Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Bạn có biết chắc rằng bạn có sự sống đời đời và bạn sẽ đi Thiên đàng khi bạn qua đời hay không? Đức Chúa Trời muốn bạn biết chắc! Kinh Thánh nói: “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” (I Giăng 5:13). Giả dụ bạn đang đứng trước Đức Chúa Trời ngay bây giờ và Ngài hỏi bạn, “Tại sao Ta để ngươi vào Thiên đàng? Bạn sẽ nói gì? Có thể bạn không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng bạn cần biết là Đức Chúa Trời yêu chúng ta và đã ban một con đường để chúng ta có thể biết chắc nơi chúng ta sẽ hưởng sự sống đời đời. Kinh Thánh xác quyết con đường này: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Đầu tiên, chúng ta phải hiểu nan đề ngăn trở chúng ta khỏi Thiên đàng. Nan đề đó là – Bản chất tội lỗi ngăn trở chúng ta khỏi mối giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tội nhân trong bản chất và trong sự lựa chọn. “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23) Chúng ta không thể tự cứu lấy mình. “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào”. (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta đáng bị chết và ở hỏa ngục. “Tiền công của tội lỗi là sự chết,” (Rô-ma 6:23)
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
Rô-ma 4:25
Đức Chúa Trời là thánh vàcông bình và phải trừng phạt tội lỗi, tuy nhiên Ngài yêu chúng ta và đã ban sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu phán: ““Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta trên thập tự giá. “Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh;” (I Phi-e-rơ 3:18) Chúa Giê-xu đã phục sinh từ kẻ chết. “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình chúng ta.” (Rô-ma 4:25)
Trở lại với câu hỏi ban đầu: “Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?” Đây là câu trả lời – Tin nơi Chúa Giê-xu Christ thì bạn sẽ được cứu. (Công vụ 16:31) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12) Bạn có thể nhận sự sự sống đời đời như món quà miễn phí. “Món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Christ Giê-xu cứu Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23) Bạn có thể sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa và sung mãn ngay bây giờ. Chúa Giê-xu nói: “Ta đã đến hầu cho các con được sống và sống sung mãn.” (Giăng 10:10) Bạn có thể hưởng sự sống đời đời với Chúa Giê-xu trong Thiên đàng vì Ngài đã hứa: “ Và nếu Ta đi, Ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại mang các ngươi theo với Ta hầu cho Ta ở đâu các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:3)
Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, và nhận sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, đây là lời cầu nguyện bạn có thể nói với Đức Chúa Trời những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con. Nhờ đó, trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Xin lưu ý, nói lời cầu nguyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác không cứu bạn. Chỉ tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội lỗi.. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn trong Đức Chúa Trời và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội. Amen.)
Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”
Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 4:25 - Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
Giăng 14:3 - Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.