Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cầu nguyện trong Thánh Linh là gì?

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Ê-phê-sô 6:18
Cầu nguyện trong Thánh Linh đươc nhắc đến 3 lần trong Kinh Thánh. I Cô-rinh-tô 14:15 (BD2011) nói rằng: ”Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh và tôi cũng cầu nguyện bằng tâm trí; và tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh và tôi cũng ca ngợi bằng tâm trí” Ê-phê-sô 6:18 nói rằng: “Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh, và cầu nguyện cho các thánh đồ” Giu-đe 20 nói rằng: “Nhưng anh chị em, những người được yêu quý, hãy gây dựng chính mình trên đức tin cực thánh của mình, và cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.” Vậy thì, chính xác cầu nguyện trong Thánh Linh có nghĩa là gì?
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
Rô-ma 8:26
Từ “cầu nguyện trong” trong tiếng Hi Lạp có thể mang một số ý nghĩa khác nhau. Nó có thể là “bằng cách thức của”, “với sự giúp đỡ của”, “trong phạm vi của” và “trong sự kết nối với”. Cầu nguyện trong Thánh Linh không dùng để ám chỉ đến từ ngữ chúng ta nói hằng ngày, mà thường chỉ về cách chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện trong Thánh Linh là cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Rô-ma 8:26 nói cho chúng ta biết “Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời”.
Cầu nguyện trong Thánh Linh là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6:18 - Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Rô-ma 8:26 - Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.