Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về lưỡng tính? Lưỡng tính có phải là tội không?

Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
I Cô-rinh-tô 6:9
Không chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập trực tiếp đến lưỡng tính. Tuy nhiên, rõ ràng qua sự lên án về vấn đề đồng tính thì lưỡng tính cũng được xem xét như là tội. Lê-vi ký 18:22 công bố rằng quan hệ tình dục đồng giới là một sự ghê tởm. Rô-ma 1:26-27 lên án quan hệ tình dục đồng giới là đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. I Cô-rinh-tô 6:9 chỉ ra rằng những người phạm tội đồng tính luyến ái sẽ không thừa kế vương quốc Đức Chúa Trời. Những lẽ thật này được áp dụng cho cả lưỡng tính và đồng tính.
Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
Rô-ma 1:24
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một người trở nên lưỡng tính hoặc đồng tính là tội (Rô-ma 1:24-27). Điều này không nhất thiết có nghĩa là tội mà người đó đã phạm phải. Đúng hơn, nó đề cập đến chính tội lỗi. Tội lỗi làm biến dạng, vặn vẹo, và biến chất mọi thứ trong cõi tạo vật. Lưỡng tính và đồng tính xảy ra bởi tội “hủy phá” chúng ta về mặt tâm linh, tinh thần, cảm xúc, và thân thể. Tội lỗi là bệnh dịch, và lưỡng tính đơn giản chỉ là một trong những triệu chứng.
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Nhiều Cơ Đốc Nhân thường bị nhầm lẫn vì xem lưỡng tính và đồng tính là những tội lỗi đặc biệt xấu xa. Không chỗ nào trong Kinh Thánh mô tả đồng tính là tội ít được tha thứ hơn những tội khác. Một người lưỡng tính cũng cách xa sự cứu rỗi như một người theo chủ nghĩa duy luật “đạo đức”. Đức Chúa Trời cung ứng sự tha thứ cho bất cứ ai và cho mọi người tin nhận Chúa Giê-su để được cứu rỗi. Điều này cho cả những ai liên quan đến vấn đề lưỡng tính. Khi một người tiếp nhận sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu tiến trình hủy phá những việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21) và phát triển trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Đôi khi Đức Chúa Trời loại bỏ ham muốn của chúng ta đối với một tội lỗi cụ thể và ở một thời điểm khác, Ngài lại ban cho chúng ta sức mạnh để chống lại sự cám dỗ. Quá trình biến đổi diễn ra trong suốt cuộc đời. Khi chúng ta vấp ngã, Đức Chúa Trời là thành tín để tha thứ tội và làm sạch mọi điều gian ác (1 Giăng 1:9). Ngài cũng thành tín hoàn tất công tác của Ngài trên chúng ta (Phi-líp 1:6). Lời hứa về “người dựng nên mới” (“tạo vật mới”) luôn sẵn sàng dành cho bất cứ ai tin nhận (ở trong) Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17).
Kinh Thánh nói gì về lưỡng tính? Lưỡng tính có phải là tội không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 6:9 - Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?
Rô-ma 1:24 - Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.