thuẫn bởi các thực hành của một nhà nước cộng sản.
Có một câu đáng ngạc nhiên trong việc mô tả hội thánh đầu tiên trong Công vụ đoạn 2 mà dẫn nhiều người suy nghĩ liệu Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, và dẫn đến một số người bảo vệ quyết liệt về ý tưởng cho rằng chủ nghĩa cộng sản thực ra là phù hợp với Kinh Thánh. Phân đoạn này nói rằng "Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người" (Công vụ 2:44-45). Lời khẳng định này dường như ngụ ý rằng chủ nghĩa cộng sản (trong thâm tâm, có một khát vọng xóa bỏ đói nghèo bằng cách "ban phát của cải cho chung quanh") được tìm thấy ở đây trong những hội thánh cơ đốc đầu tiên. Tuy nhiên, có sự khác nhau quan trọng giữa hội thánh đầu tiên trong Công vụ đoạn 2 và một cộng đồng chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta phải hiểu.
Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!
I Giăng 3:17
Trong Công vụ đoạn 2 hội thánh đã ban phát cho mỗi người từ những điều tốt đẹp của mình để cho những người cần dùng (Rô-ma 12:14; Ga-la-ti 6:10; 1 Giăng 3:17), và họ ban phát một cách rộng rãi, không có một quy định về việc họ sẽ ban phát bao nhiêu. Theo cách nói khác, họ san sẻ những gì mà họ có từ tình thương cho mỗi người và có một mục đích chung là sống cho Đấng Christ và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong một cộng đồng chủ nghĩa cộng sản, con người cho bởi vì hệ thống nhà nước cưỡng ép họ phải cho đi. Họ không có quyền lựa chọn trong việc như cho bao nhiêu và ai sẽ là người họ cho. Do đó, điều này không phản ánh được họ là ai; điều này cũng không nói được về con người họ hay tính cách của họ. Dưới chủ nghĩa cộng sản, một người ban phát với lòng vui vẻ rộng rãi và một người keo kiệt điều cần phải ban phát số lượng như nhau – đó là tất cả những gì họ kiếm được.
Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
I Cô-rinh-tô 13:3
Vấn đề ở đây là một bên là ban phát cách vui vẻ (được Kinh Thánh ủng hộ) đối lập với ban phát vì bị ép buộc. Trong II Cô-rinh-tô 9:7 nói rằng "Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng". Sau những điều đó, Kinh Thánh chứa đựng nhiều trích dẫn về giúp đỡ người nghèo khó (Phục truyền 15:10-11), hãy rộng lượng với những gì mình có (Châm Ngôn 19:17), và tìm kiếm những ai kém bất hạnh hơn (Gia-cơ 2:15-16). Khi chúng ta vâng lời trong phạm vi này với tấm lòng vui vẻ và với thái độ đúng đắn thì sự ban phát của chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa. Những điều mà không làm vui lòng Chúa là ban cho từ việc ép buộc, vì ban cho vì bị ép buộc không phải ban cho từ sự yêu thương và từ đó không đem lại kết quả tâm linh nào cả. Phao-lô có nói trong thư tín Cô-rinh-tô rằng "Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi" (I Cô-rinh-tô 13:3). Ban cho một cách không yêu thương là kết quả không thể tránh khỏi của chủ nghĩa cộng sản.
Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có,
I Ti-mô-thê 6:18
Chủ nghĩa tư bản thực ra là một hệ thống tốt hơn, khi được nói đến về sự cho đi, bởi vì nó đã được chứng minh qua thực tiễn cho thấy rằng điều này làm tăng sự giàu có của cá nhân, điều này cho phép người dân ban cho nhiều hơn. Chủ nghĩa cộng sản đã được chứng mình qua thực tiễn cho thấy rằng nó làm cho toàn dân nghèo hơn, ngoại trừ một vài người nắm quyền lực quyết định sự giàu có sẽ đi đâu. Tuy nhiên, ngay cả chủ nghĩa tư bản, bản thân nó, cũng không hoạt động theo như là một hệ thống để giúp đỡ người nghèo. Điều này phụ thuộc vào những công dân siêng năng (Châm ngôn 10:4) và có lòng rộng rãi với những của cải họ làm ra (I Ti-mô-thê 6:18) và cho đi tình yêu vì Chúa và những người xung quanh. Vì thế, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã thiết kế cho nhu cầu thể chất và tài chính của những người nghèo để họ gặp những Cơ Đốc nhân, hơn là bởi hệ thống chính phủ nào đó.
Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Giăng 3:17 - Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!
I Cô-rinh-tô 13:3 - Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
I Ti-mô-thê 6:18 - Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.