Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cầu nguyện đi bộ là gì?

Cầu nguyện đi bộ là việc thực hành cầu nguyện tại địa điểm, 1 loại cầu nguyện cầu thay liên quan tới việc đi bộ hoặc đến gần một địa điểm cụ thể trong khi cầu nguyện. Một số người tin rằng đến gần một vị trí cho phép họ “ cầu nguyện gần hơn để cầu nguyện rõ ràng hơn” .
Cầu nguyện đi bộ được thực hiện bởi các cá nhân, các nhóm và thậm chí cả các nhà thờ. Chúng có thể ngắn khoảng một dãy nhà, hoặc kéo dài nhiều dặm. Ý tưởng là để xữ dụng năm giác quan - nhìn, nghe, ngửi, nếm và cảm ứng - để tăng sự nhận biết Đấng Hòa Giải của các nhu cầu cầu nguyện.
Ví dụ, nếu bạn đi bộ qua khu phố của bạn tìm kiếm những thứ để cầu nguyện, bạn có thể đi qua một sân mà cực ký lộn xộn và xuống cấp. Điều nầy có thể nhắc bạn cầu nguyện cho sức khỏe , cả về thể chất và tinh thần, của cư dân bên trong. Một số nhóm cầu nguyện đi bộ xung quanh trường học, được nhắc nhở cầu nguyện cho các giáo viên và những học sinh bên trong, cho sự an toàn và bình an của họ, ngăn cản những đề án của ma quỹ trong trường học của họ. Một số người cảm thấy họ có thể tập trung và chỉ đạo những lời cầu nguyện của họ hiệu quả hơn bằng cách đi bộ gần dân và những nơi họ đang cầu nguyện cho.
Cầu nguyện đi bộ là một hiện tượng tương đối mới, nguồn gốc của nó không rõ ràng. Không có mô hình Kinh Thánh cho việc cầu nguyện đi bộ,mặc dù kể từ khi đi bộ là phương tiện giao thông chính trong thời Kinh Thánh, rõ ràng chúng ta phải đi bộ và cầu nguyện cùng một lúc.Tuy nhiện, không có mạng lệnh trực tiếp rằng cầu nguyện đi bộ là việc chúng ta nên làm. Để tin rằng lời cầu nguyện được dâng lên trong mọi bối cảnh, hoặc trong bấy kỳ vị trí nào, có hiệu quả hơn những lời cầu nguyện dâng lên tại thời điểm khác hoặc theo cách khác không phù hợp với Kinh Thánh.
Ngoài ra, trong khi chúng ta có thể cảm thấy chúng ta cần tời gần một vị trí hoặc tình huống để cầu nguyện rõ ràng hơn, Cha trên trời của chúng ta, Đấng có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc, biết chính xác những gì cần trong hiện tại và sẽ đáp ứng chúng trong ý chỉ hoàn hảo và thời điểm thích hợp của Ngài.Thực tế là Ngài cho phép chúng ta dự phần trong những kế hoạch của Ngài qua lời cầu nguyện của chúng ta vì lợi ích của chúng ta, không phải của Ngài.
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Giăng 15:7
Chúng ta được lệnh phải “ cầu nguyện không thôi” ( 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), và kể từ khi đi bộ là việc chúng ta làm hằng ngày, chắc chắn một phần của cầu nguyện không thôi là cầu nguyện trong khi đi bộ. Chúa nghe lời cầu nguyện được dâng lên bởi những ai cứ ở trong Đấng Christ ( Giăng 15:7), bất kể thời gian, không gian, hoặc vị trí. Đồng thời, chắc chắn không có lệnh chống lại việc cầu nguyện đi bộ, và bất cứ điều nào thúc đẩy chúng ta cầu nguyện là điều có giá trị đáng quan tâm đến.
Cầu nguyện đi bộ là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 15:7 - Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.