Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Arminianism là gì, và nó có phải là kinh thánh không?

Arminianism là một hệ thống niềm tin cố gắng giải thích mối quan hệ giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người, đặc biệt là liên quan đến sự cứu rỗi. Arminianism được đặt theo tên của Jacobus Arminius (1560-1609), một nhà thần học người Hà Lan. Trong khi thuyết Calvin nhấn mạnh đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời thì thuyết Arminic lại nhấn mạnh đến trách nhiệm của con người. Nếu thuyết Arminianism được chia thành năm điểm, tương tự như năm điểm của thuyết Calvin, thì đây sẽ là năm điểm:
(1) Sự sa đọa một phần - nhân loại sa đọa nhưng vẫn có thể tìm kiếm Chúa. Chúng ta bị sa ngã và bị vấy bẩn bởi tội lỗi nhưng không đến mức chúng ta không thể chọn đến với Đức Chúa Trời và chấp nhận sự cứu rỗi, với sự trợ giúp của ân điển thuận tiệnTừ chúa. Được ân sủng như vậy, ý chí con người được tự do và có khả năng khuất phục trước ảnh hưởng của Thánh Linh. Lưu ý: nhiều người Arminia bác bỏ sự sa đọa một phần và có quan điểm rất gần với sự sa đọa hoàn toàn theo kiểu Calvin. (2) Bầu cử có điều kiện - Đức Chúa Trời chỉ “chọn” những người mà Ngài biết sẽ chọn để tin tưởng. Không ai được định trước cho cả thiên đường hay địa ngục. (3) Sự Chuộc Tội không giới hạn - Chúa Giê-xu đã chết cho tất cả mọi người, ngay cả những người không được chọn và sẽ không tin. Cái chết của Chúa Giê-xu là cho toàn thể nhân loại, và bất cứ ai cũng có thể được cứu bởi niềm tin nơi Ngài. (4) Ân điển Có thể cưỡng lại - Lời kêu gọi cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể bị chống lại và / hoặc bị từ chối. Chúng ta có thể chống lại sự kéo của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi nếu chúng ta muốn. (5) Sự cứu rỗi có điều kiện - Cơ đốc nhân có thể mất sự cứu rỗi nếu họ chủ động từ chối ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ. Cơ đốc nhân cần phải duy trì sự cứu rỗi. Lưu ý: nhiều người Armini đã từ chối " sự cứu rỗi có điều kiện "và thay vào đó giữ cho" sự an toàn vĩnh cửu . "
Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài.
Giăng 2: 2
Điểm duy nhất của thuyết Arminianism mà những người theo thuyết Calvin bốn điểm tin là có trong Kinh thánh là điểm số 3 — Sự Chuộc Tội Không Giới Hạn. Đầu tiên Giăng 2: 2 nói, "Ngài là của lễ chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta, và không chỉ cho tội lỗi của chúng ta mà còn cho tội lỗi của toàn thế giới." Thứ hai Phi-e-rơ 2: 1 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su thậm chí đã mua những tiên tri giả đang bị diệt vong: “Trong dân sự cũng có những tiên tri giả, cũng như giữa các ngươi sẽ có những giáo sư giả. Họ sẽ bí mật đưa ra những dị giáo hủy diệt, thậm chí phủ nhận Chúa tể tối cao đã mua chúng — mang lại sự hủy diệt nhanh chóng cho chính họ. ” Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu dành cho bất cứ ai và tất cả những ai sẽ tin Ngài. Chúa Giê-su không chỉ chết cho những người sẽ được cứu.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 2: 8
Thuyết Calvin bốn điểm (vị trí chính thức của Bộ câu hỏi) cho thấy bốn điểm khác của thuyết Arminianism là không có trong Kinh thánh, ở các mức độ khác nhau. Rô-ma 3: 10–18 lập luận mạnh mẽ về sự sa đọa hoàn toàn. Bầu cử có điều kiện, hoặc bầu cử dựa trên sự biết trước của Đức Chúa Trời về hành động của con người, không nhấn mạnh đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8: 28–30). Ân điển từ chối đánh giá thấp quyền năng và sự quyết tâm của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi có điều kiện làm cho sự cứu rỗi trở thành phần thưởng cho công việc hơn là một món quà của ân điển (Ê-phê-sô 2: 8–10). Có vấn đề với cả hai hệ thống, nhưng chúng tôi thấy thuyết Calvin dựa trên kinh thánh hơn là thuyết Arminianism. Tuy nhiên, cả hai hệ thống đều không giải thích được mối quan hệ giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người — do trí óc hữu hạn của con người không thể phân biệt được một khái niệm mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể hiểu được đầy đủ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 2: 2 - Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài.
Ê-phê-sô 2: 8 - Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.