Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Việc tiên tri giả là những con sói đội lốt cừu (Ma-thi-ơ 7:15) có nghĩa là gì?

Aáy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
Ma-thi-ơ 7:20
Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta “hãy coi chừng các tiên tri giả” trong Ma-thi-ơ 7:15. Ông so sánh những tiên tri giả này với những con sói đội lốt cừu. Chúa Giê-su cũng cho chúng ta biết cách xác định những tiên tri giả này : chúng ta sẽ nhận ra họ bằng trái cây của họ (Ma-thi-ơ 7:20).
Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.
II Phi-e-rơ 2: 1
Xuyên suốt Kinh Thánh, người ta được cảnh báo về các tiên tri giả (Ê-xê-chi-ên 13, Ma-thi-ơ 24: 23–27, 2 Phi-e-rơ 3: 3). Các nhà tiên tri giả xưng là nói thay cho Đức Chúa Trời, nhưng họ lại nói sai sự thật. Để được điều trần, họ đến với những người “mặc áo chiên, nhưng bề trong là những con sói hung dữ” (Ma-thi-ơ 7:15). Dù bề ngoài những giáo viên này có vẻ ngoài vô hại và vô hại đến đâu thì họ cũng có bản chất của loài sói — họ có ý định hủy hoại đức tin, gây ra sự tàn sát tâm linh trong nhà thờ và làm giàu cho bản thân. Họ “bí mật đưa ra những tà giáo phá hoại”, “làm cho đường lối lẽ thật bị chê bai” và “lợi dụng bạn bằng những câu chuyện bịa đặt” (2 Phi-e-rơ 2: 1–3).
Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.
II Phi-e-rơ 3:14
Các giáo sư giả mặc “áo cừu” để họ có thể hòa nhập với bầy chiên mà không gây nghi ngờ. Họ thường không nói trước về những gì họ tin tưởng; thay vào đó, họ trộn lẫn một số sự thật với sự giả dối của họ và cẩn thận lựa chọn từ ngữ của họ để nghe có vẻ chính thống. Trên thực tế, họ “làm theo những ham muốn vô đức của mình” (Giu-đe 1: 17–18), và “họ không ngừng phạm tội; họ dụ dỗ những người không ổn định; họ là chuyên gia về lòng tham ”(2 Phi-e-rơ 3:14).
Ngược lại, một nhà tiên tri chân chính dạy Lời Đức Chúa Trời đầy đủ (Phục truyền luật lệ ký 18:20). Những con sói đội lốt cừu xoắn Lời Đức Chúa Trời để đánh lừa hoặc gây ảnh hưởng đến khán giả vì mục đích riêng của họ. Chính Sa-tan hóa trang thành thiên thần ánh sáng (2 Cô-rinh-tô 11:14), và những người hầu cận của hắn giả làm tôi tớ của sự công bình (2 Cô-rinh-tô 11:15).
Cách tốt nhất để đề phòng sói đội lốt cừu là chú ý đến những lời cảnh báo của Kinh thánh và biết sự thật. Một tín đồ “xử lý lời lẽ thật một cách chính xác” (2 Ti-mô-thê 2:15) và nghiên cứu kỹ Kinh Thánh sẽ có thể xác định được các tiên tri giả. Cơ đốc nhân phải phán xét mọi sự dạy dỗ trái với những gì Kinh thánh nói. Những người tin Chúa cũng sẽ có thể nhận biết các tiên tri giả qua kết quả của họ — lời nói, hành động và lối sống của họ. Chúa Giê-su nói: “Quả của cây được nhận biết” (Ma-thi-ơ 12:33; xem Ma-thi-ơ 7:20). Phi-e-rơ mô tả những giáo sư giả là người có “hành vi đồi bại” và người “coi thường” là “nô lệ của sự sa đọa” (2 Phi-e-rơ 2: 2, 13, 19). Nếu một giáo viên trong hội thánh không sống theo Lời Đức Chúa Trời, thì người đó là một trong những con sói đội lốt cừu.
Dưới đây là ba câu hỏi cụ thể để xác định các tiên tri giả, hoặc những con sói đội lốt cừu:
1) Người thầy nói gì về Chúa Giêsu? Trong Giăng 10:30, Chúa Giê-su nói, “Ta và Cha là một.” Người Do Thái hiểu lời tuyên bố của Chúa Giê-su như một lời tuyên bố là Đức Chúa Trời và muốn ném đá ngài (Giăng 10:33). Bất cứ ai phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa (1 Giăng 4: 1–3) đều là tiên tri giả.
2) Giáo viên có giảng phúc âm Kinh thánh không? Bất cứ ai dạy phúc âm không đầy đủ hoặc không theo Kinh thánh sẽ bị lên án đời đời (Ga-la-ti 1: 9). Bất kỳ phúc âm nào ngoài những gì Kinh Thánh nói với chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15: 1–4) đều không phải là tin mừng thật.
3) Người thầy này có biểu hiện những phẩm chất tin kính không? Chúa Giê-su nói hãy cẩn thận với những giáo viên có hành vi đạo đức không phù hợp với những gì Kinh Thánh nói. Ông nói rằng chúng ta sẽ biết những con sói đội lốt cừu nhờ hoa quả của chúng (Ma-thi-ơ 7: 15–20)
Người thuyết giáo có một nhà thờ lớn đến đâu, bán được bao nhiêu sách hay có bao nhiêu người tán thưởng anh ta không quan trọng. Nếu anh ta “dạy một giáo lý khác và không đồng ý với những lời đúng đắn của Chúa chúng ta là Chúa Giê Su Christ và sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính”, thì anh ta là một con sói đội lốt cừu (1 Ti-mô-thê 6: 3).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 7:20 - Aáy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
II Phi-e-rơ 2: 1 - Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.
II Phi-e-rơ 3:14 - Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.
II Cô-rinh-tô 11:15 - Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.
II Phi-e-rơ 2: 2 - Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha.
I Giăng 4: 1 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
I Cô-rinh-tô 15: 1 - Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,
Ma-thi-ơ 7: 15 - Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.
I Ti-mô-thê 6: 3 - Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.