Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
Ma-thi-ơ 24: 6
Hòa bình thế giới là một lý tưởng tuyệt vời, nhưng điều đó sẽ chỉ được nhận ra khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21: 4). Cho đến thời điểm đó, hòa bình trên toàn thế giới sẽ không xảy ra. Chúa Jêsus nói rằng cho đến ngày Ngài tới, sẽ có "chiến tranh và tin đồn về chiến tranh" và "dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia" (Ma-thi-ơ 24: 6-7). Trong lịch sử của thế giới chưa bao giờ có một thời điểm nào mà không có ai đó chiến đấu với một người khác. Cho dù đó là một cuộc chiến tranh thế giới liên quan đến hàng chục quốc gia hoặc một cuộc giao tranh địa phương liên quan đến các bộ lạc hoặc các dòng họ, con người luôn chiến đấu với nhau.
Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 12:14
Đẩy mạnh hòa bình thế giới mặc dù chúng ta biết rằng dù con người có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể mang lại, không phải là thuộc Kinh thánh. Trong khi sự ban cho lòng bác ái, thúc đẩy khoan dung và chia sẻ chắc chắn là thích hợp cho các Cơ Đốc Nhân, chúng ta nên làm như vậy trong danh của Chúa Jêsus, hiểu rằng duy chỉ Ngài sẽ là Đấng mang đến hòa bình thế giới. Cho đến khi mọi đầu gối đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa (Phi-líp 2:10), sẽ không có hòa bình chân chính và lâu dài. Cho đến thời điểm đó, Cơ Đốc Nhân phải "cố gắng hết sức để sống trong hòa bình với mọi người và trở nên thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì không ai thấy được Chúa " (Hê-bơ-rơ 12:14).
Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:20
Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta nên thúc đẩy hòa bình thay vì xung đột, nhớ rằng bằng chính hành động của chúng ta, hòa bình toàn diện sẽ không bao giờ đạt được vì sự sa ngã của con người. Niềm tin của chúng ta vẫn ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ, Hoàng Tử Hòa Bình (Ê-sai 9:5; Ê-phê-sô 2:14; Cô-lô-se 3:15). Cho đến khi Ngài đến để làm mới lại thế giới và mang lại hòa bình thật sự (Ê-sai 2:4; 11:6-8), hòa bình thế giới sẽ chỉ như một giấc mơ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là thuyết phục người khác về nhu cầu của họ đối với Đấng Cứu Rỗi, Đấng duy nhất có thể mang lại hòa bình giữa các cá nhân và Thiên Chúa. "Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hoà thuận với Đức Chúa Trời với Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rôma 5: 1). Vì thế, đây là cách chúng ta cổ vũ hòa bình thế giới — bằng cách mang đến thế gian sứ điệp hòa bình với Thiên Chúa: hãy làm hoà với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:20).
Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 24: 6 - Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
Hê-bơ-rơ 12:14 - Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:20 - Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.