Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thuyết sáng thế với Sự tiến hoá ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm (thái độ) của một người về thế gian?

Sự khác biệt chủ yếu giữa Thuyết sáng thế và Sự sáng tạo là do sự chắc chắn của chúng ta về mọi thứ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết. Hãy suy nghĩ về điều này: Nếu năm giác quan và bộ não của chúng ta chỉ đơn thuần là kết quả của sự tiến hoá ngẫu nhiên, không có mục đích, thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng đang cung cấp cho chúng ta những thông tin đáng tin cậy? Những thứ mà mắt và não của tôi nhận thấy như là "màu đỏ", thì có thể được mắt và não của bạn thấy là "màu xanh", nhưng bạn vẫn nói nó là "màu đỏ" bởi vì đó là những gì mà bạn đã được dạy. (Bản thân màu sắc sẽ không thực sự thay đổi, vì chúng bao gồm các tần số nhất định, không thay đổi của quang phổ điện từ trường ). Chúng ta không có cách nào chắc chắn để biết chúng ta đang nói về cùng một điều.
Hoặc giả sử bạn nhìn thấy một hòn đá dường như có chạm khắc trên đó mang hàng chữ: "Chicago: 50 dặm". Bây giờ cũng giả sử bạn tin rằng những ký hiệu đó thật sự chẳng là gì ngoài kết quả của sự xói mòn tự nhiên bởi gió và mưa, cái mà chỉ có vẻ là để đánh dấu những thông điệp này. Vậy bạn có thể có bất kỳ niềm tin tưởng thực sự nào cho rằng Chicago thật sự cách 50 dặm không?
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng tất cả cặp mắt và bộ não bình thường được thiết kế để cảm nhận một tần số nhất định của quang phổ điện từ trường như là "màu đỏ"? Sau đó, bạn có thể tin chắc khi biết rằng những gì tôi thấy là màu đỏ thì cũng là những gì mà bạn thấy là màu đỏ. Và điều gì xảy ra nếu bạn biết rằng một người đã cẩn thận đo khoảng cách 50 dặm từ Chicago và sau đó đặt một dấu hiệu ở đó để chứng tỏ điều trên? Sau đó, bạn có thể tin chắc rằng dấu hiệu đó đang cung cấp cho bạn thông tin chính xác.
Một sự khác biệt khác trong cách Thuyết sáng thế với Sự sáng tạo ảnh hưởng đến quan điểm của một người về thế gian là trong lĩnh vực đạo đức. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là kết quả của sự tiến hoá ngẫu nhiên, không có mục đích, thì chính xác các thuật ngữ " tốt lành (điều thiện)" và "Xấu xa (điều ác)" có nghĩa là gì? "Tốt lành" được so sánh với cái gì? "Xấu xa" được so với cái gì? Thật vậy, không có một thước đo (ví dụ., thiên tính của Đức Chúa Trời), thì chúng ta không có cơ sở để nói rằng một điều gì đó là tốt lành hay xấu xa; nó chỉ đơn thuần là một ý kiến không có trọng lượng trong việc xét đoán cách tôi hành động hoặc cách tôi xét đoán những hành động của những người khác. Mẹ Teresa và Stalin chỉ đơn giản là đã làm những lựa chọn khác nhau về một thế giới như vậy. Không có câu trả lời nào cho câu cuối cùng là "ai nói như vậy? " khi nói đến việc xác định đúng hoặc sai? Và trong khi Thuyết vô thần và Thuyết tiến hoá có thể chắc chắn có một cuộc sống đạo đức – Nếu họ đúng với niềm tin của họ, thì họ sẽ không có bất cứ lý do gì – và họ cũng sẽ không có bất kỳ cơ sở nào để phán xét các hành động của những người mà họ xác định đã làm điều gì đó là "sai".
Nhưng nếu có một Đức Chúa Trời, Người mà tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài, thì sau đó chúng ta không chỉ được tạo ra với một ý thức về những gì là đúng hoặc sai, mà còn có thể có một câu trả lời cho câu "ai nói như vậy?" – Tốt lành cho những gì phù hợp với thiên tính của Đức Chúa Trời, và xấu xa cho bất cứ thứ gì không phù hợp.
Trở lại trang chủ tiếng Việt Thuyết sáng thế với Sự tiến hoá ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm (thái độ) của một người về thế gian?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.