Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?

Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
Rô-ma 14:23
Kèm theo, xin vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về "Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình và xâu khuyên trên thân thể?" Ngoài chủ đề chung của bài viết đó, có một câu hỏi về hình xăm Cơ Đốc (so sánh Lê-vi-ký 19:28; Rô-ma 14:23). Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các hình xăm có tính chất Cơ Đốc giáo, chẳng hạn như thập tự giá, một khẩu hiệu Cơ Đốc giáo hay thậm chí một câu Kinh Thánh? Một số Cơ đốc nhân đã phát hiện ra rằng việc có hình xăm mang lại cho họ sự tín nhiệm hơn, và do đó có nhiều khả năng truyền giáo hơn, với một số nhóm người. Thế còn những hình xăm Cơ Đốc?
Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.
I Cô-rinh-tô 10:23
Rõ ràng, hình xăm một cây thánh giá "tốt hơn" là hình xăm của một hộp sọ đang cháy, người phụ nữ trần truồng, hoặc con quỷ. Có hình xăm "Chúa Jêsus giải cứu" thực sự có thể bắt đầu một số cuộc trò chuyện với những người sẽ không bao giờ tiếp xúc với một nhà truyền giáo mặc quần áo truyền thống. Một số đề cập đến Khải huyền 19:16 như một ví dụ về Chúa Giê-su có thể có một hình xăm trên đùi Ngài, "Vua của các vua và Chúa của các chúa". Câu hỏi không cần thiết là "xăm mình có phải là tội?" Câu hỏi đặt ra là "xăm mình có tốt và là việc cần để làm?" 1 Cô-rinh-tô 10:23 tuyên bố: "Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt". Xăm hình Cơ Đốc có thể "chấp nhận được", nhưng chúng có ích và có tính xây dựng?
Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.
I Cô-rinh-tô 9: 22
Trong I Cô-rinh-tô 9: 22-23, sứ đồ Phao-lô kêu lên, "Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành". Trở nên mọi cách để cứu vớt một số người có lẽ là lý do duy nhất có thể có để nhận một hình xăm Tin Lành. Nếu có một hình xăm thực sự mở ra những cánh cửa cho công tác truyền giáo, thì những cách khác sẽ bị chối bỏ, việc có hình xăm Cơ Đốc giáo có thể sẽ "đủ điều kiện" dưới tiêu chuẩn "trở nên mọi cách" của sứ đồ Phao-lô. Cùng một lúc, thật khó để hình dung ra một kịch bản trong đó có một hình xăm sẽ cho phép một khả năng truyền bá tốt hơn. Nếu một người không lắng nghe bạn vì thiếu một hình xăm, rất khó có thể một người như vậy thực sự lắng nghe vì sự hiện diện của một hình xăm.
Với những gì đã nói, kết luận dựa theo Kinh Thánh dường như việc xăm hình Cơ Đốc giáo được cho phép, nhưng nó rất đáng ngờ liệu chúng có thể được xem là có ích và mang tính xây dựng hay không. Một Cơ Đốc nhân cân nhắc để có một hình xăm nên cầu nguyện cho sự khôn ngoan (Giacơ 1:5) và cầu xin Chúa ban cho động cơ rõ ràng và sự sáng suốt.
Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 14:23 - Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
I Cô-rinh-tô 10:23 - Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.
I Cô-rinh-tô 9: 22 - Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.