Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sử dụng nến trong khi cầu nguyện?

Không có lý do nào trong Kinh thánh tại sao chúng ta không thể thắp nến trong khi cầu nguyện hoặc trong khi chúng ta làm bất cứ điều gì khác, cho vấn đề đó. Nến là vật vô tri vô giác. Chúng không có năng quyền, sức mạnh hoặc khả năng thần bí hay siêu nhiên gì cả. Chúng chẳng qua chỉ là sáp và một đoạn dây có thể tạo thêm mùi hương.
Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.
Giăng 12:36
Nến và những loại đèn khác nhắc chúng ta về Chúa Giê- xu là Sự Sáng của Thế Gian. Nến cũng nhắc chúng ta về việc “tin Sự Sáng, hầu cho (chúng ta) trở nên con cái của Sự Sáng” (Giăng 12:36). Việc thắp nến trong khi cầu nguyện có thể giúp chúng ta tập chú vào lời cầu nguyện và suy nghĩ của chúng ta về Chúa Giê-xu là sự sáng.
Tuy nhiên, điều mà ngọn nến không thể làm được, đó là đưa những lời cầu nguyện của chúng ta đến thiên đàng, hoặc khiến lời cầu nguyện trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc hiệu quả hơn, thêm bất cứ điều gì vào lời cầu nguyện chúng ta hoặc cầu nguyện cho chúng ta theo bất cứ hình thức nào. Chẳng hạn, những ngọn nến cháy trong nhà thờ Công giáo La Mã, được cho là sẽ tiếp tục lời thỉnh cầu của người cầu nguyện rất lâu sau khi anh / cô ấy rời khỏi nhà thờ. Đây là điều không có trong Kinh Thánh. Cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Cha trên trời của chúng ta - một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật, có ý thức, đáp ứng và chia sẻ cùng một Thánh Linh. Không có ngọn nến nào có thể tham gia vào một mối liên hệ như vậy.
Nến được sử dụng trong nhiều loại hình nghi lễ thờ cúng. Các phù thủy và pháp sư, người Công giáo, người theo chủ nghĩa mới, một số người theo đạo Tin lành, người Do Thái, Phật giáo và Ấn Độ giáo đều sử dụng nến trong các buổi lễ thờ cúng của họ. Thắp nến vàng mã cũng phù hợp với xu hướng thờ cúng đang nổi lên mà nó kết hợp sự bí ẩn, huyền bí và đi vào thực tế qua kinh nghiệm.
Cuối cùng, việc sử dụng nến trong cầu nguyện tự nó là vô tội. Điều nguy hiểm là tạo cho chúng một sức mạnh mà vốn dĩ chúng không có.
Sử dụng nến trong khi cầu nguyện?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 12:36 - Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.