Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Món quà tinh thần của lòng thương xót là gì?

Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
Ma-thi-ơ 5:7
Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu , một trong các Mối Phúc là “Phước cho những kẻ hay thương xót: vì họ sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7). Lòng thương xót là những gì chúng ta bày tỏ khi chúng ta được Thượng Đế hướng dẫn để có lòng trắc ẩn trong thái độ, lời nói và hành động của chúng ta. Nó không chỉ là cảm thông với ai đó; đó là tình yêu được ban hành. Lòng thương xót mong muốn đáp ứng những nhu cầu trước mắt của người khác và làm giảm bớt đau khổ, cô đơn và đau buồn. Lòng thương xót giải quyết những khủng hoảng về thể chất, tình cảm, tài chính hoặc tinh thần bằng sự phục vụ quảng đại, hy sinh. Lòng thương xót bênh vực những người thấp hèn, nghèo khổ, bị bóc lột và bị lãng quên và thường hành động vì họ.
Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài.
Ma-thi-ơ 20:29
Một ví dụ điển hình về lòng thương xót được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 20:29–34: “Khi Chúa Giê-xu và các môn đồ rời Giê-ri-cô, có một đám đông theo Ngài. Hai người mù đang ngồi bên vệ đường, nghe Đức Giêsu đi ngang qua, liền kêu lên rằng: "Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!" Đám đông quở trách bảo họ im đi, nhưng họ càng la lớn hơn: "Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Chúa Giêsu dừng lại và gọi họ. \'Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?\' anh ấy hỏi. Họ trả lời: \'Lạy Chúa, chúng tôi muốn có thị lực.\' Chúa Giêsu chạnh lòng thương và sờ vào mắt họ. Lập tức họ thấy được và đi theo Người.” Hãy lưu ý rằng những người mù liên kết lòng thương xót không phải với một cảm xúc mà với một hành động. Vấn đề thể chất của họ là họ không thể nhìn thấy, vì vậy đối với họ, hành động thương xót là sự can thiệp của Đấng Christ để phục hồi thị lực cho họ. Lòng thương xót không chỉ là một cảm giác; nó luôn được theo sau bởi một hành động.
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
Ma-thi-ơ 5:7
Món quà này có ứng dụng thực tế trong công việc tích cực cũng như trách nhiệm làm việc đó một cách vui vẻ (Rô-ma 12:8). Ngoài ra, tất cả chúng ta đều được mời gọi để có lòng thương xót. Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 25:40 rằng “bất cứ điều gì con đã làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Ta, tức là con đã làm cho Ta.” Ma-thi-ơ 5:7 hứa ban sự thương xót cho những ai thương xót người khác. Là những tội nhân mù lòa và chết về phần thuộc linh, chúng ta cũng không khá hơn gì hai người mù trong Ma-thi-ơ 20. Giống như họ hoàn toàn lệ thuộc vào lòng thương xót của Đấng Christ để được sáng mắt lại, thì chúng ta cũng lệ thuộc vào Ngài để “tỏ lòng thương xót của Ngài và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài” (Thi Thiên 85:7). Sự hiểu biết nền tảng này rằng hy vọng của chúng ta chỉ tùy thuộc vào lòng thương xót của Đấng Christ chứ không phải do bất kỳ công lao nào của chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta noi theo gương phục vụ đầy lòng trắc ẩn của Đấng Christ và bày tỏ lòng thương xót đối với người khác như điều đó đã được thể hiện cho chúng ta.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:7 - Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
Ma-thi-ơ 20:29 - Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài.
Ma-thi-ơ 5:7 - Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.