Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Lời cầu nguyện nào mà chúng ta nên cầu nguyện cho người chưa tin?

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Gia-cơ 5:16
Chúng ta có thể học cách cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa qua hình mẫu những lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã cầu nguyện. Giăng đoạn 17 là lời cầu nguyện dài nhất được ghi lại của Chúa Giê-su và cho chúng ta thấy Ngài đã cầu nguyện như thế nào. Câu 3 nói, “Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến”. Ngài cầu nguyện để mọi người nhận biết Đức Chúa Trời là Cha. Và phương tiện mà họ có thể biết Đức Chúa Trời là qua Đấng Christ Con độc sinh của Ngài (Giăng 14:6; 3:15–18). Nếu đây là mong muốn của Chúa Giê-su thì chúng ta biết mình đúng khi cầu nguyện tương tự. Bất cứ lời cầu nguyện nào hợp ý với Đức Chúa Trời là lời cầu nguyện hiệu quả (I Giăng 5:14; Gia-cơ 5:16).
Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,
Ê-phê-sô 6:19
Sách II Phi-e-rơ 3:9 cũng cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người chưa tin rằng, “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn”. Đức Chúa Trời không muốn bất cứ ai xa cách khỏi sự hiện diện của Ngài vĩnh viễn (Rô-ma 6:23). Khi chúng ta cầu nguyện cho sự ăn năn trong cuộc sống của người chưa tin Chúa, nghĩa là chúng ta đang đồng ý với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện để có cơ hội trở thành những cánh tay và những đôi chân của Chúa Giê-su để mọi người có thể biết đến sự tốt lành của Ngài (Ga-la-ti 6:10; Cô-lô-se 4:5; Ê-phê-sô 5:15–16). Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự dạn dĩ, giống như các sứ đồ đã làm, trong việc nắm bắt những cơ hội đó khi Đức Chúa Trời ban cho chúng (Công vụ 4:13,29; Ê-phê-sô 6:19).
Chúng ta cũng có thể cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ cho bất cứ hoàn cảnh nào cần thiết xảy ra để biến những tấm lòng cứng cỏi trở nên ăn năn. Thi Thiên 119:67 nói, “Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc. Nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa”. Thường phải có những hoàn cảnh đau đớn để thúc đẩy chúng ta đến với Đấng Christ. Khi chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu chưa biết Chúa Giê-su, thật lôi cuốn để cầu xin Đức Chúa Trời che chở và ban phước. Tuy nhiên, đôi khi cần phải cầu nguyện ngược lại nếu đó là điều cần thiết để phá vỡ sự kiểm soát của việc thờ hình tượng đối với cuộc sống của họ. Sự thoải mái, chủ nghĩa vật chất, nhục dục và nghiện ngập là những vị thần giả dối khiến những người chưa tin Chúa bị trói buộc. Cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời có thể đòi hỏi chúng ta phải cầu xin Ngài loại bỏ sự bảo vệ và an ủi của Ngài để đưa họ đến nơi mà họ phải tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không có gì quan trọng hơn đối với những người thân yêu chưa được cứu của chúng ta là họ tìm kiếm Chúa và tìm thấy Ngài.
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
Rô-ma 8:26
Cầu nguyện cho người khác làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 2:1–4). Đó là một cách chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với người khác (I Giăng 4:7). Ngay cả khi không chắc chắn về cách cầu nguyện, chúng ta có thể được an ủi với lời hứa nơi Rô-ma 8:26. Chúa biết chúng ta không phải lúc nào cũng biết mình phải cầu nguyện điều gì. Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến để cầu thay cho chúng ta để những ước muốn trong lòng chúng ta được chuyển lên ngai vàng trên trời.
Lời cầu nguyện nào mà chúng ta nên cầu nguyện cho người chưa tin?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 5:16 - Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Ê-phê-sô 6:19 - Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,
Rô-ma 8:26 - Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.