Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Phê bình hình thức là gì?

Phê bình hình thức là một lĩnh vực nghiên cứu Kinh thánh coi Kinh thánh là một tập hợp các câu chuyện và câu nói truyền thống (hoặc “đơn vị”), được lưu truyền bằng miệng và cuối cùng được xâu chuỗi lại và lưu giữ thành văn bản. Phê bình hình thành cố gắng xác định các mẫu văn học trong Kinh thánh, cô lập các đơn vị văn bản và truy tìm từng đơn vị về “nguồn gốc” của nó trong truyền khẩu. Nhà phê bình hình thức tách một câu chuyện Kinh thánh khỏi bối cảnh văn học của nó và hỏi, “Thể loại văn học của đơn vị này là gì? Tiền sử của đơn vị này là gì? Câu chuyện đã thay đổi như thế nào khi nó được truyền miệng? " Ban đầu chỉ tập trung vào Cựu ước, lĩnh vực nghiên cứu này nhanh chóng trở thành một lăng kính khác để hiểu các phần của Tân ước. Ví dụ, các lời tường thuật song song của một dụ ngôn được phân tích, và các biến thể trong cách diễn đạt được ghi nhận; sau đó,nhà phê bình hình thức đưa ra kết luận về những gì anh ta nghĩ rằng Chúa Giê-su thực sự đã nói và cách truyền khẩu có thể đã dẫn đến những lời tường thuật bằng văn bản khác nhau.
Học giả người Đức Rudolf Bultmann đã phổ biến sự phê bình về hình thức trong thế kỷ 20, liên hệ nó với những lời dạy của Chúa Giê-su trong các sách Phúc âm. Tác phẩm Lịch sử Truyền thống Nhất quan của ông đã gây ra nhiều cuộc thảo luận liên quan đến những gì có thể biết về những lời dạy truyền miệng của Chúa Giê-su trước khi chúng được viết thành văn bản trong các tài liệu Tân Ước. Bultmann tin rằng Kinh thánh cần phải được loại bỏ khỏi những lời tường thuật kỳ diệu của nó, rằng phúc âm phải được “ phi thần thoại hóa ” để được xã hội hiện đại chấp nhận.
Phê bình về hình thức là điều ưa thích của các học giả, những người phủ nhận thẩm quyền và sự thiếu nghiêm túc của Kinh thánh. Kết quả là, những Cơ đốc nhân bảo thủ thường xem những lời chỉ trích về hình thức với sự nghi ngờ. Mối quan tâm chính là thực tế là nhiều nhà phê bình hình thức có thành kiến ​​chống lại chủ nghĩa siêu nhiên và coi các phép lạ của Chúa Giê-su là huyền thoại. Tuy nhiên, trong khi những lời chỉ trích về hình thức đã được sử dụng để gây nghi ngờ về Lời Đức Chúa Trời, thì có một số cách mà việc nghiên cứu Kinh thánh về mặt văn học có lợi.
Ví dụ như Thi thiên chứa đựng nhiều hình thức văn học khác nhau. Một số Thi thiên là những lời than thở (ví dụ, Thi thiên 142). Những bài khác là những bài thánh ca ngợi khen (ví dụ: Thi thiên 113). Vẫn còn những người khác là Đấng Mê-si (ví dụ: Thi thiên 110). Việc nhóm các thánh vịnh thành các đơn vị dựa trên các hình thức khác nhau của chúng cho phép người học Kinh thánh ghi nhận những điểm tương đồng và tương phản, các chủ đề chung và cấu trúc thơ.
Mối quan tâm đến những lời chỉ trích về hình thức đã giảm dần trong những năm gần đây. Ngày càng thấy rõ rằng việc xác định những lời “chính xác” của Môi-se, Đa-vít hoặc Chúa Giê-su chỉ có một lợi ích hạn chế. Thật vậy, ai có thể nói rằng những lời thực tế của Chúa Giê-su khác với những gì Ma-thi-ơ ghi lại trong Tin Mừng của ngài? Bất kể cách tiếp cận mang tính học thuật như thế nào, những lời chỉ trích hình thức vẫn kéo theo vô số suy đoán, hoài nghi và đôi khi là sự không tin một cách trắng trợn.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.