Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
I Cô-rinh-tô 6:19
Kinh Thánh không bao giờ đề cập trực tiếp hút thuốc. Tuy nhiên, có những nguyên tắc chắc chắn áp dụng vào việc hút thuốc. Trước tiên, Kinh Thánh truyền lệnh chúng ta không cho phép cơ thể của chúng ta để bất cứ điều gì "làm chủ". "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi." (I Cô-rinh-tô 6:12). Hút thuốc gây nghiện, khó lòng từ bỏ. Trong cùng một đoạn văn chúng ta thấy nói đến: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 6:19-20). Hút thuốc chắc chắn rất xấu cho sức khỏe của bạn. Hút thuốc đã được chứng minh hủy hoại phổi và tim.
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
I Cô-rinh-tô 10:31
Có thể nào hút thuốc được coi là "có lợi" không (I Cô-rinh-tô 6:12)? Có thể nào nói rằng hút thuốc là thật sự tôn vinh Đức Chúa Trời bằng thân thể của bạn (I Cô-rinh-tô 6:20)? Có thể nào một người thật sự hút thuốc "vì vinh quang của Đức Chúa Trời" không (I Cô-rinh-tô 10:31)? Chúng tôi tin rằng câu trả lời cho ba câu hỏi đó là "hoàn toàn không." Vì vậy, chúng ta tin rằng hút thuốc lá là một tội lỗi và vì vậy những người theo Chúa cứu thế Giê-xu không nên hút thuốc.
Một số lập luận chống lại quan điểm này bằng cách chỉ ra thực tế là có nhiều người ăn uống thực phẩm không lành mạnh, có thể được coi là nghiện và ngay cả làm hại cho cơ thể. Ví dụ như nhiều người quá nghiện cà phê, mỗi buổi sáng không thể thiếu một tách cà phê. Trong khi điều này là đúng, làm sao mà họ không có quyền hút thuốc lá? Luận điểm của chúng tôi cho rằng các con cái Chúa nên tránh viêc ham ăn và ăn uống không lành mạnh quá đáng. Đúng, con cái Chúa đôi khi có tình trạng đạo đức giả bằng cách lên án một tội lỗi này và bỏ qua tội khác, nhưng một lần nữa, điều này không làm cho hút thuốc tôn cao Đức Chúa Trời.
Một luận cứ khác chống lại quan điểm hút thuốc này là nhiều người tin kính có người hút thuốc, như truyền đạo người Anh nổi tiếng C.H Spurgeon, người có tiếng hút xì gà. Một lần nữa, chúng ta không tin rằng những quan niệm này có trọng lượng chút nào. Chúng ta tin rằng Spurgeon đã sai vì hút thuốc lá. Có phải ông, nói cách khác, người tin kính và giảng dạy Lời Chúa tuyệt vời của Lời Chúa? Hiển nhiên! Có phải điều đó làm cho tất cả các hành động và thói quen của ông tôn cao danh Chúa không? Không.
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
I Giăng 1:9
Trong tình trạng đó hút thuốc lá là một tội lỗi, chúng ta không nói rằng tất cả những người hút thuốc là không được cứu. Có nhiều tín hữu thật trong Chúa cứu thế Giê-xu hút thuốc lá. Hút thuốc không ngăn cản một người được cứu. Cũng không gây cho một người mất sự cứu rỗi. Hút thuốc lá không giảm bớt sự tha thứ hơn bất kỳ tội lỗi khác, dù cho đối với một người trở thành tín hữu hoặc một tín hữu thú nhận tội của người ấy với Đức Chúa Trời (I Giăng 1:9). Đồng thời, chúng tôi vững tin rằng hút thuốc lá là một tội lỗi cần phải từ bỏ và với sự giúp đỡ của Chúa sẽ vượt qua.
Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 6:19 - Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
I Cô-rinh-tô 10:31 - Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
I Giăng 1:9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.